časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Světelnětechnická konference Lumen V4

|


Světelnětechnická konference Lumen V4

Na základě dohody světelnětechnických společností višegrádských zemí se 28. a 29. září t. r. v maďarském Balatonfüredu, ve stejnojmenném hotelu, uskutečnila světelnětechnická konference. Zúčastnilo se jí 189 odborníků, z toho 40 Poláků, 22 Slováků a 18 Čechů.

Obr. 1.

Obr. 1. Vedoucí organizačního výboru konference pan Sandor Almási při rozhovoru ve foyeru s výstavou

Konference měla velmi bohatý odborný program, zahrnující téměř všechny oblasti světelné techniky. O tom svědčí témata přednášek obsažená v tab. 1. Místo sborníku organizátoři vydali CD-ROM se seznamem a texty přednášek. Mnoho přednášek je na CD-ROM uvedeno kromě národního jazyka také v angličtině.

Přednášky na konferenci odezněly v národním jazyku přednášejícího nebo v angličtině, přičemž bylo zajištěno velmi kvalitní simultánní tlumočení do ostatních jednacích řečí. Co se týče tisku, byla redakce časopisu Světlo jediným zahraničním zástupcem ze šesti zúčastněných na tiskové konferenci konané při zahájení vlastní konference 28. září odpoledne. Řídil ji prezident Maďarské společnosti pro osvětlování (Lighting Society of Hungary) pan János Nagy. Debata byla vedena v maďarštině, do češtiny tlumočila paní Jiřina Hódosová z budapešťské správy veřejného osvětlení. Tisková zpráva z konference byla všem přítomným novinářům poskytnuta v maďarštině, její překlad pro redakci zpracoval Ing. Dionýz Gašparovský.

Obr. 2.

Obr. 2. Zaujetí ve tvářích posluchačů z České republiky

V této zprávě byly zvláště zmíněny přednášky významných zahraničních odborníků pocházejících z Maďarska o aktuálních problémech světelné techniky:

  • přednáška Lajose Bedocsa z Velké Británie se zabývala energetickými požadavky na osvětlení,

  • budapešťský profesor András Majoros přednesl příspěvek na téma zdroje světla a charakteristiky přírodního osvětlení,

  • Gyorgy Czibula, pracující v Německu, se věnoval příkladům použití nejmodernější techniky na měření světla v praxi.

Tyto přednášky jsou dostupné na internetu – www.lumenv4.com

Tab. 1. Seznam příspěvků na konferenci vyšegrádských zemí o osvětlení 28. a 29. září 2006

Autor

Název příspěvku

Země

Baranowski Paweł

Na vlastní oči – o klamném svědectví zraku

PL

Baxant Petr

Zpětné výpočty svítivosti pro optimalizaci osvětlení

CZ

Beláň, Eleschová, Gašparovský, Krasňan, Pípa

Monitorovanie kvality elektrickej energie vo svetelnotechnických inštaláciách

SK

Błaszczak, Urazila

Koncepce vytvoření měřidla oslnění na základě digitální dírkové kamery

HU

Chmelíková, Juklová, Menzlová, Motyčková, Slezák

Podíl zdravotnictví v České republice na tvorbě světelného prostředí pracovišť

CZ

Czyżewski Dariusz

Praktická hlediska měření osvětlení silničních komunikací

PL

Dybczyński Władysław

Použití diod LED pro místní osvětlení

PL

Foltýn Daniel, Baxant Petr

Znalostní databáze expertního systému pro návrh osvětlení

CZ

Gašparovský Dionýz

Určovanie svetelnotechnických parametrov pri hodnotení energetickej hospodárnosti budov

SK

Gašparovský Dionýz, Smola Alfonz

Teorie a praxe navrhování veřejného osvětlení podle EN 13201

SK

Gilewski Marian

Srovnání charakteristik spektrometrů UV a viditelného záření

PL

Haász Ferenc

Pozadí je bílé

HU

Hladký Luděk, Kotek Jaroslav

Úspory energie ve veřejném osvětlení Prahy

CZ

Hurt Lukáš

Možnosti optimalizace umělého osvětlení

CZ

Jirka Vladimír, Korečko Jozef, Mohelníková Jitka, Vašutová Hana

Prosklené fasády s lineárními Fresnelovými čočkami

CZ

Kittler Richard, Darula Stanislav

Pokrokové trendy a kritériá pre posudzovanie denného osvetlenia v interiéroch

SK

Krasňan František

Iluminácia katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave

SK

Krasňan František

Špecifické problémy exteriérového osvetlenia

SK

Kutal Květoslav

Geografický informační systém ve veřejném osvětlení

CZ

Litwiniuk Łukasz

Měření optického záření v Polském metrologickém ústavu

PL

Łukasik Maciej, Kaźmierczak Piotr, Moćko Wojciech

Analýza možností elektronického tvarování svazku hlavních automobilových světlometů

PL

Maixner Tomáš

Rušivé světlo a veřejné osvětlení

CZ

Majoros András

Zraková pohoda v denní době

HU

Moćko Wojciech

Koncepce použití zobrazovacích systémů v kolorimetrii

PL

Mohelníková Jitka, Vajkay František

Počítačové simulace denního osvětlení místností s okny, střešními okny, světlíky a světlovody

CZ

Novák Tomáš

Světelné zdroje – srdce osvětlovacích soustav

CZ

Pawlak Andrzej, Zaremba Krzysztof Cezary

Návrh refraktorů svítidel pro výkonné LED

PL

Pípa Marek

Fotometrické merania pomocou spektrometrov

CZ

Plch Jiří, Mohelníková Jitka

Vyhodnocení světelné propustnosti dutých tubusových světlovodů

CZ

Podmanický Marek

Svetelné zostupové sústavy

SK

Pracki Pilte

Energetická analýza typické polské učebny

PL

Sandra Tabišová

LED svietidlo na osvetľovanie komunikácií

SK

Sawicki Dariusz

Mapování nerovností při simulaci zobrazení bodu Fresnelovým reflektorem

PL

Schanda János, Madár Gábor

Činitel podání barev diod LED

HU

Schwarcz Péter

Speciální uliční osvětlovací soustavy – osvětlení přechodů pro chodce

HU

Sobótko Dorota, Szajna Grzegorz

Fosforescenční materiály

PL

Sokanský, Höchsmann, Dostál

Terminologie a jednotky v osvětlení a astronomii

CZ

Staněk Pavel

Možnosti prezentace výpočtu oslnění

CZ

Tóth Zoltán

Vědecký výzkum materiálů při vývoji vysokotlakých výbojek

HU

Wachta Henryk

O potřebě aktualizovat doporučení (pro arch. osvětlení)

PL

Wandachowicz Krzysztof

Výpočet cirkadiánní osvětlenosti

PL

Wolska Agnieszka

Inteligentní osvětlovací soustavy kanceláří

PL

Żagan Wojciech

Zásady osvětlování sakrálních objektů

PL

Żagan Wojciech, Kaźmierczak Pilte

Přizpůsobení digitálního fotoaparátu pro měření jasu

PL

Zajkowski Maciej

Návrh vyzařování světla u vláknových světlovodů s boční emisí

PL

Zalesińska Małgorzata

Ekonomická doba výměny světelných zdrojů

PL

Ziemianek Agnieszka

Využití struktur “L-systému” při řešení výběru a uspořádání svítidel na stromech

PL

Na závěrečném diskusním plenárním zasedání konference oznámil pan Sandor Almási (vedoucí organizačního výboru) jménem řídícího výboru, že další konference vyšegrádské čtyřky se plánuje na podzim 2008 v Polsku.

jný