Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Více aktualit

Stylové osvětlení restaurací

Ing. Daniel Dlab, DT GLASS s. r. o.
 
Společnost DT GLASS s. r. o. založil roku 2003 sklář Josef Moravec, odborník na průmyslové technologie. Úspěšný roz­voj firmy se opírá o mnoholeté zkušenos­ti a bohaté dovednosti pracovníků v obo­ru zpracování boritokřemičitých trubic a tyčí. Firma vyrábí široký sortiment zboží v oblasti dekoračního, dárkového a tech­nického skla. Dárkovým sklem je společ­nost proslulá.
 
Působením elektronického obchodu na www.dtglass.cz se tak na českém trhu prezentuje jako přední výrobce luxusní­ho originálního dárkového skla. Rozsáh­lá síť menších zákazníků, zakázková vý­roba a individuální přístup k realizacím produktů exkluzivních designů vyžadu­jí nezměrné úsilí zaměstnanců. Tyto as­pekty však firma zúročila v období rece­se ve sklářském průmyslu, kterou pocítila jen v omezené míře právě díky širokému rozsahu výroby a velkému počtu zákaz­níků. Kromě zpracování boritokřemičité sklosuroviny značky DURAN a SIMAX vyrábí své produkty také ze sodnodrasel­ného skla značky AR. Zajímavostí jsou i rozsáhlé realizace zakázek zpracováním vinných lahví. Tento „sklářský prvek“ fir­ma uplatňuje také ve svých výrobcích. Jedním z nich je barový lustr Bára, který je v tomto článku představen.
 
Společnost DT GLASS s. r. o. se v obo­ru svítidel pohybuje delší dobu, nepre­zentovala však vlastní výrobky pod svým jménem, ale spolupracovala s firmami v oboru na několika projektech jako sub­dodavatel. Své první designové svítidlo LuxSphere představila loni na veletrhu Tendence 2010. Jeden z produktů, expo­nát Square Led, získal soutěžní ocenění, třetí místo, od návštěvníků.
 
Na nedávné výstavě Pragointerier 2011 společ­nost představila lustr Báru, navržený ve spolupráci se sklářskou designérkou Ve­ronikou Černou. Jde o de­signové stropní svítidlo vlastní originální koncep­ce zpracované v osobitém stylu, přičemž jeho umís­tění do restaurací se přímo nabízí. Návrhářka záměr­ně volí tradiční nápojové sklo jednoduchého surové­ho vzhledu, aby neskrývala původ komponent lustru, a naopak se snaží zachovat jejich přirozenost. Tu na­rušuje mírná extravagan­ce geometrické kompozi­ce, která vzbuzuje úsměv a pocit hravosti. K vytvo­ření atmosféry pohody, radosti a zába­vy významně přispívá prostředí interié­ru a svítidlo Bára nepochybně tento zá­měr splňuje.
 
Svítidlo je určeno k umístění nad bar nebo stůl nejen v restauračních zaříze­ních, ale i v bytech. V sortimentu spo­lečnosti jsou dva základní modely. Tep­lejším dojmem působí lustr mosazný s antikovými lahvemi, zatímco korozi­vzdorná ocel s bílými a mod­rými lahvemi klima ochlazuje a sluší spíše modernějším interi­érům. Sklo je upraveno brouše­ním a částečně nebo zcela písko­váno pro zvýraznění prosvětle­ných stěn lahví. Zdrojem světla jsou kompaktní LED zdroje tep­le bílé barvy. Lustr je osazen tře­mi 60 x SMD LED, napájený­mi 220 V, s celkovým příkonem 9 W. V kovové stropní konstruk­ci lustru je svorkovnice potřeb­ná ke snadnému připojení elek­trických vodičů bez použití ja­kýchkoliv dalších elektrických zařízení (transformátorů, mě­ničů apod.)
 
Parametry svítidla:
  • závěsné stropní svítidlo,
  • materiál sklo a korozivzdor­ná ocel (alternativně mosaz),
  • rozměry: šířka 43 cm, výš­ka 68 cm (alternativně šířka 40 cm, výška 72 cm),
  • elektrické napájení: 220 V, pří­kon 9 W
  • světelný zdroj: tři SMD LED,
  • využití: nad bar, jídelní stůl, konferenční stůl.
Svítidlo Bára je součástí projektu LuxSphere Collection firmy DT GLASS s. r. o. Webové stránky firmy představu­jí výrobky nezaměnitelné s produkty ji­ných značek a nabízejí vysoký atribut originality, exkluzivnosti a nevšednosti. Projekt je završením úspěšné obchodní strategie společnosti, která preferuje vy­sokou kvalitu produktů domácí výroby a snahu o maximální kontrast se spo­třebním, převážně importovaným zbo­žím. Zákazníci vítají skutečnost, že vý­robky firmy DT GLASS s. r. o. vyplňují na trhu prostor pro nepředražené zbo­ží, tedy zboží dostupné širší veřejnosti. Z pohledu firmy je to investice, která se vrací v upevňování a rozvíjení značky DT GLASS s. r. o.
 
DT GLASS s. r. o.
Masarykova 4
468 22 Železný Brod
 
Obr. 1. Svítidlo Bára verze Antika, mosaz, detail
Obr. 2. Svítidlo Bára verze Breganze, korozivzdorná ocel, kuchyňský kout v bytě
Obr. 3. Svítidlo Bára verze Antika, mosaz, restaurace Pizzeria Fran­ko v Liberci
Obr. 4. Svítidlo Bára verze Breganze, korozivzdorná ocel, restaurace Pizzeria Franko v Liberci