Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

Více aktualit

Světlomet Champion a osvětlování sportovišť


Světlomet Champion a osvětlování sportovišť

Ing. Pavel Holub, Thorn Lighting CS, spol. s r. o.

Světlomet Champion je unikátní řešení pro osvětlování menších sportovních stadionů a míst, kde má zásadní význam maximální omezení rušivého světla.

Obr. 1. Světlomet Champion
Obr. 3. Světlomet se osazuje vodorovně pomocí vodováhy
Obr. 4. Schéma vnitřního uspořádání

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 4.

Proč Champion?

V poslední době se vývoj osvětlovací techniky pro sportoviště, s ohledem na omezení rušivého světla, ubíral cestou asymetrických světlometů. Takovéto typy světlometů jsou obvykle nazývány světlomety s plochým sklem, protože jsou konstruovány tak, aby přední sklo zůstávalo rovnoběžně se zemí; tak se zabrání uměle vyvolanému zvýšení jasu oblohy, jež je způsobeno světlem směřujícím vzhůru. Čtenáři možná z vlastní zkušenosti potvrdí, že reflektory s „plochým sklem„ je někdy třeba naklonit, aby byly splněny požadavky na rovnoměrnost osvětlení.

Champion je nový asymetrický světlomet pro výbojky 1 a 2 kW. Nová koncepce jeho konstrukce posouvá vývoj asymetrického osvětlení na vyšší úroveň.

Obr. 2.

Obr. 2. Vyzařovací charakteristika

Na rozdíl od konstrukce s plochým sklem, kde klesá účinnost svítidla z důvodu fyzikálních vlastností průchodu světla sklem pod vysokým úhlem dopadu, je přední sklo Championu umístěno šikmo uvnitř světlometu (obr. 2). Sklo je natočeno tak, aby jím paprsky světla procházely pod úhly, které nevedou ke vzniku znatelných vnitřních odrazů a světelným ztrátám. Tak jsou sloučeny výhody klasického symetrického reflektoru s vlastnostmi reflektoru asymetrického.

Světlomety se osazují spodní hranou vodorovně (jako na obr. 3). Těleso zastíní přímou složku světelného toku směřující výše než 80° od vertikály. Tak se uměle nezvyšuje jas noční oblohy vyvolaný přímou složkou vyzařování ani nevzniká rušivé osvětlení, které by obtěžovalo občany žijící v okolí stadionu. Světelné zdroje z jejich obydlí totiž nejsou vidět.

Obr. 5.

Obr. 5. Sjezdovka Protěž
Obr. 6. Sjezdovka Protěž – při drobném sněžení

Reflektor je vysoce účinný. Je konstruován tak, aby co největší podíl světelného toku výbojky byl vyzařován do požadovaného směru. Změny vyzařovacích charakteristik je dosaženo bez nutnosti světlomet naklápět, tedy pouhou změnou polohy světelného zdroje. Pro každý typ zdroje je možné, zvolením jedné ze čtyř poloh, měnit úhel maximální svítivosti v rozsahu od 54 do 68°.

Rušivé světlo

Termín „rušivé světlo„ označuje množství nežádoucích vedlejších účinků venkovních osvětlovacích soustav:

  1. Zvýšení uměle vyvolaného jasu oblohy. Jev, při kterém je vyzařované světlo odráženo částicemi prachu, vlhkostí a oblaky na noční obloze. Nad městy a dalšími rozsáhlými osvětlenými plochami se tak vytváří světelná záře, která brání pozorování noční oblohy. Uměle vyvolaný jas oblohy je způsoben kombinací přímých a nepřímých příspěvků světelného toku. Zatímco nepřímým příspěvkům, odraženým od země směrem nahoru, se nelze vyhnout, přímá složka světelného toku do horního poloprostoru je u světlometu Champion zcela zastíněna tělesem světlometu. Obr. 6.

  2. Přesah osvětlení mimo hranice osvětlované plochy. Světlo dopadající mimo osvětlovanou plochu je přinejmenším plýtvání energií. Jestliže pronikne do lidských příbytků, stane se světlem rušivým. Díky nastavitelným polohám světelného zdroje světlometu Champion lze minimalizovat světelný tok směřující mimo osvětlovanou hrací plochu. Vlivem úhlu clonění 10° a montáži bez nutnosti naklopení zabraňuje světlomet vyzařování přímé složky světelného toku směrem k lidským obydlím, přestože jsou v těsné blízkosti osvětlovaného hřiště.

  3. Oslnění při přímém pohledu na světelný zdroj na tmavém pozadí noční oblohy. Champion omezuje možnost oslnění účastníků sportovních akcí, obyvatel žijících v okolí i řidičů projíždějících motorových vozidel.

Champion pro sportoviště

Světlomet Champion je vhodný zvláště pro menší venkovní sportoviště, tréninková fotbalová hřiště nebo tenisové kurty a především pro lokality, kde je důležité minimalizovat množství rušivého světla (lyžařské sjezdovky).

Obr. 7.

Obr. 7. Stadion SK Benešov

Příkladem je umělé osvětlení sjezdovky Protěž v Janských Lázních, jedné z nejdelších osvětlovaných sjezdovek v ČR (obr. 5 a obr. 6). Na obr. 6, pořízeném při drobném sněžení, je vidět, že přední kryt světlometu plně odcloní paprsky v úhlu větším než 80°. Omezení rušivého světla je zde velmi důležité, jelikož sjezdovka je v Krkonošském národním parku. Byly zde použity světlomety Champion pro halogenidovou výbojku 1 000 W. Generálním dodavatelem byla firma D&D Elektromont s. r. o. z Vrchlabí.

Jako ukázku realizace umělého osvětlení fotbalového hřiště lze uvést stadion SK Benešov (obr. 7). V létě zde bylo vybudováno nové tréninkové hřiště s umělým povrchem. Umělé osvětlení splňuje požadavky normy ČSN EN 12193 pro fotbal, třídu osvětlení II (udržovanou osvětlenost Em = 200 lx a rovnoměrnost Emin/Eav = 0,6). Osvětlovací soustavu tvoří osmnáct světlometů Champion s výbojkami Osram HQI-TS 2000 W/N/L, umístěných na šesti stožárech výšky 15 m.

Thorn Lighting CS, spol. s r. o.
Na Březince 6/930
150 00 Praha 5
tel.: 224 315 252
fax: 233 326 313
e-mail: thorn@thornlight.cz
http://www.thornlight.cz