Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Více aktualit

Společnost BOSSYS komplexně zajišťuje instalace EIB

číslo 1/2004

Společnost BOSSYS komplexně zajišťuje instalace EIB

Úvod

Společnost BOSSYS s. r. o. byla založena v prosinci 2002. Od začátku roku 2003 již poskytuje komplexní služby v oborech systémová technika budov EIB, tzv. inteligentní domy, a vzduchotechnika a klimatizace. Ve své činnosti navázala na znalosti a odborné zkušenosti pracovníků s praxí v daných oblastech.

Obr. 1.

Společně s úzce spolupracujícími firmami zajišťuje splnění úkolů v dalších profesích tak, aby byly vytvořeny požadované ekonomické a dobře fungující systémy. Jedná se zejména o systémy vytápění, EZS (elektronický zabezpečovací systém), EPS (elektronický protipožární systém), CCTV (kamerový systém), počítačové, telefonní a anténní rozvody.

V oblasti techniky EIB byli pracovníci firmy jedni z prvních v České republice, kteří získali potřebný certifikát pro projektování, montáž, programování a servis (v roce 1997).

Společnost BOSSYS spolupracuje s koncernem ABB, má však zkušenosti i s produkty dalších výrobců.

Firma zavedla systémovou techniku v mnoha různých objektech s rozdílnou technickou náročností. Jde o rodinné domy, muzea, technologické provozy a administrativní budovy. Dále zabezpečuje záruční a pozáruční servis.

V oblasti klimatizace se společnost BOSSYS zaměřila na dodávky a montáž zařízení Mitsubishi Electric splňujících vysoké požadavky na kvalitu. Dodává soubory zařízení klimatizace včetně jejich projektu, montáže, zprovoznění a záručního i pozáručního servisu.

Obr. 2.

Instalace EIB

Požadavky na elektroinstalace ohledně jejich provedení, ale i ve vztahu k provozu budovy jako celku stále rostou. Moderní objekty jsou nyní vybaveny různými systémy – zabezpečovacími, protipožárními, systémy kontroly vstupu, systémy měření a regulace vytápění a klimatizace, automatickými zavlažovacími systémy, osvětlovacími systémy apod. Každý z těchto subsystémů je do určité míry uzavřený. Přitom ale současným požadavkem je funkci těchto prostředků techniky budov koordinovat a přiřazovat jim vzájemné vazby.

Jedním z prostředků pro automatizaci budov, tedy pro vybudování inteligentní budovy, je decentralizovaný systém EIB. Tento systém při zachování možnosti samostatného provozu jednotlivých částí (byť i základních) sdružuje jednotlivé řídicí a zabezpečovací systémy do jednoho. Dovoluje využívat jednotlivé prvky pro různé úlohy, jednoduchou diagnostiku systému, monitorování objektu apod. ABB i-bus® EIB nabízí možnost redukovat rozvody silových kabelů a umožňuje vysokou variabilitu bez požadavku na velké stavební zásahy.

Obr. 3.

Firma BOSSYS s. r. o. instalovala a zprovoznila systém EIB různého rozsahu v různorodých typech objektů:

  • V rodinných domech jde především o zvýšení komfortu ovládání a zjednodušení způsobu ovládání. Přestože objekty nejsou velké, i zde se projevuje úspora provozních nákladů. Činí 25 až 30 % oproti domům stejného rozsahu a vybavení, kde je však použito klasické provedení instalací včetně regulace. V praxi u rodinných domů to znamená měsíční úsporu provozních nákladů až 10 000 korun.
    Z hlediska uživatele jsou ovládací prvky EIB jednoduché, způsob ovládání je stejný pro všechny systémy a není zapotřebí být technicky zdatný. Naopak při použití samostatných systémů – regulace vytápění, klimatizace, motorické žaluzie, zabezpečení, závlahy atd. – je každý z nich jiný a odlišné jsou i způsoby jejich ovládání. V tom případě je pro zvládnutí jejich činnosti vyžadována i určitá technická zdatnost.

  • V administrativních a veřejných objektech systém EIB slouží především jako nástroj účinného řízení provozu vybavení budov. To se týká osvětlení a především vytápění. Uživatelé si velmi rychle zvyknou na to, že se netopí, jsou-li otevřená okna, nesvítí se, pokud je dostatek přirozeného osvětlení, popř. se nesvítí a netopí v místnostech, kde nikdo není. Takto je zaveden systém např. ve správní budově Technologického centra v Brně. Zároveň je zde instalován vizualizační program, s jehož pomocí je možné stanovit časové a teplotní průběhy v jednotlivých místnostech a prostorech, sledovat otevřené dveře a okna a řídit provoz vzduchotechniky. V budově Moravského zemského muzea je systém EIB použit pro řízení osvětlení. Jde zejména o variabilitu provozu. Ta je vyžadována způsobem provozu, charakterem jednotlivých expozic a požadavky na ochrany objektu. Uvedené funkce jsou řízeny a jednoduše nastavovány opět pomocí vizualizačního a ovládacího softwaru.

Obr. 4.

S použitím techniky EIB je během výstavby objektu, a to i ve velmi pokročilém stadiu, možné různé funkce doplňovat, rozšiřovat a měnit. Při klasickém provedení stavby jsou tyto změny již v podstatě nemožné. K technologiím, kterými je dům vybaven a které mají být řízeny technikou EIB, je třeba ve fázi projektové přípravy přistupovat jako k součástem integrovaného systému. Je nutné vytvořit podmínky pro jejich začlenění tak, aby vznikl homogenní systém s vnitřními fungujícími vazbami.

Například při návrhu topné soustavy je zapotřebí brát zřetel na požadavky systému měření a regulace, aby byly maximálně využity všechny vlastnosti a přednosti systému EIB. Jinak by mohlo být vytvořeno hybridní řešení s nejistým výsledkem. Proto je při přípravě projektu nutná těsná spolupráce jednotlivých řemesel.

Závěr

Systém EIB je vhodný pro technicky moderní budovy, kde je brán zřetel na úsporu provozních nákladů. Naopak není vhodné instalovat ho tam, kde je kladen důraz pouze na co nejmenší vstupní náklady (jak tomu je dnes v mnoha případech). Návratnost zmíněného moderního řešení je rychlá; vzhledem k neustále rostoucím nákladům na energie se bude ještě zrychlovat. Z hlediska spotřeby energií je to systém, který šetří systematicky, adresně a účelově.

V současné době prochází EIB velmi dynamickým rozvojem. Jeho koncepce dává velký prostor novým tvůrčím řešením při plnění rozmanitých požadavků uživatelů a provozovatelů všech typů objektů od rodinných domů po velké administrativní a průmyslové stavby.

BOSSYS s. r. o.
Bulharská 49
612 00 Brno
tel.: 549 213 020
fax: 549 213 021
mobil: 724 212 738, 603 220 722
e-mail: bossys@volny.cz
http://www.bossys.cz