Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Stav veřejného osvětlení v České republice

číslo 4/2003

Stav veřejného osvětlení v České republice

Ing. Pavel Sněhota,
ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Funkce veřejného osvětlení

Kvalitní veřejné osvětlení podstatně ovlivňuje veřejný pořádek a bezpečnost dopravy, osob i majetku, zvyšuje turistickou atraktivnost měst a obcí a významnou měrou přispívá ke spokojenosti obyvatel. Provedené výzkumné práce prokázaly přímý vztah mezi úrovní veřejného osvětlení a dopravní nehodovostí, zločinností, vandalismem a dalšími nežádoucími společenskými jevy.

Transformace

Jak je možné zajistit tuto významnou službu levně, efektivně a přitom dostatečně kvalitně? Čím je způsobeno, že kvalita veřejného osvětlení je v ČR tak rozmanitá?

Obr. 1.

Toto jsou otázky, které úzce souvisí se způsobem správy a se samotným správcem veřejného osvětlení. Správná transformace správy veřejného osvětlení je klíčová jak pro kvalitu poskytované služby, tak pro náklady na tuto službu vynakládané. Důležitým momentem je včasné a odborné posouzení stavu osvětlovací soustavy, transformace systému správy veřejného osvětlení a následná racionalizace výdajů. Tyto kroky je nutné učinit při dodržení všech platných a závazných nařízení a norem v požadované kvalitě.

Efektivní pojetí správy

Jakým způsobem je možné správu veřejného osvětlení transformovat? Jak dosáhnout vysoké efektivity a kvality evropské úrovně současně?

Rozhodující je nalezení vhodného modelu správy a motivačních prostředků pro správce veřejného osvětlení. Z tohoto hlediska je velmi stimulující model, který přenáší odpovědnost a snahu o zefektivnění na správce veřejného osvětlení. Kontrola činnosti správce a možný postih jsou smluvně upraveny.

Kombinací těchto protikladných požadavků je poskytování komplexních služeb obcím soukromým subjektem včetně platby elektrické energie za předem stanovenou paušální cenu. Dodavatel je nucen snižovat náklady na údržbu i výdaje za elektrickou energii při současném dodržení smluvních podmínek. Tyto podmínky zaručují dosažení evropské kvality a soulad se závaznými předpisy.

Přenesená správa veřejného osvětlení

Přenesená správa veřejného osvětlení je služba, která umožňuje efektivní využití prostředků, minimalizaci spotřebované energie, kontrolu ze strany města či obce, záruku kvality a přináší i další garance.

Čím je přenesená správa veřejného osvětlení a na jakých principech je založena?
Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah (např. patnáct i více let), který spočívá v přenesení správy, provozu a údržby veřejného, popř. slavnostního osvětlení na smluvního partnera. Samotné zařízení zůstává majetkem zadavatele (obec, město).

Výkon přenesené správy spočívá především v těchto činnostech:

 1. nákup a řízení spotřeby elektrické energie,
 2. provozování a údržba sítí veřejného osvětlení,
 3. plánování a realizace investic,
 4. financování prací.
Obr. 2.

Za tyto služby je správci vyplácena paušální odměna bez ohledu na počet provedených úkonů.

Vzhledem k charakteru a náplni poskytované služby je v zájmu samotného správce, aby dosáhl nejvyšší možné racionalizace údržby a provozu, ale také snížení spotřeby elektrické energie.

Snížení spotřeby elektrické energie

Projekt přenesené správy veřejného osvětlení doprovázejí ze strany správce mohutné investiční akce, které zvýší kvalitu veřejného osvětlení a zajistí energetické úspory. Na tyto investice obce samy často nemají dostatečné finanční prostředky, a proto může být veřejné osvětlení ve správě obcí provozováno v nehospodárném režimu. Dochází k nadbytečnému odběru elektrické energie a stagnuje, popř. klesá kvalita veřejného osvětlení. Existuje zde tedy značný potenciál k energetickým úsporám v lokalitách, kde projekt přenesené správy doposud není zaveden.

Je skutečně možné získat moderní veřejné osvětlení bez vlastních investičních vkladů za paušální cenu úměrnou částce vynakládané na stávající běžnou údržbu?
Ano, je to možné!

Poskytovatelem, který projekt nazvaný Přenesená správa veřejného osvětlení uvedl na český trh, je společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o. Tato společnost je součástí skupiny ELTODO. Svou činnost zahájila 31. března 1999. Byla založena jako dceřiná společnost ryze české společnosti ELTODO EG, a. s., a společnosti s francouzským kapitálem CITELUM a. s. Její založení bylo motivováno účastí ve veřejné obchodní soutěži vypsané Magistrátem hl. města Prahy na zajištění správy, údržby a provozu veřejného a slavnostního osvětlení a veřejných a věžních hodin v hlavním městě. Tuto soutěž společnost vyhrála a projekt přenesené správy úspěšně zavedla. Model správy veřejného osvětlení se osvědčil. Na základě poptávky dalších obcí byla služba postupně rozšířena do mnoha lokalit po celé ČR i do zahraničí.

V současnosti spravuje společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o., veřejné osvětlení v 43 městech a obcích, tj. přibližně 150 000 světelných míst.

Co přinesla přenesená správa veřejného osvětlení městům a obcím, které již tuto službu využívají?

 • Přenesení veškerých problémů týkajících se veřejného osvětlení na společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o.
 • Instalaci vysoce kvalitních osvětlovacích těles (krytí IP66).
 • Rekonstrukci stávajících prvků osvětlovací soustavy.
 • Zajištění bezpečného a bezporuchového provozu osvětlovací soustavy.
 • Optimalizaci odběru elektrické energie využitím moderních řídicích členů.
 • Soulad osvětlovací soustavy s normami ČR a EU.
 • Úplnou kontrolu nad výdaji.
 • Pasportizaci všech prvků veřejného osvětlení.
 • Nepřetržitou 24hodinovou činnost dispečinku.
 • Nadstandardní služby, jakou je např. osvětlení architektur.
Obr. 3.

Aktuální otázky kolem veřejného osvětlení

V nedávné době probíhala bouřlivá diskuse týkající se problematiky světelného znečištění. Naštěstí pro občany ČR byly utlumeny nereálné požadavky zájmových skupin, které by znamenaly značné problémy s poskytováním služby veřejného osvětlení jako takové. Přesto cílem každého světelného technika zůstává přispívat ke světelnému znečištění co nejméně, je-li to možné.

Omezení světelného znečištění může být do jisté míry dosaženo racionálním zavedením kvalitních svítidel. Jde především o optickou část svítidla, která musí být dostatečně těsná (např. vyráběná technologií sealsafe®, krytí IP66) a musí být vybavena kvalitním reflektorem. Tak je optimálně rozdělen světelný tok světelného zdroje a optická část svítidla zůstává čistá.

Garance uvedených vlastností souvisí s vyšší cenou svítidel. Cestou vedoucí k zajištění finančních prostředků na koupi kvalitních svítidel je právě služba Přenesená správa veřejného osvětlení provozovaná společností ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Nadstandardy přenesené správy veřejného osvětlení

V rámci realizace projektů přenesené správy veřejného osvětlení nejsou pouze řešeny technické a ekonomické otázky, ale je také kladen důraz na estetickou stránku, místní tradice a podporu kulturního života v místě realizace samotného projektu. Proto je situace individuálně projednávána se zástupci města či obce, aby bylo možné podpořit projekty slavnostního osvětlení či nestandardních řešení osvětlovacích soustav.

Naši spokojení zákazníci

Hl. město Praha, Zdiby, Unhošť, Votice, Mnichovice, Černá u Bohdanče, Doksy, Velvary, Petříkov, Kunice, Hodonín, Vojkovice, Slavětín, Jevany, Židochocice, Třebotov, Davle, Uhy, Chožov, Čtyřkoly, Dobřejovice, Lštění, Mšeno, Mníšek pod Brdy, Moutnice, Zbuzany, Polička, Jaroměř, Týnec nad Sázavou, Krhanice, Pyšely, Poříčí nad Sázavou, Lešany, Louny, Libčeves, Černčice, Dobroměřice, Ročov, Smolnice, Řehenice, Vestec, Bracov, Bukovany.

Poskytovatel přenesené správy veřejného osvětlení:
ELTODO-CITELUM, s. r. o.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
tel.: 261 341 111, 261 344 210
fax: 261 344 205
e-mail: houskai@eltodo.cz
http://www.eltodo.cz