časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Soutěž časopisu Světlo na veletrhu FOR ARCH a FOR GARDEN 2020

Ing. Jana Kotková | FCC Public s. r. o. | www.svetlo.info

V rámci 31. ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH – letos mimořádně spolu s veletrhem FOR GARDEN (22. až 26. září 2020), se konala soutěž mediálního partnera této akce, časopisu Světlo, o nejlepší exponát oboru světlo a osvětlování.

Hodnotitelská komise (vzhledem k omezení počtu účastníků veletrhu na sektor z důvodu protikoronavirových opatření tentokrát pouze tříčlenná) ve složení: předseda komise Ing. arch. Luboš Sekal (A. A. L. S. – atelier architektury), Ing. Jana Kotková (zástupce šéfredaktora časopisu Světlo) a Ing. Petr Žák, Ph.D. (atelier světelné techniky s. r. o., pedagog ČVUT FEL v Praze), vybírala ze všech vystavených svítidel podle jejich novosti, nápaditosti a přínosu v problematice osvětlení. Přestože kvůli „koronakrizi“ byl počet vystavovatelů v oboru světlo významně menší než obvykle, porotu překvapila relativně vysoká kvalita vystavených výrobků. Na základě hlavních kritérií hodnocení (světelnětechnické parametry svítidel, technické provedení svítidel, provozně ekonomické vlastnosti, obchodní podmínky, design, ekologické a environmentální hledisko) udělila tři ceny časopisu Světlo včetně jedné ceny zvláštní.

Obr. 1. Závěsné svítidlo ERIS LEC 4, výrobce Osmont (Cena časopisu Světlo)
Obr. 1. Závěsné svítidlo ERIS LEC 4, výrobce Osmont (Cena časopisu Světlo)

Cenu časopisu Světlo (bez udání pořadí) získaly společnosti:

Osmont, s. r. o.
Za závěsné svítidlo ERIS LEC 4, výrobce Osmont
Zdůvodnění: Svítidlo tradičního českého výrobce využívá elegantní bezvodičový závěsný systém. Difuzní charakter světelného toku je v tomto případě omezen na distribuci do dolního a částečně i horního poloprostoru pomocí ručně malované černé bočnice. Svítidlo tak dostává osobitý výraz a jistou subtilnost. Dokonalý rozptyl světla je podpořen užitím ručně foukaného trojvrstvého opálového skla.

WT – Windows Tomorrow s. r. o.
Za sérii světlovodů Brighten Up, výrobce Solatube
Zdůvodnění: Inovace optického řešení kopule světlovodu přináší vyšší účinnost a světelný výkon. Využívá i nízké světelné paprsky. Zároveň je umožněna regulace množství světelného toku do interiéru bez nutnosti použít silový kabel.

Obr. 2. Světlovody Brighten Up, výrobce Solatube (Cena časopisu Světlo)
Obr. 2. Světlovody Brighten Up, výrobce Solatube (Cena časopisu Světlo)

HOLAS Ligting, s. r. o.
Za svítidla Lightpro, řada Castor
Zdůvodnění: Vysoce variabilní systém zahradního osvětlení na malé napětí umožňuje individuální flexibilitu nejen ve změnách směru a intenzity světelného toku, ale i v možnosti půdorysného umístění jednotlivých světelných bodů podle skutečného vzhledu zahrady. Dovoluje tak operativně omezit i nežádoucí vlivy umělého osvětlení na okolí.

Obr. 3. Svítidla Lightpro, řada Castor (Cena časopisu Světlo, cena Grand Prix)
Obr. 3. Svítidla Lightpro, řada Castor (Cena časopisu Světlo, cena Grand Prix)

Zvláštní cena časopisu Světlo byla udělena společnosti:

YOURDESIGN s. r. o.
Za svítidlo Element Easy Space Sphere Natural, výrobce YOURDESIGN
Zdůvodnění: Mimořádně vyvážený originální návrh českého designéra a výrobce závěsného svítidla, který se snoubí s materiálovým provedením ručně tvarovaného, svými odlesky a lomem světla opticky zajímavě působícího prolamovaného stínidla z jediného kusu skla.

Obr. 4. Svítidlo Element Easy Space Sphere Natural, výrobce YOURDESIGN (Zvláštní cena časopisu Světlo)
Obr. 4. Svítidlo Element Easy Space Sphere Natural, výrobce YOURDESIGN (Zvláštní cena časopisu Světlo)

Jaký byl FOR ARCH 2020

Veletrh FOR ARCH se letos mimořádně konal spolu s veletrhem FOR GARDEN, který byl z důvodu první vlny pandemie covidu-19 přesunutý ze svého jarního termínu na podzim. Pandemie covidu-19 bohužel ovlivnila i konání podzimních veletrhů a výstav, tj. i veletrhu FOR ARCH. V případě konání akce bylo nutné nejen vyhovět zpřísněným předpisům pro konání veřejných akcí a tím chránit zdraví návštěvníků i vystavovatelů, ale zároveň jim (v mezích možností) poskytnout maximální komfort a co nejlepší zážitek z veletrhu. „Pro bezpečnost návštěvníků i vystavovatelů bylo učiněno maximum. Přes tato opatření veletrh nebyl přehlídkou protipandemických opatření, ale především plnohodnotným stavebním veletrhem, na kterém se představilo 375 vystavovatelů na výstavní ploše 22 000 m2 . Velké poděkování patří partnerům, vystavovatelům i návštěvníkům za letošní spolupráci, že to nevzdali a přispěli tak ke zvládnutí letošního mimořádného ročníku,“ řekla ředitelka veletrhu Kateřina Maštalířová.

Obr. 5. Jednu z cen Top Expo získala expozice společnost HDL Automation
Obr. 5. Jednu z cen Top Expo získala expozice společnost HDL Automation

Přestože byl letos počet vystavovatelů vzhledem k nejistotě kolem konání podzimních veletržních akcí a omezeným možnostem zahraničního styku významně nižší, nebyla nouze o zajímavé novinky předních výrobců a dodavatelů. Návštěvníci se také mohli obracet se svými dotazy na poradenská centra napříč stavebními obory od osvětlení přes zabezpečení až po dřevostavby, čerpání dotací nebo sauny. Součástí veletrhu byl i tradiční doprovodný program (např. jednodenní výstava FOR CITY: Inovace pro města, obce a regiony nebo konference Požární bezpečnost staveb), byly uděleny ceny Grand Prix pro nejzajímavější exponáty a Top Expo pro nejpoutavější expozice.

Obr. 6. Své novinky na veletrhu představil i český výrobce svítidel, společnost Osmont
Obr. 6. Své novinky na veletrhu představil i český výrobce svítidel, společnost Osmont

I přes zpřísněná bezpečnostní opatření byl zájem o veletrh velký. Tuto událost si nenechalo ujít 26 537 lidí.

32. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v termínu 21. až 25. září 2021.

Foto: Ing. Jana Kotková