Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2016 vyšlo tiskem
5. 12. 2016. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2017.

Osvětlení interiérů
Seminář Interiéry 2016 – páté výročí
Součinnost bytového interiéru a osvětlení 

Normy, předpisy a doporučení
Nové normy pro osvětlení pozemních komunikací

Aktuality

Společnost ABF převzala značku projektu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE Specializovanou výstavu svítidel, designu a příslušenství s názvem SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE…

Chytré lampy v Praze Do hlavního města Prahy vstoupily „chytré lampy“. Nová technologie je součástí chytrých…

Svítící fasáda FEL ČVUT nabídne veřejnosti interaktivní program s názvem Creative Colours of FEL Dne 13. prosince v 16.30 hodin se v pražských Dejvicích veřejnosti představí interaktivní…

Češi v domácnostech více svítí a experimentují se světlem, doma mají přes 48 milionů svítidel Češi začali v domácnostech více svítit a snaží se vytvořit lepší světelné podmínky:…

Více aktualit

Soutěž City Point – Na cestě městem 2005 vyhlášena!


Soutěž City Point – Na cestě městem 2005 vyhlášena!

Občanské sdružení City Point vyhlásilo 21. února 2005 zahajovací ročník soutěže City Point – Na cestě městem 2005. Tato soutěž se chce kontinuálně věnovat oceňování dosavadních realizací a upozorňovat na nové odvážné návrhy mobiliáře. Mnohé zajímavé podněty jistě nabídnou práce studentů, začínajících i zavedených designérů, představeny budou i projekty, jež nebyly z jakéhokoliv důvodu realizovány. Soutěž se však nesoustředí jen na designovou stránku předmětů v městském prostoru, její snahou je přiblížit celý proces vzniku mobiliáře a tvorby městského prostředí.

Smysl soutěže

Od počátečních úvah o soutěži City Point bylo cílem vytvořit přehlídku, jež by ukazovala současný stav mobiliáře a zároveň naznačovala možné cesty budoucího vývoje. Základem soutěže je nejen estetická stránka veřejných prostranství a mobiliáře, ale i snaha ozřejmit proces vzniku městských prostorů. Tím ale ambice soutěžní přehlídky nekončí. Vedle prezentování realizací i návrhů je jejím účelem vyvolání čilejší komunikace mezi městskými úřady (hlavními objednateli mobiliáře), výrobci mobiliáře (realizátory myšlenek architektů) a designéry (autory návrhů).

Obr. 1.

Obr. 1. Náročnost návrhu nočního osvětlení veřejného prostoru nelze podceňovat; studentské návrhy se mohou zúčastnit soutěžní přehlídky City point – Na cestě městem v kategorii Nová inspirace

Dvě v jedné

Soutěž City Point si tedy klade za cíl věnovat se postupu vzniku mobiliáře od idejí až po realizaci. Občanské sdružení City Point tudíž z nezbytnosti oddělit soutěžní pravidla vyhlašuje dvě soutěže. Část prezentující existující prostory měst a jejich vybavení se ohlíží za minulostí, naproti tomu ideově zaměřená sekce nahlédne do budoucnosti.

Realizace

První kategorie nazvaná Realizovaná díla má za úkol prezentovat tuzemské úspěchy v tvorbě mobiliáře za uplynulých patnáct let. Jiná soutěž v České republice se průběžnému hodnocení mobiliáře ani městským prostorům jako celku nevěnuje. Tématu se okrajově dotýká např. Grand Prix Obce architektů v kategoriích Architektonický design a drobná architektura či Urbanismus. Těžiště Grand Prix je spíše v oblasti architektury staveb; to dokazuje počet přihlášených děl ve zmíněných kategoriích. Autoři nejspíš nepovažují tuto přehlídku pro prezentaci výsledků v oboru tvorby mobiliáře a městského prostředí za důležitou. Uvedené skutečnosti organizátory akce City Point vedly k přesvědčení, že je zde prostor pro novou soutěž.

Obr. 2.

Obr. 2. Studie revitalizace Kostelního náměstí v Litoměřicích z ateliéru doc. Mužíka na ČVUT v Praze; kategorie Nová inspirace by především měla upozornit na problematiku navrhování městského mobiliáře, včetně prvků veřejného osvětlení

Tato kategorie je prostředkem k představení úspěchů, jichž bylo v ČR dosaženo ve vybavování městských prostorů přiměřeným mobiliářem během velmi krátké doby. Lze dokonce říci, že v porovnání s ostatními evropskými metropolemi si česká města vedou velmi dobře. Velký kus práce je sice ještě čeká, ale proč neukázat dosažené úspěchy?

Nápady

Nová inspirace je druhým okruhem, kde budou souhrnně představeny návrhy mobiliáře. Mnohé ze zajímavých nápadů, studentských prací či neuskutečněných projektů mizí navždy. Tato část soutěže tedy je prostorem pro prezentaci uvedených návrhů, navíc má motivovat autory k novým zamyšlením, popř. jim poskytnout prostor k reakci na dnešní stav.

Změny ve správě mobiliáře přinášejí mnoho nových skutečností, např. zahrnutí ploch pro reklamu snad do všech typů mobiliáře (z inzerce je financováno jeho pořízení i údržba). Bylo by tedy zapotřebí autorské zpracování ploch pro reklamu přímo v návrhu, aby propagační systémy nebyly zabudovávány dodatečně (to většinou působí cizorodě).

Prezentace výsledků

Soutěž zakončí vydání katalogu s oceněnými realizacemi i návrhy. Současně budou všechny přihlášené práce prezentovány na webových stránkách. Zde budou zveřejněny i užitečné informace o současných trendech, odkazy na výrobce i designéry a další zajímavosti k danému tématu. Zmíněné materiály budou dostupné i v angličtině.

Impuls

Při hledání inspirace pro práci či jen pro informaci, jak jsou veřejné prostory a mobiliář řešeny po celém světě, jsou výtečnými průvodci knihy Život mezi budovami – návod pro tvorbu městských prostorů (Nadace Partnerství) a Nové městské prostory – příklady zahraničních realizací (nakladatelství ERA). Autorem obou publikací je Jan Gehl, spoluautorem druhé z nich Lars Gemzdánské akademii krásných umění.

Tereza Měrtlová
tel.: 775 600 959
Občanské sdružení City Point
Barrandova 813, Praha 4
e-mail: info@citypoint.cz
http://www.CityPoint.cz