časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Současné směry vývoje svítidel

|

číslo 2/2004

Současné směry vývoje svítidel

Ing. Jiří Novotný,
FCC Public s. r. o.

Rozsáhlou nabídku světelných zdrojů, svítidel a jejich elektrotechnického příslušenství představenou na letošním veletrhu Light + Building nebylo možné ve vymezeném čase ani celou projít, natož prohlédnout nebo podrobněji prozkoumat. Pokusme se aspoň nastínit subjektivní pohled na tendence v oboru svítidel, zejména svítidel účelových (ačkoliv je někdy obtížně to či ono svítidlo jednoznačně mezi dekorativní nebo účelová zařadit).

Obr. 1.

Světelný zdroj, jenž do svítidla patří, je nesporně jeho hlavní součástí a zásadně ovlivňuje celou jeho konstrukci, tj. velikost, tvar i volbu materiálů. Zdokonalování, vývoj i vznik nových světelných zdrojů jsou vždy spojeny s potřebou nových svítidel co nejlépe využít přednosti zdroje. (O trendech ve zdrojích viz příspěvek Ing. Dvořáčka na str. 8.) Zajímavá je z tohoto hlediska nejmenší reflektorová halogenová žárovka Osram Ministar 20, 35, 50 W o průměru 16 mm a délce 44 mm s axiálním reflektorem nebo s bočním reflektorem 9,5 × 33 mm. Příklad použití typu s axiálním reflektorem je na str. 7. Velké množství zdrojů využívajících bloky diod LED s různou barvou světla částečně charakterizuje příspěvek na str. 4. Zatím jsou tyto zdroje vzhledem k malému výkonu i měrnému výkonu (asi 20 lm/W) instalovány zejména ve svítidlech určených pro zvláštní účely, např. v orientačním a nouzovém osvětlení, v reklamě a dekorativním osvětlení.

Dalším důležitým prvkem jsou materiály pro konstrukci a výrobu opticky aktivních prvků – reflektorů a refraktorů. Zde uveďme nový materiál Alanod Miro silver určený na reflektory svítidel. Hlavní odraznou vrstvou v tomto případě je vrstva stříbra napařená na základní materiál (obr. 1), kterým je hliník. Základní předností uvedeného materiálu je činitel odrazu viditelného světla o hodnotě 98 % a slunečního světla o hodnotě 95 %. Materiál je dostupný v tloušťkách od 0,2 do 0,8 mm a v maximální šířce 1 250 mm. Ideální oblastí jeho použití jsou reflektory pro všechny druhy svítidel a duté světlovody a žaluzie pro vedení a řízení denního světla.

Obr. 2. Obr. 3.

Velmi zajímavý je i materiál ELDACON, patentovaný firmou Siteco. O něm pojednával příspěvek Ing. Adámka (SVĚTLO č. 1/2001, str. 20). Plochý deskový světlovod z PMMA opatřený povrchovou mikrostrukturou je základem mnoha svítidel pro zářivky T5 (o průměru 16 mm). Příkladem může být řada QUADRATURE pro přímo nepřímé osvětlení s velmi malou konstrukční výškou 28 mm (obr. 2).

Vývoj materiálů a výrobních technologií svítidel lze charakterizovat např. svítidly Siteco řady Hexal (obr. 3). Hlavní nosnou i světelně aktivní součástí uvedeného zářivkového svítidla je speciální hliníkový plech s šestiúhelníkovou plastickou strukturou. Ta vyztužuje celé tělo svítidla a vyhlazuje rozložení svítivosti. Při hladkém zrcadlovém povrchu by se i nepatrné odchylky profilové křivky takového korýtkového reflektoru mohly projevit jako špičky na příčné čáře svítivosti a odpovídajícími pruhy na osvětlované ploše.

Obr. 4. Obr. 5.

Značné rozšíření zaznamenávají také nepřímé systémy v interiérovém i venkovním osvětlení. Umožňují to účinné a výkonné precizní světlomety s velmi úzkým svazkem vyzařovaného světla (obr. 4). To je nasměrováno na poměrně velké rovinné zrcadlo z Fresnelových fazet (obr. 5) s přesně definovanými odraznými vlastnostmi, tak aby odražené světlo rovnoměrně osvětlovalo užitnou plochu. Samotné zrcadlo je zhotoveno z plastu pokrytého tenkou odraznou a krycí vrstvou odolávající škodlivým účinkům atmosféry, zhotovenou speciální napařovací technologií. Krycí skla světlometů směrovaných šikmo vzhůru se asi budou rychleji znečišťovat; lze je však snadněji čistit, neboť tato svítidla jsou zpravidla instalována nízko nad zemí. Podobným systémem je osvětleno celé druhé (podstřešní) podlaží haly 3 i hlavní venkovní prostor Agora na frankfurtském výstavišti. Svítící osvětlovací stožáry využívající zmíněnou osvětlovací techniku byly rovněž ve stánku Siteco (obr. 6).

Pozoruhodný je trend zvyšování stupně krytí svítidel, zejména venkovních, až na hodnotu IP67. Dávno minula doba 60. let dvacátého století, kdy se v Evropě vedly dlouhé spory, zda používat svítidla zavřená, do nichž vnikaly nečistoty a hmyz, nebo svítidla otevřená, která se méně znečišťovala a snadněji čistila. Obr. 6. Kvalitní výkonná venkovní svítidla s vysokým krytím znamenají značné zvýšení investičních nákladů, avšak zároveň velkou úsporu provozních nákladů z důvodu pomalejšího poklesu osvětlenosti (též používáním kvalitnějších světelných zdrojů), prodloužení intervalů údržby a zmenšení její pracnosti. Kompaktní svítidla větších výkonů jsou často uzavřena kvalitním těsněním a vybavena speciálními filtry. Ty umožňují jejich „dýchání“, tj. obousměrné pronikání vzduchu při jejich zahřívání po startu a ochlazování po jejich vypnutí. Některá svítidla do velmi vlhkého nebo prašného prostředí jsou vybavena filtry s membránovým efektem, který vlhkost propouští pouze ven.

Tento dílčí pohled na velkolepou nabídku svítidel ve Frankfurtu je třeba doplnit informací o účasti českých firem. Čeští výrobci svítidel, jejichž produkce svou nomenklaturou nebo množstvím přerostla odbytové možnosti domácího trhu, nabízeli své výrobky ve třetím podlaží haly 3. Jejich produkty jsou většině světelných techniků známy, a proto je zde uveden jen jejich seznam. Firmy Elkovo Čepelík, Halla, Helio, Inge Opava, Modus a Trevos vystavovaly převážně účelová svítidla. Pro úplnost dodejme, že v druhém podlaží haly 6, vyhrazené spíše dekorativním svítidlům, vystavovaly další tři české podniky: Elite Bohemia (Semily), LIGLASS (Železný Brod) a PRECIOSA – LUSTRY (Jablonec nad Nisou).