Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

Svítidla Crown od firmy iGuzzini

Ing. Petr Žák, Ph.D., Etna s. r. o.
 
Nová sériová řada svítidel Crown (obr. 1)vychází z projektu osvětlení historického centra ve městě La Venaria Reale, které se nachází v italské provincii Piemont. Jed­ním z důležitých aspektů projektu bylo respektování historického i současného prostředí středu města, ve kterém jsou venkovní svítidla součástí městského mo­biliáře a kde jejich proporce a tvarové řešení hrají významnou roli.
 
V rámci projektu byl hledán způsob, jak pro určitý tvar svítidel využít nové typy světelných zdrojů LED, aby při je­jich rozmístění a nasměrování, které je dáno právě tvarem svítidla, bylo možné řešený prostor dostatečně osvětlit a pro­světlit. Byla tedy navržena atypická sví­tidla La Venaria, která byla následně tva­rově modifikována, a tak vznikla svítidla nové řady Crown. Autorem projektu a ná­vrhu obou svítidel je italský architekt Mi­chele De Lucchi (obr. 2). Bližší informace o projektu jsou uvedeny na interneto­vé adrese http://www.iguzzini.com/html/en/crown-focus.html.
 
Svítidla Crown jsou primárně určena k osvětlení komunikací a veřejných prosto­rů s vozidly jedoucími omezenou rychlos­tí, kde se vyskytuje kombinovaný provoz pěší a automobilové dopravy. Příkladem takovýchto prostorů jsou náměstí, městské třídy, veřejné parky nebo parkovací a ob­služné plochy obchodních domů.
 
Uvedená svítidla jsou vyráběna ve dvou verzích, jejichž konstrukce se liší pouze polohou ramen nesoucích hla­vu svítidla s optickým systémem (obr. 3). Tyto dva druhy konstrukce současně odrážejí dva základní typy rozložení svítivosti: symetrické a asymetrické. Hlava svítidla a ramena jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku se základní dvojitou povrchovou ochrannou vrstvou a barevným nátěrem. Čelní kryt je vyroben z tvrzeného sodno­vápenatého skla o tloušťce 5 mm. Horní kryt, který se používá k přístupu do hla­vy svítidla, je připevněn třemi sponami, které umožňují otevřít svítidlo bez pou­žití nástrojů. Horní kryt je při otevření přidržován mechanickou vzpěrou z ko­rozivzdorné oceli. Optický systém je vy­baven dekompresním ventilem, který je určen k vyrovnání vnitřního a vnějšího tlaku, a usnadňuje tak otevření svítidla. Vzhledem k použití plochého čelního kry­tu a k vysokému krytí optické části, je po­kles světelného toku svítidla v průběhu deseti let způsobený znečištěním pouze 5 % počáteční hodnoty. Svítidla jsou řeše­na modulárně, proto lze jednotlivé celky a díly po jejich době života, při poškoze­ní nebo poruše snadno demontovat a vy­měnit. Součástí svítidla je bezpečností vypínač, který při otevření krytu automatic­ky odpojí vnitřní elektrické části svítidla od napájecího přívodu. Svítidla jsou vyrá­běna ve verzích pro vysokotlaké halogeni­dové výbojky o příkonu od 50 do 250 W, pro vysokotlaké sodíkové výbojky o pří­konu od 50 do 250 W, pro vysokotlaké vý­bojky Cosmopolis (Philips) 60 a 90 W, pro světelné diody o příkonu od 39 do 98 W a pro moduly se světelnými diodami For­timo (Philips) o příkonu 65 W.
 
Optický systém svítidel pro vysokotla­ké výbojky tvoří reflektor z velmi čistého hliníkového plechu (99,93 %) se třemi typy rozložení svítivosti: silniční, asyme­trickou a symetrickou. U svítidel se silnič­ní vyzařovací charakteristikou lze měnit tvar křivky svítivosti změnou polohy pa­tice (pět poloh). Elektrická výzbroj sví­tidla je upevněna na hliníkové desce, je připojena přes konektor a lze ji demon­tovat bez použití nástrojů.
 
Svítidla určená k osazení světelnými diodami jsou vyráběna pouze ve vari­antách se silničním rozložením svítivos­ti nebo se symetrickou optikou pro mo­dul LED Fortimo. Svítidla jsou dodávána s diodami v neutrálně (4 000 K) nebo tep­le (3 000 K) bílém barevném tónu. Vnitřní elektronika automaticky kontroluje tep­lotu uvnitř svítidla. U svítidel pro světel­né diody lze pomocí dvou mikrospínačů nastavit jeden ze čtyř přednastavených provozních režimů. Za použití firemní­ho softwaru lze vytvořit vlastní provozní režimy, které se do svítidla nahrají pro­střednictvím rozhraní USB. Na požádání je možné svítidla vybavit řídicí jednotkou pro ovládání svítidel protokolem DALI.
 
Svítidla jsou určena pro přímou mon­táž na stožár o průměru 76 mm; pro mon­táž na jiné průměry (60 a 102 mm) lze ke svítidlům na objednávku dodat adap­téry. Svítidla je rovněž možné na požádá­ní vybavit soumrakovým spínačem. Podíl světelného toku do horního poloprosto­ru je nulový. Krytí svítidla je IP66, třída ochrany II, mechanická odolnost IK10/IK04. Svítidla mají evropskou certifikač­ní značkou ENEC.
 
ETNA s. r. o.
Mečislavova 2, 140 00 Praha 4
tel.: +420 257 320 595,
+420 257 320 597
fax: +420 257 310 604
brána gsm: 724 912 091
 
Obr. 1. Svítidlo Crown se světelnými diodami 39 W
Obr. 2. Architekt Michele De Lucchi
Obr. 3. Svítidlo Crown s asymetrickým uchy­cením hlavy