Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Světelné zdroje v programu Partnerství Zelená úsporám

Veřejnosti dobře známý program Zelená úsporám nabízí finanční pomoc v oblasti snižování energe­tické náročnosti provozu domác­ností, tj. spotřeby elektrické energie na vytápění a ohřev vody. Další významnou oblast spotřeby energie v domácnostech však představuje provoz domácích elektrospotřebičů, jako jsou chladnič­ky, pračky, myčky nádobí, zdroje světla a mno­hé další. Organizátoři programu Zelená úspo­rám se proto rozhodli rozšířit aktivity programu i o oblast elektrospotřebičů. Nejde o finanční podporu nebo dotace k jejich nákupu, ale o in­formace a návod, jaké spotřebiče mohou být vhodné k nákupu z hlediska nízké spotřeby ener­gie, jak je provozovat a recyklovat po ukonče­ní jejich provozu. Internetové stránky http://www.zelenausporam-partnerstvi.cz obsahují databázi spotřebičů, které splňují kritéria pro energetickou efektivnost. Program iniciovalo Minister­stvo životního prostředí ČR a Státní fond život­ního prostředí a jeho organizátorem je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.
 
Významný podíl na spotřebě domác­ností mají i světelné zdroje, v praxi nej­častěji žárovky a kompaktní zářivky s pa­ticí E27 či E14. Proto je jednou ze součás­tí programu Partnerství Zelená úsporám i kategorie Žárovky a zářivky. Ta je rozdě­lena na podkategorie podle patice (E27 či E14) a podle druhu, využití a designu světelného zdroje: trubicové kompaktní zářivky, kompaktní zářivky ve tvaru žá­rovky, reflektorové kompaktní zářivky, stmívatelné kompaktní zářivky, halogeno­vé žárovky a také tzv. LED žárovky. Stránky Partnerství rovněž obsahují informace o recyklaci vyhořelých světelných zdrojů.
 
Výběrová kritéria pro zařazení do pro­gramu Partnerství jsou rozdílná pod­le podkategorie. Pro kompaktní zářiv­ky je nutným kritériem energetická třída A, dobré podání barev (Ra > 80) a život 15 tisíc hodin. Pro stmívatelné kompaktní zářivky byla zvolena nižší hranice 10 tisíc hodin. Jedním ze zvažovaných kritérií byl i minimální počet cyklů vypnutí a zapnu­tí. Vzhledem k tomu, že výrobci používají různé metody pro testování, bylo obtížné stanovit objektivní kritérium a v současné době je podmínkou pouze uvedení počtu cyklů. Od září 2010 ale budou výrobci vá­záni nařízením Komise (ES) č. 244/2009, které jim ukládá jednotnou metodu pro testování počtu cyklů (1 minuta v zapnu­tém stavu, 3 minuty ve vypnutém stavu); kritéria budou aktualizována a budou ur­čovat minimální počet spínacích cyklů.
 
Do Partnerství Zelená úsporám byly zařazeny i nové zdroje typu LED na síťo­vé napětí s paticí E27 či E14. Tyto světel­né zdroje jsou pro jednoduchost označo­vány jako tzv. LED žárovky. Do databá­ze budou zařazovány pouze LED zdroje, které mohou nahradit obyčejné žárovky ve svítidlech běžně používaných v domác­nostech. Kritéria pro tento vznikající seg­ment tedy byla zvolena: život 25 tisíc ho­din, dobré podání barev, teple bílé světlo a všesměrové rozložení svítivosti. Cílem je rovněž zamezit špatným zkušenostem běž­ných spotřebitelů s těmito novými zdroji.
 
Další informace: Michal Staša, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání ener­gie, o. p. s., e-mail: michal.stasa@svn.cz, www.zelenausporam-partnerstvi.cz
 
Tab. 1. Kritéria pro zařazení světelných zdrojů do programu Partnerství Zelená úsporám