časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Senzory budoucnosti STEINEL pro chytré budovy

Petr Kučera | STEINEL TECHNIK s. r. o. | www.steinel.cz

True Presence® – první detektor skutečné přítomnosti

Při vývoji True Presence® zdokonalil STEINEL detekci přítomnosti a ohlašuje nový věk senzorů budov. A to proto, že True Presence® je první detektor skutečné přítomnosti na světě. Pomocí převratných postupů založených na nejlepších vysokofrekvenčních měřeních spolehlivě detekuje přítomnost člověka bez ohledu na to, co ten právě dělá. K detekování přítomnosti stačí mikropohyby vitálních funkcí, jako je dýchání nebo mírné pohyby ramen člověka. Výsledkem je, že True Presence® poskytuje digitální informace o skutečné přítomnosti nebo nepřítomnosti a odstraňuje potřebu nastavit jakýkoliv čas sepnutí svítidel. K tomu se navíc s absolutní přesností zaregistruje vzdálenost osoby od senzoru a vektor pohybu. To znamená, že True Presence® poskytuje rozhodující informace pro správu budov zítřka s mnoha různými a inovativními aplikacemi. Senzory skupiny produktů True Presence® se snadno ovládají pomocí aplikace a lze je bezdrátově propojit prostřednictvím Bluetoothu.

 Obr. 2. True Presence® Multisensor KNX svými „sedmi smysly“ pomáhá vytvořit skutečně chytré budovy
Obr. 1. Detektor True Presence® vybavený Bluetoothem, KNX
Obr. 2. True Presence® Multisensor KNX svými „sedmi smysly“ pomáhá vytvořit skutečně chytré budovy

Inovativní detekční postup

Detektor True Presence® využívá k detekci přítomnosti člověka ultrajemná vysokofrekvenční měření okolí. To zahrnuje použití nově vyvinutého systému senzorů s mimořádně vysokým rozlišením. Přítomnost člověka je indikována, když jsou detekovány mikropohyby vyplývající z lidských životních funkcí ve formě trojrozměrných dýchacích vzorů. V kombinaci s jedinečným softwarem senzoru vede tento postup ke 100% detekci pohybu. Mikroprocesor vyhodnotí data senzoru a nepotřebuje nastavit čas sepnutí svítidel.

Mnoho různých aplikací True Presence®

True Presence® poskytuje řešení pro větší efektivitu, zdraví, bezpečnost a pohodlí. Zde jsou možné aplikace překračující hranice spínání svítidel a ovládání technických zařízení budov. Skupinu produktů True Presence® lze použít např. k monitorování přítomnosti hostů v pokojích a při správě služeb v hotelech, jako specifická řešení péče o seniory k monitorování osob, které potřebují péči, nebo jako systém řízení pro efektivní evakuaci.

Obr. 3. Použití True Presence® v hotelu snižuje energetickou náročnost; snížení teploty v místnosti o 2 ºC ušetří 12 % nákladů na energii Obr. 4. True Presence® umožňuje automatizaci hotelových procesů, jako je úklid a servis
Obr. 3. Použití True Presence® v hotelu snižuje energetickou náročnost; snížení teploty v místnosti o 2 ºC ušetří 12 % nákladů na energii
Obr. 4. True Presence® umožňuje automatizaci hotelových procesů, jako je úklid a servis

True Presence®

Byl vyvinut jako první detektor skutečné přítomnosti. Tenký přístroj moderního designu detekuje přítomnost lidí v místnosti s naprostou spolehlivostí od montážní výšky 2 až po výšku 12 m. 360stupňový snímač má dosah 9 m v detekční zóně True Presence a maximální dosah 15 m při konvenční detekci přítomnosti. Detekční zóny a specifikace senzorů se nastavují digitálně prostřednictvím aplikace. Několik senzorů je bezdrátově propojeno s pomocí Bluetoothu.

Pro snadnou instalaci je True Presence® k dispozici ve vestavné i přisazené verzi s rozhraními COM1, COM2, DALI a KNX.

Chytré budovy

True Presence® detekuje skutečnou přítomnost člověka a nevyžaduje žádný čas sepnutí. Jeho kombinace s detektory teploty, vlhkosti, CO2, těkavých organických sloučenin (VOC) a jasu mění tyto senzory na senzorické orgány pro skutečnou inteligenci technických zařízení budov.

True Presence® Multisensor KNX

Kromě skutečné přítomnosti osob přístroj True Presence® Multisensor KNX zjišťuje i další údaje, jako je jas, teplota v místnosti, vlhkost, tlak vzduchu, koncentrace těkavých organických sloučenin (VOC) a skutečně měřená hladina CO2. Pro zjednodušení integrace do systému správy budovy je vybaven rozhraním KNX. Jako 360stupňový multisenzor má dosah 9 m v průměru v detekční zóně True Presence. Detekuje pohyby a přítomnost člověka na ploše do průměru až 15 m.

Pokročilá aplikace KNX

True Presence® nabízí více než 170 komunikačních objektů a poskytuje informace pro automatizaci technických zařízení budov budoucnosti. Kombinací různých komunikačních objektů a jejich seskupením do funkčních bloků vznikají zcela nové možnosti výstupu. Například kombinace teploty a vlhkosti umožňuje měření rosného bodu. Propojení VOC, CO2 a pohybu pomáhá řídit systém HVAC. STEINEL již předkonfiguroval některé kombinace pro software ETS. V budoucnu bude možné vytvořit další vlastní logické brány.

Optický detektor lidské přítomnosti pro počítání lidí HPD2

Jako první detektor přítomnosti člověka na světě využívá HPD2 od společnosti STEINEL optické senzory nejen k detekování přítomnosti osob, ale také k jejich počítání v určených zónách – bez ohledu na jakýkoliv pohyb. Základem tohoto detektoru lidské přítomnosti je vysoce přesný optický systém, který byl kombinován se složitým matematickým algoritmem. Ve spolupráci s mezinárodními specialisty a univerzitami byl vyvinut systém, který analyzuje obrazy přímo v senzoru. Systém optických senzorů poskytuje informace o počtu a poloze osob. To znamená, že HPD2 je nejen schopen koordinovat systémy správy budov, ale lze jej použít i k organizaci a optimalizaci různých procesů v podnikovém prostředí, jako jsou řešení sdílení stolů, správa obsazenosti místností, efektivní správa výtahů a řazení do fronty.

Díky integrovaným senzorům teploty a vlhkosti může HPD2 také řídit funkce technických zařízení budovy, jako je osvětlení, vytápění a klimatizace, a to ještě přesněji podle aktuálních potřeb a ve vztahu k počtu přítomných osob.

Detekce lidské přítomnosti (Human Presence Detection – HPD)

Při vývoji optického detektoru přítomnosti člověka HPD2 se společnosti STEINEL podařilo udělat obrovský skok v parametrech senzorů. Díky tomu je zařízení schopno identifikovat osoby, přestože se nepohybují. Osoby jsou detekovány bez ohledu na jakýkoliv pohyb a na to, zda sedí, nebo stojí. Integrované nejmodernější rozpoznávání obrazu poskytuje relevantní data v reálném čase. Obraz zpracovaný přímo v senzoru neposkytuje žádné obrázky skutečných lidí, ale pouze informace o počtu a poloze osob.

Možnosti HPD2

Množství informací z HPD2 umožňuje analyzovat oblasti ve společnosti z hlediska využití a využití kapacity jako základu pro optimalizaci. Tento detektor lze použít např. k optimalizaci flexibility pracovních míst při řešení sdílení stolů, obsazení konferenčních místností nebo efektivní správy výtahů či řazení do fronty. Použití optického detektoru přítomnosti člověka poskytuje klíč k optimalizaci procesů a nákladů a k úspoře energie.

Přesná detekce

HPD2 pokrývá plochu 10 × 10 m s úhlem pokrytí 110º. Pro detekci lidské přítomnosti je možné v této oblasti definovat až deset zón pro verzi IP a pět zón pro verzi KNX s absolutní přesností a kdykoliv je změnit. Pro každou jednotlivou detekční zónu lze zadat počet počítaných osob. Tyto informace tvoří základ pro analýzu konkrétních oblastí a nabízejí nové aplikace kromě pouhého zapínání a vypínání světel a zároveň umožňují koordinovat systémy správy budov.

Řízení systémů správy budov

Bez ohledu na pohyb dokáže HPD2 detekovat přítomnost osob a také je počítat. Detektor přítomnosti člověka je navíc vybaven integrovanými senzory teploty a vlhkosti. Proto je způsob ovládání osvětlení, vytápění a klimatizace ještě přesnější a podle potřeb. Za tímto účelem lze HPD2 integrovat do systému automatizace technického zařízení budov prostřednictvím rozhraní KNX. Signál pro spínání světel nebo zařízení HVAC lze vysílat i s použitím relé. Je možné jej přizpůsobit jakýmkoliv konkrétním potřebám pomocí různých uživatelsky přívětivých funkcí.

Společnost STEINEL poskytuje na produkty True Presence® a HPD2 pětiletou záruku výrobce.

STEINEL TECHNIK s. r. o. 
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4
tel.: +420 731 474 723, e-mail: petr.kucera@steinel.cz 
www.steinel.cz