Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2016 vyšlo v tištěné podobě 19. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici ihned.

Normy, předpisy a doporučení
Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy) z hlediska stavební světelné techniky

Světelnětechnická zařízení
PROLICHT CZECH – dodavatel osvětlení pro nové kanceláře SAP
Posviťte si v práci na práci
Moderní a úsporné LED osvětlení bazénové haly

Aktuality

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION v novém formátu a termínu Výstava divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION se nebude konat…

Doprovodný program SIGNALu ovládne Maotik, DJ Maceo a The Cupcake Collective i Containall V obří nafukovací kupoli SIGNAL Dome, která se v rámci SIGNAL festivalu už podruhé objeví…

Festival Lunchmeat začal v klášteře, vyvrcholí v říjnu na Bubenské Hlavní večer festivalu Lunchmeat letos představí více než 20 mezinárodních projektů,…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Více aktualit

Slovalux 2011

Kúpeľné mestečko Smrdáky privítalo v dňoch 8. až 10. júna 2011 účastníkov celoslovenského svetelnotechnického seminára Slovalux 2011. Miesto konania nebolo vybrané náhodne, v blízkosti sa totiž nachádza významný výrobca svietidiel - spoločnosť OMS. A ku koncepcii seminára patrí navštevovať miesta, kde pôsobia svetelnotechnické firmy. Veď prepojenie
teórie s praxou je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Odborné prednášky boli zamerané najmä na problematiku LED – od čipov, modulov a svietidiel až po ich aplikáciu
v interiérovom aj exteriérovom osvetlení. Mimoriadne zaujímavou prednáškou sa prezentoval Ing. Jozef Martaus,
PhD., ktorý má technológiu LED takpovediac zvládnutú v malíčku. LED moduly a optické systémy priblížil poslucháčom
Ing. Marek Mácha, použitím v praxi sa zaoberali Ing. Martin Bílek, Ing. Marek Lipa a Ing. Michal Novák.

Udržiavaciemu činiteľu vo verejnom osvetlení sa venoval Ing. Tomáš Novák, kým doc. Gašparovský sa sústredil
na nový výskum udržiavacieho činiteľa v interiérovom osvetlení. Tradične vynikajúcu a pútavú prednášku predniesol
Ing. Tomáš Maixner. Tentokrát si vzal na mušku indukčné svetelné zdroje a problémy ich aplikácie vo verejnom
osvetlení.

Téme merania osvetlenia bol venovaný samostatný blok, v ktorom postupne vystúpili Mgr. Roman Dubnička, prof. Karol Sokanský a doc. Dionýz Gašparovský. Ing. Stanislav Darula vysvetlil, aké úskalia prináša posudzovanie denného svetla.

Nové informácie odzneli aj v rámci ďalších prednášok – zameraných na aktuálny stav v oblasti normalizácie (prof. Alfonz Smola), aktuálne problémy energetickej certifikácie budov (Ing. Janka Raditschová, PhD., a Ing. Peter Janiga), verejné osvetlenie z pohľadu praxe (Ing. Eduard Kačík) či riadiace systémy osvetlenia (Ing. Pavel Jančovič a Ing. Miloš Kiss).

Prednesené príspevky vyvolali živú, miestami až búrlivú diskusiu. Je isté, že tempo vývoja technologií v oblasti svetelnej techniky je nesmierne rýchle, novinky sa ďalším ránom stávajú archívnym artefaktom. Preto je veľmi dôležité vymieňať si skúsenosti a informácie. V rámci diskusie vzniklo nepochybne veľa nových námetov pre ďalšiu činnosť – či už vo výskume
alebo použití v praxi. Možno konštatovať, že pluralita názorov a konfrontácia výsledkov sú hybnou silou skvalitňovania
odbornej práce.

Prepojenie teórie a praxe mohli účastníci vidieť aj počas exkurzie v priestoroch firmy OMS, ktorá je známa rýchlym transferom technológií nielen vo výrobe, ale aj pri vývoji produktov a progresívnych riešení. V rámci spoločného vedeckovýskumného projektu s partnermi z FEI STU a Slovenskej akadémie vied vzniká spoločné pracovisko – Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky, ktoré bolo na seminári predstavené formou plenárnej prezentácie.

Počas seminára Slovalux zasadala aj Rada Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti, ktorá riešila prípravu nadchádzajúcich podujatí. Po medzinárodných konferenciách Lumen V4 2012 a Svetlo 2013 sa ďalší, štvrtý ročník seminára Slovalux bude konať v roku 2014 v Nitre. Dovtedy si organizátori dali za cieľ osloviť viac elektroprojektantov a architektov,
aby sa nové poznatky tohto dynamického odvetvia stali dostupnými širšiemu okruhu odborníkov.

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

 

Obr. 1. Pohľad do prednáškovej sály
Obr. 2. Prezentácia príspevkov na posteroch
Obr. 3. Robotická montáž vodičov do svietidiel (exkurzia u spol. OMS)