Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

Více aktualit

Světelné zdroje používané v reklamě

Světlo 1/00
 

Ing. Petr Fischer, AJA REKLAMY v. o. s.

Světelné zdroje používané v reklamě

Zásadní změny, které nastaly po roce 1989 přinesly i u nás velký rozvoj reklamy a propagace. Jednou z nejviditelnějších skupin tohoto oboru je světelná reklama. Pokusme se o stručný přehled o této oblasti z hlediska světelných zdrojů.

Zdroje používané ve světelné reklamě lze rozdělit na teplotní, výbojové a elektroluminiscenční.

1. Teplotní světelné zdroje (žárovky)
Žárovky se v reklamě v současné době příliš nevyužívají, jejich použití v této oblasti stále klesá. Důvodem jsou všeobecně známé vlastnosti těchto zdrojů. Patří sem nízká účinnost, život, problémy s odvodem tepla a menší činitel odrazu světla, a tudíž i jasů povrchů se studenými barvami ve srovnání se zdroji s vyšší teplotou chromatičnosti světla. Přesto se v některých aplikacích se žárovkami setkáváme. Jejich výhodou je především nízká počáteční investice. Většinou jde o žárovky halogenové. Tyto zdroje se používají především při osvětlování exponátů.

Obr. 1.

Další aplikace žárovek nalezneme v různých typech světelných řetězců (např. Blachere, Decolight atd.). Jsou to řady malých, většinou nízkonapěťových žároviček, které jsou zality v barevných silikonových hadicích (tzv. světelné kabely), nebo systémy s žárovkami spojovanými různými univerzálními díly (světelné pásky). Variant je velké množství; každý výrobce nabízí jiné typy a parametry žárovek i propojení. Využívají se hlavně ve slavnostních výzdobách interiérů i celých budov. Mezi významnější typy světelných pásků patří systém Chainlight. Používá se ve výrobně nenáročných systémech prosvětlování tvarových písmen. Žárovky jsou sufitové, 22 V/7,3 W. Uchycení a rozvod v reklamách jsou řešeny pomocí speciálních stavebnicových dílů. Systém je vhodný pro menší firmy, které nemají dostatečné vybavení a zkušenosti s prosvětlováním kvalitnějšími zdroji.

2. Výbojové světelné zdroje

2.1 Zářivky
Zářivky zřejmě patří k nejpoužívanějším zdrojům v reklamně. Využití nalézají hlavně v různých prosvětlených poutačích. Většina svíticích panelů umístěných na prodejnách je osazena právě zářivkami. Používají se klasické lineární zářivky, kruhové a kompaktní zářivky. Volba odstínu závisí na konkrétní grafice, nejčastěji se setkáme s odstíny chladně bílá nebo denní. Použití speciálních zářivek pro nízké teploty je výjimečné, při požadavku na spolehlivý start v zimě se může poutač osadit elektronickým předřadníkem nebo alespoň elektronickým startérem.

2.2 Výbojky
S výbojkami se setkáme především při osvětlování reklamních billboardů a jiných ploch. Pro vysoké nároky na věrné podání barev jsou využívány hlavně výbojky halogenidové, odstín neutrální bílá. V určitých aplikacích se můžeme setkat i s vysokotlakými rtuťovými výbojkami, např. u prosvětlování objemných tvarů, jako jsou nafukovadla (nafukovací reklamní tělesa). V těchto případech nevadí, že zdroj je bodový. Lze ho umístit do středu prosvětlovaného objektu. Díky použití převážně textilních materiálů na tyto objekty nejsou ani příliš vysoké požadavky na optimální spektrum zdroje.

2.3 Svíticí trubice
Jde o výbojky s chladnou katodou, které jsou asi nejznámějšími světelnými zdroji v reklamě. Nepřesně se pro ně používá zjednodušený název neonová trubice. V zásadě se používají dvě provedení trubic. První obsahuje pouze neon v čiré skleněné trubici. Taková trubice svítí jasně červenou barvou (odtud vžité označení neon). Častěji se však používá druhý typ, u nějž výboj vzniká a trvá v parách rtuti a směsi neonu (asi 75 %) s argonem (asi 25 %). Výboj má namodralou barvu s vysokým obsahem UV záření. Vnitřní povrch skleněné trubice tohoto typu je opatřen vrstvou luminoforu jako u klasických zářivek, a proto se pro ně někdy používá termín vysokonapěťová zářivka. Barva je dána právě aplikovaným luminoforem, popř. ji lze upravit použitím barevného skla trubic.

Obr. 2.

Svíticí trubice se vyrábějí na zakázku. Jde totiž o ruční sklářskou práci. To umožňuje dosáhnout přesných tvarů, délek a také lze zvolit odstín z mnoha typů luminoforů, popř. namíchat barvu podle požadavku. Míchání barev na zakázku však znesnadňuje pozdější opravy, a proto se v praxi příliš nepoužívá. Pro výrobu trubic se volí různé průměry skla. Menší průměry lze při výrobě snadněji tvarovat, to je předurčuje pro složitější realizace. Větší průměry skla s vhodně volenými elektrodami umožňují provoz při vyšších proudech a navíc dosahují větší svítivosti.

Život svíticích trubic je dán několika faktory. Podmínkou spolehlivého provozu je především použití kvalitních materiálů a pečlivá výroba. Významný vliv na život má provozní proud. Délka života je uváděna přibližně 20 000 hodin. Dobře provedená trubice však vydrží podstatně déle, klesá pouze její světelný tok (obr. 1). Není-li mechanicky poškozena, popř. se na ní neprojeví jiná závada, může svítit i několik desítek let.

Jak již napovídá název, jsou svíticí trubice napájeny speciálními vysokonapěťovými transformátory. Používají se klasické rozptylové transformátory s kovovým jádrem nebo elektronické měniče. Volba transformátoru je dána zápalným a provozním napětím a provozním proudem. Zápalné napětí je určeno elektrickou délkou připojených trubic, jejich průměrem, složením a dalšími parametry plnicí směsi. Elektrickou délkou se rozumí délka trubic v lineárních metrech plus asi půl metru pro každý pár elektrod. Závislosti světelného toku, zápalného napětí a provozního napětí neonových svíticích trubic na teplotě lze charakterizovat grafem na obr. 2:

  • zápalné napětí stoupá s klesající teplotou okolí mezi +20 °C a 0 °C mírně (přibližně o 8 %), mezi 0 °C a –30 °C výrazně (asi o 55 % )
  • provozní napětí stoupá s klesající teplotou mírně, lineárně
  • světelný tok klesá s teplotou až o 90 %, přitom je změna mezi 0 °C a –20 °C obzvláště výrazná

3. Elektroluminiscenční zdroje

3.1 Elektroluminiscenční diody (LED)
Diody LED jsou součástí více či méně složitých maticových systémů a zobrazovacích segmentů. Charakterizuje je především velmi rychlá odezva a vysoká účinnost. Na trhu jsou různé barevné varianty, od klasických červených, žlutých a zelených po modré a fialové. Poslední dobou jsou dodávány i LED bílé, jejichž ceny jsou však vyšší.

3.2 Elektroluminiscenční fólie a materiály
Jde o nejnovější technologie, jedinečné ve srovnání s jinými zdroji. Fólie je tenká, ohebná, plošně vyzařuje studené světlo. Má sendvičovou konstrukci. Jádro obsahuje nevodivý světelný substrát, který je umístěn mezi dvěma izolačními vrstvami. Tato struktura je uložena mezi dvěma elektrodami. Ve světelném substrátu (kombinace fosforu a síranu zinečnatého) je generováno světlo. Jako elektroda je použita pryskyřice, jež je opatřena vrstvou oxidu india. Je-li na elektrody přivedeno napětí přibližně 110 V, jsou atomy fosforu excitovány na vyšší energetický stav. Při relaxaci excitovaného stavu nastává emise ve viditelném pásmu spektra.

Tab. 1. Technické parametry nekrytých svíticích trubic s luminoforem při provozu ve venkovním prostředí

Průměr trubice (mm) Provozní proud (mA) Jas (cd/m2) Světelný tok*) (lm/m)
10 16 1560 140
12 20 1780 190
15 20 1620 220
18 30 1940 315
20 30 1850 335
22 40 2160 430
24 50 2160 470
*) přibližná hodnota pro svíticí trubici o délce 1 m

Technické údaje podle výrobce:
provozní příkon: 3,33 mW/m2
kmitočet zdroje: 50 až 2 000 Hz, standardně 650 Hz
jas 80 až 125 cd/m2
vlnová délka asi 450 nm
provozní teplota –20 °C až +50 °C
hmotnost 0,2 g/cm2
život 2 000 až 15 000 h podle typu a provozního režimu

Tento článek nemohl obsáhnout všechny typy a modifikace světelných zdrojů, které lze v reklamě použít. Jeho cílem bylo pouze nastínění problematiky a snaha otevřít tuto bezesporu zajímavou oblast aplikace světelné techniky další diskusi.

AJA REKLAMY
Na sypkém 6
180 00 Praha 8
tel.: 02/8834 1240, 8384 2241
fax: 02/8384 1620
e-mail: mail@aja-reklamy.cz
web: www.aja-reklamy.cz