Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Svěží vánek vane městem


Svěží vánek vane městem

Většina českých měst má dlouhou historii a jejich historické jádro je často ještě zachovalé. Veřejná prostranství historických částí měst bývají vybavována historizujícím městským mobiliářem. Jeho nedílnou součástí jsou i venkovní svítidla. Vybírat je možné z široké nabídky litinových svítidel nejrozmanitějších tvarů české i zahraniční výroby. Takto je v současnosti vybavena většina zmíněných prostorů. Je to standardní řešení, souhlasně přijímané památkáři i veřejností. Společně s obnovou veřejných prostranství stále většího počtu českých měst se v poslední době nabízí otázka, zda je to jediné možné řešení. Je nutné historická prostranství řešit pouze historizujícím způsobem, nebo je možné na nich zanechat stopu dnešní doby v podobě prvků současného urbanistického řešení včetně prvků městského mobiliáře? Mnoho architektů, jejichž díla jsou v poslední době realizována a oceňována v různých soutěžích, se kloní k variantě moderního řešení. Každá epocha totiž ve městě zanechává svoji historickou památku, a tak i tato řešení jistě mají opodstatnění.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

V případě volby takovéto varianty je však architektovi překážkou dosti úzká nabídka vhodného sortimentu moderních svítidel. Ačkoliv jsou nyní velmi využívána zemní svítidla, jejichž nabídka je na českém trhu poměrně široká, poskytují jen částečné řešení. Chce-li český architekt realizovat moderní řešení, vede jej situace na českém trhu svítidel k volbě potřebných prvků z katalogů zahraničních firem. Ke stejnému řešení se často přiklání i při řešení prostranství většího významu v nových částech měst. Širší výběr soudobých svítidel v nabídce českých výrobců chybí a možnost realizace osvětlení svítidlem individuálně navrženým pro určité místo je především vzhledem k finanční náročnosti ojedinělá. Podobná situace je i u ostatních prvků městského mobiliáře.

S novými nápady však přicházejí studenti. V rámci ročníkových prací studentů středních i vysokých škol (Pavel Jekl – večerní svítidlo, SUPŠ Turnov, maturitní práce, Veronika Loušová – svítidlo Greenhorn, VŠUP Praha, a další) jsou navrhovány zajímavá svítidla, která přinášejí osvěžující nový pohled na řešení zmíněného problému. Nepřímo tak poukazují na to, že by si tato oblast rozhodně zasloužila větší pozornost. Novou možnost – zaměřit se na prvky městského mobiliáře – poskytuje chystaná soutěžní přehlídka City Point – Na cestě městem. Jedním z jejích cílů je propagovat kvalitní návrhy českých studentů a mladých designérů, představit je veřejnosti, ale především zástupcům měst a obcí a rovněž výrobcům. U prvních dvou skupin má soutěž City Point zvýšit zájem o téma, které se bezprostředně týká každého z nás. Českým výrobcům nabízí jedinečnou možnost najít společnou řeč se zástupci veřejné správy (v případě osvětlení veřejných prostranství nejčastějšími klienty) i s autory návrhů, designéry a architekty.

Svítidlo Greenhorn

Příkladem zajímavého projektu je již zmíněné svítidlo Greenhorn (viz obrázky). Vzniklo jako řešení zimní semestrální práce 2001 na zadané téma exteriérové svítidlo. Jeho autorkou je Veronika Loušová.

Svítidlo je svým tvarem a konstrukcí určeno k umístění do parku, popř. na pěší zóny apod. (podle ČSN 73 61110 je tento typ komunikace označován D1 – pěší zóna nebo D3 – pro pěší). Výška svítidla je 4 m. Je zkonstruováno z bezešvých ocelových trubek. Další možnou technologií výroby konstrukce je odlití. Je navrženo pro halogenidovou výbojku 70 W (alternativně pro 2 × 35 W nebo vysokotlakou sodíkovou výbojku 70 W). Použití některého z těchto zdrojů umožňuje umístit elektronický předřadník do vzdálenosti 3 m od zapalovače. Předností v tomto případě jsou i malé rozměry světelných zdrojů.

Svítidlo bylo vyrobeno pod vedením Mgr. A. Jana Němečka a Mgr. A. Michala Froňka v ateliéru Design výrobků III. Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

V soutěži Vynikající výrobek roku 2002 se dostalo mezi finalisty.

Martina Svobodová

Aktuální informace o připravované soutěži: www.citypoint.cz