časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Rostliny a osvětlení v biofilním interiéru – Část 16 – Návrh osvětlení pro rostliny

Ing. Stanislav Haš, CSc. | Ing. Antonín Fuksa |

Úvod

Různé druhy rostlin potřebují k životu různé množství světla: některé jsou světlomilné, jiné stínomilné a mnohé vyžadují podmínky své tropické či subtropické domoviny. Pro návrh osvětlení konkrétního rostlinného druhu je proto zásadní informace o jeho světelné náročnosti. Potřebnou osvětlenost pro více než sto pěstovaných druhů lze vyhledat v [1].

U skupiny rostlin se použije hodnota pro nejnáročnější z nich. Zjištěná potřebná osvětlenost pro vybranou rostlinu Ess se sníží o změřenou hodnotu denního osvětlení Ese a z tohoto rozdílu se vypočte normálová osvětlenost, tj. osvětlenost na rovině kolmé k dopadajícím světelným paprskům, viz [2]: E = 1,43 (EssEse)

Při návrhu osvětlení rostlin s malou světelnou náročností se uvažuje osvětlenost z hlediska zrakové pohody člověka. Stanoví se minimální střední jas rostlin ...

celý článek ZDE

Rostliny a osvětlení v biofilním interiéru – Část 15