časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Světlo 2011 – 5. oznámení

|

Česká společnost pro osvětlování a organizační výbor si Vás dovolují pozvat k účasti na 19. konferenci Světlo 2011.

Cílem konference je prezentace vědeckých a technických poznatků předních odborníků pracujících v oboru osvětlení, jakož i vzájemné setkání odborníků z evropských zemí Světlo 2011 – 5. oznámení s možností vyměňovat si zkušenosti. Konference poskytuje příležitosti k rozšíření současných kontaktů a předávání si zkušeností z oboru.

V místě konání konference bude zároveň výstava, která bude prezentovat technický pokrok v oboru světelné techniky.

Pro účastníky konference bude připraven bohatý program s možností návštěvy významných památek v centru Prahy. Jeho součástí bude výlet lodí po Vltavě s výjimečným představením slavnostního osvětlení památek Prahy. Účastníci konference mohou využít příležitost a navštívit veletrhy For Arch a Architecture Week.

Konference je určena pro investory, projektanty, prodejce, architekty, hygieniky, realizátory elektroinstalací, provozovatele a správce osvětlení. Stejně tak se jí může zúčastnit i široká veřejnost se zájmem o oblast světelné techniky.

Seznam referátů

0 Habel Jiří, Žák Petr, Současnost a budoucnost světelné techniky
1 Dehoff Peter, Energy efficiency and lighting quality – is it a contradiction?
1 Bizjak Grega, LED Spectra and Melatonin Suppression Action Function
1 Kittler Richard, We are looking for new Criterias of Interior Lighting
1 Aizenberg Julian, Integral Approach to Design Building engineering systems: (lighting, heating, air conditioning) – as a effective way to Energy Saving
1 Mjøs Tor, Larsen Pål J., Indoor lighting – Energy friendly installations
1 Schwarcz Peter, Energy Efficiency Indicators in Street Lighting
1 Hautala Pentti, Planning and design process of road lighting
1 Onaygil Sermin, LEDs in Road Lighting
2 Bizjak Grega, Calculation of electrical energy use for lighting according to EN 15193
2 Gašparovský Dionýz, Geletka Igor, Janiga Peter, Smola Alfonz, Výskum riadenia osvetlenia v závislosti od obsadenosti v administratívnych a školských budovách
2 Krasňan František, Janík Matej, Metodika merania núdzového osvetlenia
2 Flimel Marián, Vybrané problémy osvetlenia pracovísk v podmienkach in situ
2 Larsen Pål J., Mjøs Tor, Outdoor lighting – Correct lighting at all times
2 Baxant Petr, Sumec Stanislav, Využití digitální fotografie pro hodnocení kvality proměnného dopravního značení
2 Gašparovský Dionýz, Janiga Peter, Meranie energetických a účinnostných parametrov v sieťach verejného osvetlenia
2 Romanschtschak Alexander, New light solutions and innovations in LED-applications
3 Maierová Lenka, Monitoring kvality vizuálního prostředí v kancelářském prostoru – vliv denního světla na vizuální pohodu v místnosti
3 Lepší Jana, Byty z hlediska předpisů a pohledu architektů
3 Skotnicová Iveta, Optimalizace světelné a tepelné pohody interiérů budov
3 Kaňka Jan, Moderní způsob použití Daniljukovy metody
3 Klvač Petr, Odborné posuzování vlivu stínění stavbami
3 Badida, M., Králiková, R., Badidová, D., Kevická, K., Ekologizácia návrhu umelého osvetlenia priemyselných objektov
3 Rusnák Anton, Krasňan František, Smola Alfonz, Spektrum denného svetla v interiéroch
3 Kómar Ladislav, Contribution to modelling of light transmission through the cupola of light guides
4 Žagan Wojciech, Iluminacja budynku polskiego parlamentu
4 Polomová Beáta, Väzba architektonického výrazu fasády a spôsob iluminácie
4 Krasňan František, Rusnák Anton, Veľkoplošné LED obrazovky a bezpečnosť na cestách
4 Podmanický Marek, LED svetelné zabezpečovacie zariadenia na letiskách
4 Maixner Tomáš, Kompenzace rušivého světla
4 Suchan Pavel, Světelné znečištění – současné shrnutí
4 Diviš Daniel, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Měření a vyhodnocování spektrálních vlastností odraženého záření od noční oblohy
4 Závada Petr, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Environmentální zóny v ČR a jejich zatřídění pomocí jasové analýzy
5 Darula Stanislav, Parametrisation of daylight exterior conditions
5 Bizjak Grega, How Energy Efficient is Road Lighting Practice in Slovenia
5 Janík Matej, Assesment of disability glare caused by vehicle headlamps
5 Mácha Marek, Colour mixing as a tool for improvement of Colour Rendering Index
5 Látal Jan, Koudelka Petr, Šiška Petr, Vitásek Jan, Vašinek Vladimír, Sokanský Karel,
Measurement and optimalization of LED driver features for automotive applications
5 Novák Tomáš, Šnobl Jaroslav, Sokanský Karel, Vývojové trendy LED svítidel pro VO
6 Habel Jiří, Žák Petr, Porovnání klasických a polovodičových světelných zdrojů v praxi
6 Maixner Tomáš, Indukční výbojové zdroje
6 Kuchta Karel, Blackout – reálná hrozba, nebo mýtus?
6 Novák Michal, LED – nová dimenze světla v architektuře
6 Gašparovský Dionýz, Mácha Marek, Straty svetelného toku a deformácia kriviek svietivosti usadeninami čiastočiek prachu a nečistôt na vysokoodrazných svetelnočinných častiach svietidiel
6 Šumpich Jan, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Stanovení denní osvětlenosti pod rovnoměrně zataženou oblohou za účelem snížení energetické náročnosti v budovách
6 Novotný Jiří, Revize evropských norem pro osvětlování a terminologii
6 Dvořáček Karel, Osvětlení a energetické posuzování budov
7 Skála Jiří, LED svítidla pro veřejné osvětlení
7 Staša Michal, Energetický audit veřejného osvětlení
7 Janiga Peter, Gašparovský Dionýz, Regulácia napätia v sieťach verejného osvetlenia
7 Gašparovský Dionýz, Janiga Peter, Meranie energetických a účinnostných parametrov v sieťach verejného osvetlenia
7 Plch Jiří, Metodika hodnocení a posuzování osvětlení přechodů
7 Mohelníková Jitka, Barevné řešení fasád z pohledu zrakového vnímání
7 Maixner Tomáš, Ekologie osvětlovacích soustav
7 Mišák Stanislav, Prokop Lukáš, Analýza účinnosti hybridního systému pro napájení veřejného osvětlení
8 Bálský Marek, Bayer Rudolf, Využití přímé a nepřímé složky slunečního záření ve fotovoltaice
8 Balaš Zlatko, Vplyv inteligentných systémov riadenia na parametre sústav verejného osvetlenia
8 Krbal Michal, Změna provozních parametrů v závislosti na teplotě u malých světelných zdrojů
8 Škoda Jan, Fotometrie lineárních zdrojů s LED
8 Pavelka Tomáš, Měřicí systém pro diagnostiku parametrů světelných zdrojů v průběhu jejich života
8 Maixner Tomáš, Zpráva o stavu nebe nad ČR a okolím
8 Krasňan František, Výpočet indexu oslnenia UGR pri LED svietidlách
8 Krasňan František, Varga Ľudovít, Rusnák Anton, Balaš Zlatko Závislosť svetelného toku zdrojov od teploty
8 Krasňan František, Kiss Pavol, Smola Alfonz, Návrh iluminácie kalvárie v Banskej Štiavnici
8 Bláha Zdeněk, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Vyhodnocování osvětlení přechodů pro chodce pomocí jasové analýzy
8 Carbol Zbyněk, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Možnosti konstrukce interiérových LED svítidel
8 Kaňa Aleš, Inteligentní řešení střední školy gastronomie
8 Muchová Alena, Gřes Radim, Racionalizace ve veřejném osvětlení v Ostravě
8 Hrbáč Roman, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Mikroprocesorově řízený luxmetr s automatickým provozem a digitálním záznamem dat pro dlouhodobá měření (nejen) nízkých osvětleností
8 Zálešák Jan, Habel Jiří, Sokanský Karel, Shrnutí stávajících poznatků o mezopickém vidění
8 Demel Martin, Porovnávací měření umělého osvětlení
8 Penn Ivo, Světlo a zdraví člověka
8 Marek Martin, Holčáková Regina, Stoklas Petr, Staš Peter, Elektrické výboje v plynech v aplikaci světelných zdrojů – návrh a provedení experimentálního laboratorního pracoviště pro výuku předmětu fyzika plazmatu
8 Marek Martin, Holčáková Regina, Stoklas Petr, Staš Peter, VA charakteristiky elektrického oblouku – návrh a provedení experimentálního laboratorního pracoviště pro výuku předmětu fyzika plazmatu
8 Látal Jan, Koudelka Petr, Šiška, Petr, Vitásek, Jan, Vašinek, Vladimír, Sokanský Karel Measurement and optimalization of LED driver features for automotive applications
8 Stupka Pavel, Denní osvětlení uvnitř rekonstruovaných budov

Sekce (S) – nosná (0), vyzvané (1), anglická sekce I (2), hygiena (3), venkovní osvětlení (4), anglická sekce II (5), vnitřní osvětlení (6), veřejné osvětlení (7), poster sekce (8)

Tematické oblasti: Regulace a řízení moderních světelných zdrojů v interiérech · LED a vnitřní osvětlení · Energetické audity a úspory osvětlovacích systémů v budovách · Osvětlování venkovních prostorů · Pohled na venkovní osvětlení (využití LED) · Rušivé světlo · Problematika poměru jasů na komunikacích · Nové světlené zdroje pro veřejné osvětlení · Osvětlení nebezpečných úseků komunikací · Hygiena – legislativa · Vliv osvětlovacích soustav na energetiku · Netradiční způsob dodávky energie

Jednací jazyk: čeština, slovenština a angličtina (s tlumočením v hlavním sále)

Přednášky budou rozděleny do těchto sekcí: Hygiena, elektro, vnitřní osvětlení, venkovní osvětlení a veřejné osvětlení, anglická sekce I a II

Program:

21. 9. 2011

– 10.00 až 15.00: příjezd a registrace účastníků, fakultativní prohlídka Prahy
– 15.00 až 15.30: zahájení
– 15.30 až 16.00: nosná přednáška

– Habel Jiří, Žák Petr – Současnost a budoucnost světelné techniky

– 17.30 až 18.30: valná hromada České společnosti pro osvětlování
– 19.00: welcome drink
– 18.30 až 19.00 – odjezd od hotelu Olympik na loď
– 19.00 až 23.00 – projížďka lodí po Vltavě
– 23.00 – odjezd do hotelu nebo samostatná prohlídka noční Prahy

– 9:00 až 12:00: doprovodný program pro doprovázející osoby
– I. prohlídka pamětihodností města Prahy

22. 9. 2011

– 8.30 až 12.00: vyzvané přednášky
– 13.00 až 14.30: vstupy vystavovatelů, poster sekce
– 15.00 až 18.30: jednání v sekcích: anglická sekce I, hygiena, venkovní osvětlení
– 19.00: společenský večer

– 9:00 až 12:00: doprovodný program pro doprovázející osoby

II. prohlídka pamětihodností města Prahy

23. 09. 2011

– 9.00 až 12.30: jednání v sekcích: anglická sekce II, vnitřní osvětlení a elektro, veřejné osvětlení
– 13.00: doprovodný program

Bližší informace včetně přihlášky na www.svetlo2011.cz

Odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: karel.sokansky@vsb.czk
tel.: 596 995 181, mobil: 603 862 282


Organizační garant:

Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
mobil: 608 468 956
fax: 596 116 874

e-mail: sokanska@csorsostrava.cz