Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2016 vyšlo v tištěné podobě 19. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici ihned.

Normy, předpisy a doporučení
Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy) z hlediska stavební světelné techniky

Světelnětechnická zařízení
PROLICHT CZECH – dodavatel osvětlení pro nové kanceláře SAP
Posviťte si v práci na práci
Moderní a úsporné LED osvětlení bazénové haly

Aktuality

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION v novém formátu a termínu Výstava divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION se nebude konat…

Doprovodný program SIGNALu ovládne Maotik, DJ Maceo a The Cupcake Collective i Containall V obří nafukovací kupoli SIGNAL Dome, která se v rámci SIGNAL festivalu už podruhé objeví…

Festival Lunchmeat začal v klášteře, vyvrcholí v říjnu na Bubenské Hlavní večer festivalu Lunchmeat letos představí více než 20 mezinárodních projektů,…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Více aktualit

Současné trendy ve stavebnictví na Stavebních veletrzích Brno 2011

Dnešní požadavky na stavebnictví, co se týče tepelných úspor či ekologičnosti staveb, jsou někdy retrospektivou dřívějších technologií. Jen namátkou: hliněné domy se stavěly již před více než 3 000 lety a dodnes touto „technologií“ stavějí některé „přírodní“ kmeny. Ke stavbám ze dřeva, hlíny, slámy se nyní ale přidávají i stavby, v jejichž částech se objevují recyklované plasty či jiné, upravené nebo recyklované přírodní i umělé materiály. V současnosti se projektují stavby např. v kombinaci dřeva a bloků slámy nebo hliněných nepálených bloků. Kombinací moderních a přírodních materiálů je ale třeba i použití cemento-třískových desek. Nelze zapomenout ani na bydlení chráněné zeminou. Všechny zmíněné pojmy patří pod souhrnný název Green Building.
 

Green Building není jen návrat k přírodě

 
Záměrem tzv. zeleného stavebnictví je nejen návrat k přírodním materiálům, ale především využití principů trvale udržitelného rozvoje v běžném životě. Cílem je zvýšení životní úrovně bez rostoucí spotřeby energie, pitné vody a dalších přírodních zdrojů. Mezi základní vlastnosti takovýchto budov patří dobré tepelněizolační vlastnosti, rychlá výstavba a slučitelnost s okolním prostředím, ale předně další ekologická rozložitelnost použitých materiálů po skončení životního cyklu stavby.
 

Nejen stavba, ale i interiér

 
Souběžně se stavbou domu projektanti i stavební firmy zároveň řeší i dodávku jeho vnitřního vybavení. Cílem je posunout uvedené budovy ke statutu energeticky pasivních staveb. Toho lze dosáhnout např. kombinací nových systémů vytápění a větrání. S tím souvisí rekuperace – samoregulující systém přísunu čerstvého vzduchu z venku, bez větrání, a tedy úniku tepla. Díky ní je vzduch v budově mnohem čistší, bez alergenů, další předností je omezení hlučnosti a prašnosti. Následujícím krokem „greenbuildingu“ je dosažení energetické soběstačnosti pomocí dalších technologií, např. za využití fotovoltaických, geotermálních či větrných zdrojů.
 

Green Building má zelenou nejen na veletrhu

 
Šestnáctý ročník komplexu Stavebních veletrhů Brno se bude věnovat celosvětově atraktivním tématům, zejména energeticky úspornému stavění, úsporám energií, alternativním zdrojům energií a vytápěcí technice. Všechna témata budou rozvíjena pod společným souhrnným názvem Green Building. Energeticky úsporná řešení budou prezentována jednak ve stáncích jednotlivých vystavovatelů a jednak na jednotlivých akcích odborného doprovodného programu, který je již tradičně připravován s odbornými asociacemi a partnery veletrhu.
 

Kompletní přehlídka nejen stavebních oborů

 
Souběžně se Stavebními veletrhy Brno a veletrhem interiéru Mobitex se v tradičním jarním termínu, tj. od 12. do 16. dubna 2011, uskuteční také specializovaný Mezinárodní veletrh investic, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest a Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Urbis Technologie. Je tak doplněna již tradiční nabídka stavebních oborů, technického zařízení budov a interiéru o prezentaci investičních příležitostí, podpor podnikání a komunální techniky a služeb.
 
Více informací naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz.
 
Jana Tyrichová,
manažer PR a reklamy,
Stavební veletrhy Brno
 
Kontakt:
tel.: +420 541 152 890
fax: +420 541 152 889
e-mail: jtyrichova@bvv.cz