časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Světlo – zamyšlení nad 24letou tradicí

Ing. Jiří Novotný | FCC Public | www.svetlo.info

Vznik časopisu iniciovali Ing. Emil Širůček, tehdejší ředitel nakladatelství, a prof. Jiří Habel, vysokoškolský pedagog, který odpovídal za výuku světelné techniky na ČVUT vPraze. První číslo časopisu Světlo vyšlo 6. března 1998. Úvodník začínal citátem z bible „Buď světlo“. Nakladatelství FCC Public začalo spolupracovat s nejbližší tiskárnou ALCOR, s. r. o., v Klapkově ulici v Praze. Postup výroby časopisu byl tehdy dosti složitý: grafik vyrobil počítačovou verzi, ta se nahrála na velkokapacitní disk, který se převezl do jiného grafického studia, tam se vyrobily filmy, zkontrolovaly se v redakci a redaktor je odvezl do tiskárny. Takto se pracovalo několik počátečních let. Postupně se výroba zjednodušovala až do současné podoby, kdy sazbu provádí grafik redakce v počítači a zkontrolovaný soubor odesílá prostřednictvím internetu do tiskárny, ta vypracuje papírové náhledy, které redakce zkontroluje, opraví poslední nedostatky, a opět elektronicky pošle tiskárně. Co se nezměnilo, je pečlivá technická a jazyková korektura, na které se podílejí: zástupce šéfredaktora Ing. Jana Kotková, jazyková korektorka Milena Kočišová a grafik Tomáš Petr. O webové stránky nakladatelství pečuje Jana Nečásková a fakturaci a distribuci časopisu vyřizuje Ladislava Hošmánková.

Časopis měl vyplnit mezeru, která vznikla po zániku dřívějších odborných časopisů Elektrotechnický obzor, Elektrotechnik a podnikového časopisu Světelná technika, vydávaného Teslou Holešovice. Tato mise se mu po počátečních potížích podařila. Dnes je požadován více než tisíci stálými odběrateli a na internetu čte jeho elektronickou verzi mnoho dalších zájemců.

Redakce se pravidelně zúčastňuje významných veletrhů a výstav s tematikou světlo a osvětlování. Ve stáncích časopisu funguje poradenská služba pro zájemce o osvětlování, časopis pravidelně pořádá ve spolupráci s organizátory vybraných veletrhů soutěže o nejlepší exponáty.

Časopis poskytuje studentům a doktorandům vysokých škol možnost publikovat své práce. Obdobné služby poskytuje také odborným oborovým organizacím jako Česká společnost pro osvětlování, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, Slovenská spoločnosť pre osvetlenie a další tím, že informuje o všech jejich důležitých akcích a publikuje zajímavé příspěvky odborníků z oborových konferencí, seminářů a školení. Dává prostor pro prezentaci výrobků světelné techniky na českém a slovenském trhu a také informacím o zajímavých projektech a realizacích osvětlovacích soustav doma i v zahraničí. Velmi oblíbené jsou články z historie světelné techniky nebo seriál Světelný design v kostce, které časopis publikuje již více než deset let.

Veškerou bohulibou činnost časopisu umožňuje aktivní spolupráce s autory odborných článků, s členy redakční rady, odbornými oborovými organizacemi a s firmami působícími na českém a slovenském trhu.

Všem příznivcům a podporovatelům časopisu Světlo redakce děkuje a přeje pevné zdraví a úspěchy v práci i v životě.

Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor

časopis Světlo - FCC Public