časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Světlomety Contrast Spectra – novinka firmy Thorn

|

číslo 3/2003

Světlomety Contrast Spectra – novinka firmy Thorn

Ing. Tomáš Sousedík,
Thorn Lighting CS, spol. s r. o.

Úspěšná řada venkovních světlometů CONTRAST byla vyvinuta s ohledem na potřeby světelných techniků, architektů a dalších odborníků zabývajících se osvětlováním architektury. Výsledkem je množství zdařilých realizací nejen ve světě, ale i v České republice.

Obr. 1.

Nyní je tato řada světlometů doplněna svítidly CONTRAST SPECTRA, jež jsou vybavena možností automaticky měnit barvu světla a nastavovat nejrůznější barevné scény. S výjimkou řídicí adresovatelné jednotky je celý systém (sada filtrů, pohon, ventilátor atd.) integrován do těles světlometů Contrast C1 a C2, takže zůstává zachován design těchto svítidel. K dispozici jsou dvě verze uvedených světlometů – C1 a C2. Verze C1, osazená výbojkou CDM-T 150 W, je vhodná pro osvětlování objektů výšky až 6 m. Lze vybírat z osmi barev, nastavit dobu svícení pro jednotlivé barvy a nastavit dobu trvání změny barvy. Verzi C2, osazenou výbojkou HQI-TS 250 W, je vhodné použít pro osvětlování fasád do výšky 12 m. V jejím základním provedení je k dispozici 62 barev. Tato verze umožňuje realizovat větší množství scén a nabízí možnost většího počtu nastavení dob svícení a prolínání barev. Své uplatnění svítidla Contrast Spectra najdou především při osvětlování objektů určených pro zábavu a volný čas, jako jsou kina, divadla, kluby, výstaviště, muzea, nebo při osvětlování moderních komerčních budov. Stručný přehled parametrů obou verzí zmíněného svítidla je uveden v tab. 1.

Contrast Spectra C1 (obr. 1)

Základem systému pro změnu barvy světla je RDD (Rotary Dichroic Disc) – otočný disk obsahující osm různých dichroických filtrů, které se alternativně střídají ve směru nebo proti směru otáčení hodinových ručiček. K dispozici jsou tyto barvy: žlutá, modrá, červená, zelená, oranžová, cyan, magenta a bílá. Filtry jedné nebo více barev, které nejsou požadovány, mohou být vyřazeny a v případě potřeby (nové nastavení) opět použity.

Tab. 1. Základní parametry světlometů

Typ světlometu Kontrast Spektra C1 Kontrast Spektra C2
Typ světelného zdroje CDM-SA/T*) HQI-TS/D/UVS**)
Příkon 150 W 250 W
Patice G12 FC2
Střední doba života 9 000 h 6 000 h
Náhradní teplota chromatičnosti 4 200 K 5 100 K
Světelný tok 12 900 lm 20 000 lm
*) dvoupaticová halogenidová výbojka Osram s keramickým hořákem
**) dvoupaticová halogenidová výbojka Osram s potlačeným UV zářením

Kromě disku s barevnými filtry je uvnitř světlometu umístěn motor otáčející diskem, ventilátor a transformátor zajišťující napájení motoru (5 V), ventilátoru (14 V) a řídicí adresovatelné jednotky (10 V), umístěné v přídavném boxu v provedení s krytím IP65 na boku světlometu. Řídicí jednotka ovládá pohon kotouče s filtry na základě vyhodnocení signálů z programovacího zařízení (PC nebo programátor speciálně navržený pro systém Contrast Spectra). Schéma zapojení je na obr. 2.

Obr. 2.

Jednodušší možností, jak naprogramovat systém, je použít tzv. programátor RDD. Je to programovací jednotka, jež je umístěna v hliníkovém boxu s krytím IP65. Systém se programuje nastavením poloh řady mikrospínačů, z nichž každý odpovídá určité barvě, době svícení určitou barvou a době potřebné na změnu jedné barvy v druhou. Při programování s programátorem RDD je možné použít maximálně 32 světlometů se stejnou adresou a pouze jeden program změny barev a jejich časového nastavení. Pro náročnější aplikace lze využít software pro PC Spectrasoft, který rozlišuje 128 adres. Počet svítidel na každou adresu není omezen. Maximální počet programů je sedm. Vytvořený program se ukládá v paměti, takže počítač je možné odpojit a využít pro jiné účely. Další jeho připojení je nutné pouze pro vložení nového programu.

Přenos signálu do řídicí jednotky světlometu je zajišťován dvojím způsobem. V prvním případě je signál z paměťového boxu nebo z programátoru RDD veden kabelem k řídicí adresovatelné jednotce prvního světlometu. Z této jednotky je dále veden k řídicím jednotkám dalších svítidel. V některých případech je nutné použít bezdrátový přenos signálu. Signál z programátoru (nebo paměťového modulu) je vysílán vysokofrekvenčním vysílačem. Řídicí jednotka světlometu je pak propojena s HF-přijímačem. Obr. 3. Tímto přijímačem je buď vybaven pouze jeden světlomet a další přenos signálu je zajištěn kabelem, který propojuje všechny řídicí jednotky, nebo je jím možné vybavit každý světlomet.

Světlomety lze doplnit různým příslušenstvím. Tři různé refraktory umožňují změnu vyzařovací charakteristiky. Dále je možné dodatečně namontovat ochranné mřížky, clonící nastavitelné mřížky nebo clonící klapky. Vyměnit světelný zdroj lze bez demontáže příslušenství.

Instalace svítidel Contrast Spectra se výrazně neliší od instalace světlometů základní řady. Předřadník je umístěn odděleně od optického systému. Tělo předřadné části je připraveno pro průběžné propojení kabelem o průřezu 7,5 až 13 mm2. Rovněž řídicí jednotka umožňuje smyčkování. Při směrování světlometů lze nastavit úhlovou zarážku, která zaručuje, že nebude změněno nastavení při provádění údržby.

Contrast Spectra C2 (obr. 3)

Verze C2 využívá k nastavení barvy světla kombinaci tří filtrů CYM (cyan, yellow, magenta). Mícháním barev uvedených tří filtrů je možné docílit libovolné barvy světla.

Obr. 4.

Uvnitř světlometu je transformátor, ventilátor a tři motory pro ovládání filtrů. Na boku světlometu je upevněna řídicí adresovatelná jednotka (stejně jako u verze C1).

Systém se programuje prostřednictvím programátoru CYM nebo s vyžitím programu Spectrasoft. U programátoru CYM lze vybírat z 62 různých barev. Programování prostřednictvím PC nabízí neomezené množství barevných kombinací. Dobu svícení určitou barvou je možné nastavit v rozmezí od 1 s do 43 min. To platí i o nastavení rychlosti prolínání jednotlivých barev. Spectrasoft je univerzální program, takže je možné současně ovládat světlomety C1 a C2.

Porovnání verzí C1 a C2 a programování s využitím PC nebo speciálního programátoru je patrné z tab. 2.

Tab. 2. Možnosti programování

Světlomet Možnosti prog. Přenos prog. Možnosti adresování Možnosti programování Scénografie
typ zdroj systém DMX kabel HF max. počet adres max. počet svítidel na adresu max. počet prog. max. počet scén na program max. počet barev počet rychlostí změn barev max. počet prodlev
C1 150W RDD bez prog. ano ano 1 32 1 program pro konstantně se otáčející disk 8 2 4
RDD prog. ano ano 1 32 8 2 4
Spectra-
soft pro PC
ano ano 128 neomezen 7 1000 8 2 4
C2 250W CYM bez prog. - - - - - - - - -
CYM prog. ano ano 6 30 4 30 62 10 20
Spectra-
soft pro PC
ano ano 84 neomezen 7 1000 neomezen neomezen neomezen
Pozn.: Prodleva – doba po kterou je nastavena jedna barva; scéna – zahrnuje čas potřebný na změnu barvy a dobu, po kterou je nastavena jedna barva

Zapojení svítidel do systému a způsoby přenosu signálu jsou obdobné jako u typu C1.

Thorn Lighting CS, spol. s r. o.
Jaselská 6/275
160 00 Praha 6
tel.: 00420 224 315 252
fax: 00420 233 326 313
e-mail: thorn@thornlight.cz

Pellicova 33
602 00 Brno
tel.: 00420 543 212 660
fax: 00420 543 212 661
e-mail: thorn.brno@thornlight.cz

Výstavní 8
709 00 Ostrava
tel.: 00420 696 664 211
fax: 00420 6966 64 376
e-mail: thorn.ostrava@thornlight.cz