časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Stožáry veřejného osvětlení ENEST


Stožáry veřejného osvětlení ENEST

Karel Vojta, ENEST s. r. o.

Při výstavbě nového a rekonstrukci dosavadního veřejného osvětlení v Praze jsou od roku 1999 používány stožáry z ohraňovaného plechu firmy ENEST s. r. o. Bylo jich zde nainstalováno již více než 10 000. Tyto stožáry byly vyvinuty ve spolupráci s renomovanými konstrukčními firmami a vyhovují normám platným v EU. Jsou konstruovány tak, aby např. při nárazu vozidla do nich byly co nejméně poškozeny a následné ohrožení posádky bylo minimální. Tím také pasivně přispívají k bezpečnosti silničního provozu.

Obr. 1.

Obr. 1. Svítidlo pro osvětlení přechodů OP 03

Stožáry jsou vyráběny metodou ohraňování z ocelového plechu tloušťky 3, popř. 4 mm, z jednoho až tří dílů. Délka modulu nepřesáhne 6 800 mm a to umožní přepravu i šestnáctimetrového stožáru běžným nákladním vozidlem. Stožáry jsou k dispozici ve dvou základních typových řadách: jako vetknuté, pro upevnění zabetonováním do předepsaného výkopu nebo jako přírubové pro upevnění na předem připravený základ (ty jsou využívány především na mostech). Obě typové řady jsou standardně vyráběny ve výškách 4, 5, 6, 8, 10 a 12 m. K již existujícím produktům společnost ENEST nově zařadila do sortimentu výrobků stožáry o výšce 14 a 16 m.

Standardní povrchová úprava zmíněných stožárů je žárové zinkování o minimální tloušťce 70 dvacetiletou garanci statických vlastností. Životnost vetknutých stožárů lze prodloužit protikorozní ochrannou manžetou z ocelového plechu nebo plastové fólie.

Obr. 3.

Obr. 3. Integrované svítidlo se značkou IP 6 pro osvětlení přechodů

Všechny stožáry této základní typové řady lze osadit až čtyřramenným výložníkem délky do 500 mm. Pro kombinaci stožáru o výšce od 8 m s vyložením délky nad již uvedenou hodnotu je nutné použít zesílené, tzv. výložníkové stožáry. Ty je možné osadit čtyřramenným výložníkem délky až do 2 000 mm.

Další produktovou řadou společnosti ENEST jsou stožáry pro osvětlení přechodů. Jejich konstrukce dovoluje umístit svítidlo na výložník o délce až 6 500 mm. Proto může stožár stát v takové vzdálenosti od okraje vozovky, že přijíždějícímu vozidlu nezakrývá chodce. To je totiž častý argument odpůrců tohoto prospěšného dopravního zařízení. Uvedený typ stožáru je konstruován pro umístění speciálního svítidla ve výšce asi 6 m nad povrchem vozovky. Pro osvětlení přechodů lze využít svítidlo OP 03 nebo svítidlo spojené s dopravní značkou IP 6 z produkce společnosti ELTODO Power.

Svítidlo pro osvětlení přechodů OP 03

Doplňkové osvětlení přechodů speciálně konstruovanými svítidly pro zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech bylo již v mnoha případech využito a výsledkem jeho aplikace je snížení úrazovosti. Společnost ELTODO Power pro tento účel vyvinula speciální svítidlo vhodné k osvětlení přechodů. Světelného zvýraznění přechodu je dosaženo bílou barvou světla (halogenidová výbojka), větší intenzitou osvětlení oproti běžnému uličnímu osvětlení a směrovým charakterem osvětlení ve směru jízdy vozidla. Chodec pohybující se po přechodu je osvětlen v pozitivním kontrastu proti osvětlení komunikace a ve směru jízdy vozidla je velmi dobře viditelný.

Obr. 2. Obr. 4.

Obr. 2. Hraněný stožár Enest s trojramenným výložníkem
Obr. 4. Uliční osvětlovací soustava s hraněnými stožáry ENEST

Základním dílem svítidla je tlakový hliníkový odlitek s objímkou pro montáž na výložník nebo dřík stožáru. Optická část svítidla je sestavena z dílů z leštěného hliníku, je asymetrická v levém a pravém provedení podle způsobu umístění na přechod a tvoří celistvý uzavřený optický blok s krytem. Světelný zdroj je upevněn v objímce s těsněním, které zaručí krytí optického bloku IP65. tak stabilitu světelnětechnických parametrů svítidla po celou dobu jeho životnosti.

Integrované svítidlo se značkou IP 6 pro osvětlení přechodů

Výrobek je určen pro osvětlení a současně další zvýraznění přechodů pro chodce. V jednom bloku integruje svítidlo pro osvětlení přechodu a světelně zdůrazněnou dopravní značku IP 6 (prosvětlená, popř. blikající LED). Svítidlo má stejně jako ostatní svítidla pro osvětlení přechodů asymetrickou vyzařovací charakteristiku a v pozitivním kontrastu zdůrazní osobu pohybující se na přechodu. Na objednávku může být použita i jiná dopravní značka podle místní dopravní situace. (např. „Pozor děti„ apod.). Obdobné typy zvýraznění přechodů jsou rozšířeny v zemích EU.

Společnost ENEST dodává stožáry včetně stožárové výzbroje a svítidel z produkce ELTODO Power podle výběru zákazníka.

ENEST s. r. o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
www.enest.vyrobce.cz