Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Světlo 2011 – 5. oznámení

Česká společnost pro osvětlování a organizační výbor si Vás dovolují pozvat k účasti na 19. konferenci Světlo 2011.

Cílem konference je prezentace vědeckých a technických poznatků předních odborníků pracujících v oboru osvětlení, jakož i vzájemné setkání odborníků z evropských zemí Světlo 2011 – 5. oznámení s možností vyměňovat si zkušenosti. Konference poskytuje příležitosti k rozšíření současných kontaktů a předávání si zkušeností z oboru.

V místě konání konference bude zároveň výstava, která bude prezentovat technický pokrok v oboru světelné techniky.

Pro účastníky konference bude připraven bohatý program s možností návštěvy významných památek v centru Prahy. Jeho součástí bude výlet lodí po Vltavě s výjimečným představením slavnostního osvětlení památek Prahy. Účastníci konference mohou využít příležitost a navštívit veletrhy For Arch a Architecture Week.

Konference je určena pro investory, projektanty, prodejce, architekty, hygieniky, realizátory elektroinstalací, provozovatele a správce osvětlení. Stejně tak se jí může zúčastnit i široká veřejnost se zájmem o oblast světelné techniky.

Seznam referátů

0 Habel Jiří, Žák Petr, Současnost a budoucnost světelné techniky
1 Dehoff Peter, Energy efficiency and lighting quality – is it a contradiction?
1 Bizjak Grega, LED Spectra and Melatonin Suppression Action Function
1 Kittler Richard, We are looking for new Criterias of Interior Lighting
1 Aizenberg Julian, Integral Approach to Design Building engineering systems: (lighting, heating, air conditioning) – as a effective way to Energy Saving
1 Mjøs Tor, Larsen Pål J., Indoor lighting – Energy friendly installations
1 Schwarcz Peter, Energy Efficiency Indicators in Street Lighting
1 Hautala Pentti, Planning and design process of road lighting
1 Onaygil Sermin, LEDs in Road Lighting
2 Bizjak Grega, Calculation of electrical energy use for lighting according to EN 15193
2 Gašparovský Dionýz, Geletka Igor, Janiga Peter, Smola Alfonz, Výskum riadenia osvetlenia v závislosti od obsadenosti v administratívnych a školských budovách
2 Krasňan František, Janík Matej, Metodika merania núdzového osvetlenia
2 Flimel Marián, Vybrané problémy osvetlenia pracovísk v podmienkach in situ
2 Larsen Pål J., Mjøs Tor, Outdoor lighting – Correct lighting at all times
2 Baxant Petr, Sumec Stanislav, Využití digitální fotografie pro hodnocení kvality proměnného dopravního značení
2 Gašparovský Dionýz, Janiga Peter, Meranie energetických a účinnostných parametrov v sieťach verejného osvetlenia
2 Romanschtschak Alexander, New light solutions and innovations in LED-applications
3 Maierová Lenka, Monitoring kvality vizuálního prostředí v kancelářském prostoru – vliv denního světla na vizuální pohodu v místnosti
3 Lepší Jana, Byty z hlediska předpisů a pohledu architektů
3 Skotnicová Iveta, Optimalizace světelné a tepelné pohody interiérů budov
3 Kaňka Jan, Moderní způsob použití Daniljukovy metody
3 Klvač Petr, Odborné posuzování vlivu stínění stavbami
3 Badida, M., Králiková, R., Badidová, D., Kevická, K., Ekologizácia návrhu umelého osvetlenia priemyselných objektov
3 Rusnák Anton, Krasňan František, Smola Alfonz, Spektrum denného svetla v interiéroch
3 Kómar Ladislav, Contribution to modelling of light transmission through the cupola of light guides
4 Žagan Wojciech, Iluminacja budynku polskiego parlamentu
4 Polomová Beáta, Väzba architektonického výrazu fasády a spôsob iluminácie
4 Krasňan František, Rusnák Anton, Veľkoplošné LED obrazovky a bezpečnosť na cestách
4 Podmanický Marek, LED svetelné zabezpečovacie zariadenia na letiskách
4 Maixner Tomáš, Kompenzace rušivého světla
4 Suchan Pavel, Světelné znečištění – současné shrnutí
4 Diviš Daniel, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Měření a vyhodnocování spektrálních vlastností odraženého záření od noční oblohy
4 Závada Petr, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Environmentální zóny v ČR a jejich zatřídění pomocí jasové analýzy
5 Darula Stanislav, Parametrisation of daylight exterior conditions
5 Bizjak Grega, How Energy Efficient is Road Lighting Practice in Slovenia
5 Janík Matej, Assesment of disability glare caused by vehicle headlamps
5 Mácha Marek, Colour mixing as a tool for improvement of Colour Rendering Index
5 Látal Jan, Koudelka Petr, Šiška Petr, Vitásek Jan, Vašinek Vladimír, Sokanský Karel,
Measurement and optimalization of LED driver features for automotive applications
5 Novák Tomáš, Šnobl Jaroslav, Sokanský Karel, Vývojové trendy LED svítidel pro VO
6 Habel Jiří, Žák Petr, Porovnání klasických a polovodičových světelných zdrojů v praxi
6 Maixner Tomáš, Indukční výbojové zdroje
6 Kuchta Karel, Blackout – reálná hrozba, nebo mýtus?
6 Novák Michal, LED – nová dimenze světla v architektuře
6 Gašparovský Dionýz, Mácha Marek, Straty svetelného toku a deformácia kriviek svietivosti usadeninami čiastočiek prachu a nečistôt na vysokoodrazných svetelnočinných častiach svietidiel
6 Šumpich Jan, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Stanovení denní osvětlenosti pod rovnoměrně zataženou oblohou za účelem snížení energetické náročnosti v budovách
6 Novotný Jiří, Revize evropských norem pro osvětlování a terminologii
6 Dvořáček Karel, Osvětlení a energetické posuzování budov
7 Skála Jiří, LED svítidla pro veřejné osvětlení
7 Staša Michal, Energetický audit veřejného osvětlení
7 Janiga Peter, Gašparovský Dionýz, Regulácia napätia v sieťach verejného osvetlenia
7 Gašparovský Dionýz, Janiga Peter, Meranie energetických a účinnostných parametrov v sieťach verejného osvetlenia
7 Plch Jiří, Metodika hodnocení a posuzování osvětlení přechodů
7 Mohelníková Jitka, Barevné řešení fasád z pohledu zrakového vnímání
7 Maixner Tomáš, Ekologie osvětlovacích soustav
7 Mišák Stanislav, Prokop Lukáš, Analýza účinnosti hybridního systému pro napájení veřejného osvětlení
8 Bálský Marek, Bayer Rudolf, Využití přímé a nepřímé složky slunečního záření ve fotovoltaice
8 Balaš Zlatko, Vplyv inteligentných systémov riadenia na parametre sústav verejného osvetlenia
8 Krbal Michal, Změna provozních parametrů v závislosti na teplotě u malých světelných zdrojů
8 Škoda Jan, Fotometrie lineárních zdrojů s LED
8 Pavelka Tomáš, Měřicí systém pro diagnostiku parametrů světelných zdrojů v průběhu jejich života
8 Maixner Tomáš, Zpráva o stavu nebe nad ČR a okolím
8 Krasňan František, Výpočet indexu oslnenia UGR pri LED svietidlách
8 Krasňan František, Varga Ľudovít, Rusnák Anton, Balaš Zlatko Závislosť svetelného toku zdrojov od teploty
8 Krasňan František, Kiss Pavol, Smola Alfonz, Návrh iluminácie kalvárie v Banskej Štiavnici
8 Bláha Zdeněk, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Vyhodnocování osvětlení přechodů pro chodce pomocí jasové analýzy
8 Carbol Zbyněk, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Možnosti konstrukce interiérových LED svítidel
8 Kaňa Aleš, Inteligentní řešení střední školy gastronomie
8 Muchová Alena, Gřes Radim, Racionalizace ve veřejném osvětlení v Ostravě
8 Hrbáč Roman, Novák Tomáš, Sokanský Karel, Mikroprocesorově řízený luxmetr s automatickým provozem a digitálním záznamem dat pro dlouhodobá měření (nejen) nízkých osvětleností
8 Zálešák Jan, Habel Jiří, Sokanský Karel, Shrnutí stávajících poznatků o mezopickém vidění
8 Demel Martin, Porovnávací měření umělého osvětlení
8 Penn Ivo, Světlo a zdraví člověka
8 Marek Martin, Holčáková Regina, Stoklas Petr, Staš Peter, Elektrické výboje v plynech v aplikaci světelných zdrojů – návrh a provedení experimentálního laboratorního pracoviště pro výuku předmětu fyzika plazmatu
8 Marek Martin, Holčáková Regina, Stoklas Petr, Staš Peter, VA charakteristiky elektrického oblouku – návrh a provedení experimentálního laboratorního pracoviště pro výuku předmětu fyzika plazmatu
8 Látal Jan, Koudelka Petr, Šiška, Petr, Vitásek, Jan, Vašinek, Vladimír, Sokanský Karel Measurement and optimalization of LED driver features for automotive applications
8 Stupka Pavel, Denní osvětlení uvnitř rekonstruovaných budov

Sekce (S) – nosná (0), vyzvané (1), anglická sekce I (2), hygiena (3), venkovní osvětlení (4), anglická sekce II (5), vnitřní osvětlení (6), veřejné osvětlení (7), poster sekce (8)

Tematické oblasti: Regulace a řízení moderních světelných zdrojů v interiérech · LED a vnitřní osvětlení · Energetické audity a úspory osvětlovacích systémů v budovách · Osvětlování venkovních prostorů · Pohled na venkovní osvětlení (využití LED) · Rušivé světlo · Problematika poměru jasů na komunikacích · Nové světlené zdroje pro veřejné osvětlení · Osvětlení nebezpečných úseků komunikací · Hygiena – legislativa · Vliv osvětlovacích soustav na energetiku · Netradiční způsob dodávky energie

Jednací jazyk: čeština, slovenština a angličtina (s tlumočením v hlavním sále)

Přednášky budou rozděleny do těchto sekcí: Hygiena, elektro, vnitřní osvětlení, venkovní osvětlení a veřejné osvětlení, anglická sekce I a II

Program:

21. 9. 2011

– 10.00 až 15.00: příjezd a registrace účastníků, fakultativní prohlídka Prahy
– 15.00 až 15.30: zahájení
– 15.30 až 16.00: nosná přednáška

– Habel Jiří, Žák Petr – Současnost a budoucnost světelné techniky

– 17.30 až 18.30: valná hromada České společnosti pro osvětlování
– 19.00: welcome drink
– 18.30 až 19.00 – odjezd od hotelu Olympik na loď
– 19.00 až 23.00 – projížďka lodí po Vltavě
– 23.00 – odjezd do hotelu nebo samostatná prohlídka noční Prahy

– 9:00 až 12:00: doprovodný program pro doprovázející osoby
– I. prohlídka pamětihodností města Prahy

22. 9. 2011

– 8.30 až 12.00: vyzvané přednášky
– 13.00 až 14.30: vstupy vystavovatelů, poster sekce
– 15.00 až 18.30: jednání v sekcích: anglická sekce I, hygiena, venkovní osvětlení
– 19.00: společenský večer

– 9:00 až 12:00: doprovodný program pro doprovázející osoby

II. prohlídka pamětihodností města Prahy

23. 09. 2011

– 9.00 až 12.30: jednání v sekcích: anglická sekce II, vnitřní osvětlení a elektro, veřejné osvětlení
– 13.00: doprovodný program

Bližší informace včetně přihlášky na www.svetlo2011.cz

Odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: karel.sokansky@vsb.czk
tel.: 596 995 181, mobil: 603 862 282


Organizační garant:

Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
mobil: 608 468 956
fax: 596 116 874

e-mail: sokanska@csorsostrava.cz