časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Světelné diody ve svítidlech iGuzzini

|

Ing. Petr Žák, Ph.D., Etna s. r. o.
  

Úvod

Při sledování vývoje a uvádění nových svítidel pro osazování světelnými diodami (LED) na trh je možné pozorovat určité pnutí. Na jedné straně je zřejmé, že vývoj těchto progresivních světelných zdrojů ještě není ukončen a bude trvat několik let. Na druhé straně zde existují určité obavy výrobců svítidel, aby nezmeškali masivní nástup svítidel s těmito světelnými zdroji na trh. Výrobci jsou si vědomi, že čím dříve začnou světelné diody ve svých svítidlech používat, tím dříve si ověří jejich vlastnosti v konkrétních svítidlech, budou moci odlaďovat případné nedostatky a pracovat na jejich zdokonalování a inovacích. Každoroční významné zlepšení světelnětechnických parametrů světelných diod však znamená, že jestliže se výrobce rozhodne vyrábět nová svítidla pro LED, musí počítat s tím, že v průběhu jednoho až dvou let již budou na trh uvedeny světelné diody lepších parametrů a jeho svítidla budou zastaralá. Určitým řešením by mohlo být pravidelné nahrazování starých typů LED novými. To ale naráží na dva problémy. První problém souvisí s technickým řešením svítidel, např. chlazením diod, druhý, možná závažnější, souvisí s nekompatibilitou starších a novějších typů svítidel. V současné době se proto ve většině případů výrobci snaží držet v konkrétních svítidlech původně navržený typ LED a neměnit jej v průběhu vývoje. Takovýto přístup je přehlednější a čitelnější, dalo by se říci i serióznější k zákazníkům. Současně s tím, jak se mění světelnětechnické parametry světelných diod, hlavně ty výkonové, postupně se rozšiřují oblasti jejich použití. První oblastí, kde se využívaly, v počátcích vývoje světelných diod (v této době pouze barevných), byla signalizace. Po vývoji bílých LED se tyto světelné zdroje postupně začaly rozšiřovat do oblasti všeobecného osvětlování. Vzhledem k malému měrnému výkonu i jednotkovému světelnému toku byly světelné diody v počátcích vývoje použitelné pouze v úlohách, kde se požadovaly nízké hladiny osvětlenosti a nebo osvětlovaný povrch byl velmi blízko ke světelnému zdroji. Prvními svítidly LED určenými k všeobecnému osvětlování byla svítidla pro orientační osvětlení, následně svítidla nouzová a svítidla pro místní a směrové osvětlení (osvětlení vitrín, stolní svítidla). Po určitém zvýšení měrného výkonu i jednotkových světelných toků se rozšířila svítidla s LED do architekturního osvětlení a v současné době se začínají objevovat i ve veřejném osvětlení pozemních komunikací nižších tříd (osvětlení pro pěší a cyklisty).
 

Svítidla pro LED od firmy iGuzzini

 
Tato svítidla lze rozdělit do těchto skupin:
 

Vnitřní osvětlení:

  • orientační osvětlení: LEDplus (zápustná svítidla do stěny, podlahy),
  • směrové osvětlení: MicroFrame, Express (podhledová svítidla), Le Perroquet, Parallel, Express, Lux, Tecnica (svítidla do lišty),
  • dekorační osvětlení: PizzaCobra (stolní svítidlo).

Venkovní osvětlení:

  • architekturní osvětlení: MiniWoody, Woody, MaxiWoody, Platea, iTeka (světlomety), Light Up, Balisage, LEDplus (zemní svítidla), Linealuce (lineární svítidla),
  • veřejné osvětlení: Platea, iTeka (osvětlení komunikací pro pěší a cyklisty),
  • osvětlení soukromých objektů: iWay, Tee (osvětlení cest), Glim Cube, iRoll (stropní, fasádní svítidla).

Nejnovější svítidla pro LED od firmy iGuzzini

 

Le Perroquet , design R. Piano

Svítidla Le Perroquet pro světelné diody rozšiřují již existující řadu směrových svítidel. Tělo svítidla je zhotoveno z tlakově litého hliníku a termoplastu a vyrábí se ve dvou rozměrech. Svítidla lze otáčet o 330° v horizontální rovině a naklápět v rozsahu 190° ve vertikální rovině. Mechanický aretační mechanismus, stupnice a třecí mechanismus umožňují nastavit a zajistit požadované nasměrování svítidla. Svítidla se vyrábějí ve dvou příkonech, 3× 1 W a 12× 1 W a jsou k dispozici ve dvou teplotách chromatičnosti, teple bílé (3 100 K) a neutrálně bílé (4 200 K). Diody jsou osazeny plastovými optickými čočkami a svítidla jsou nabízena se dvěma úhly poloviční svítivosti – 12° a 25°. V tab. 1 je uvedeno srovnání směrových svítidel pro různé typy halogenových žárovek a pro světelné diody. Z tabulky je zřejmé, že směrová svítidla pro LED jsou schopna se již výkonově vyrovnat svítidlům pro halogenové žárovky. Při použití směrových svítidel s LED je třeba velmi důkladně ověřit spektrální vlastnosti (teplotu chromatičnosti a index podání barev), které mohou u směrového osvětlení hrát důležitou roli.
 

Platea, design M. Cucinella

Světlomety Platea pro světelné diody jsou opět rozšířením již existující řady venkovních světlometů. Světlomety s LED nabízejí přesné usměrnění světelného toku do požadovaného směru, dlouhou dobu života a v současné době již i vysoký měrný výkon. Světlomety se dodávají ve dvou provedeních: pro monochromatické osvětlení a pro barevné osvětlení (RGB). Světlomety pro monochromatické osvětlení se vyrábějí v příkonu 36×1 W s pěti typy optik: úzká (S), široká (F), asymetrická rozšířená v podélném směru (ALO), vějířová v příčném směru (LT) a vějířová v podélném směru (LL). Optika ALO je nový typ optiky, jenž byl navržen přímo pro světlomety Platea k osvětlení cyklistických stezek a komunikací pro pěší. Tvar křivky svítivosti se u jednotlivých optik vytváří pomocí plastových čoček osazených na diodách. Svítidla s každou z těchto optik se vyrábějí se dvěma teplotami chromatičnosti – teple bílé (3 100 K) a neutrálně bílé (4 200 K). Součástí svítidel je elektronický napájecí zdroj, který lze připojit na napájecí napětí 100 až 265 V, 50/60 Hz. Světlomety pro barevné osvětlení (RGB) jsou osazeny 36 diodami RGB s maximálním celkovým příkonem 72 W. Světlomety v provedení RGB se vyrábějí se dvěma typy optik: eliptická v podélném směru (EL) a eliptická v příčném směru (ET). Součástí svítidel je elektronický napájecí zdroj s řídicím vstupem DALI. Svítidla lze ovládat řídicím systémem ColourQuick nebo pomocí běžných tlačítek. Tlačítky lze ovládat následující funkce: zapnout /vypnout, změna barvy, uložení poslední barvy a volba přednastavené dynamické sekvence. Svítidla jsou konstrukčně a elektricky připravena pro průběžné zapojení prostřednictvím dvojice kabelových niklovaných průchodek M24× 1,5. Krytí svítidel je IP66, mechanická odolnost IK04/08, třída ochrany II.
 
ETNA s. r. o.
Mečislavova 2, 140 00 Praha 4
tel.: +420 257 320 595, +420 257 320 597
fax: +420 257 310 604
brána gsm: 724 912 091
 
Obr. 1. Svítidla iGuzzini s LED pro vnitřní prostory
Obr. 2. Svítidla iGuzzini s LED pro venkovní prostory
Obr. 3. Svítidla Le Perroquet s LED
Obr. 4. Světlomet Platea s LED
Obr. 5. Křivka svítivosti světlometu Platea s optikou ALO
 
Tab. 1. Ilustrativní porovnání směrových svítidel pro různé typy světelných zdrojů