Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

Více aktualit

Řízení zářivkového osvětlení v systémové instalaci EIB

číslo 3/2003

Řízení zářivkového osvětlení v systémové instalaci EIB

Ing. Josef Kunc, ABB s.r.o.,
Elektro-Praga

V loňském čtvrtém čísle časopisu Světlo jsme naznačili možnosti úspor energie řízením osvětlení s regulací na stálou osvětlenost, navíc i v závislosti na přítomnosti osob v kancelářských, školských a dalších budovách. Při komplexní výměně zastaralých zářivkových svítidel vybavených klasickými předřadníky za nové se stmívatelnými elektronickými předřadníky vytváříme předpoklady pro plně automatické řízení osvětlenosti při skutečně až neuvěřitelně vysokých úsporách elektrické energie.

Obr. 1.

Nejekonomičtějšího provozu lze dosáhnout teprve řízením osvětlení na stálou osvětlenost, navíc ve vazbě na fyzickou přítomnost osob v kancelářích, učebnách a podobných prostorách. Pokud budou tyto snímače součástí systémové elektrické instalace, lze také jednoduše přepínat mezi režimy topení a chlazení „komfort„ a „standby„, což přináší přídavné energetické úspory ve výši kolem 6ní s jinak dokonalým autonomním regulačním systémem topení a chlazení.

Snímač přítomnosti

Snímač přítomnosti se montuje na strop místnosti. Při montážní výšce 2,5 m zabírá ve výšce 1měru 6ýšce se pokrytý prostor zvětšuje.

Snímač přítomnosti z produkce ABB je koncipován jako přístroj obsahující celkem čtyři pasivní infračervené snímače. Každý z nich je určen pro jeden ze čtyř kvadrantů sledovaného prostoru. Soustava zrcadel u snímačů zabezpečuje ve srovnání se všemi konkurenčními výrobky pro stejné určení nejdokonalejší pokrytí plochy. Jak je zřejmé z obr. 2, snímač plynule „nevidí“ celý prostor, ale sleduje jej v určitých menších kuželech. V jeho zorném poli jsou i slepá místa. Může se tedy stát, že klávesnice počítače bude v tomto nesledovaném místě. Bude-li pracující osoba pohybovat prsty na klávesnici, přičemž ostatní části těla zůstanou i bez těch nejmenších pohybů, snímač vyšle příkaz k vypnutí osvětlení po uplynutí nastaveného časového zpoždění. Stejný problém se může projevit, jsou-li v místnosti různé přepážky, květinová výzdoba vytvářející vysoké stěny a nebo jsou-li prsty např. skryty, třeba za monitorem. Jestliže nejsou zastíněny žádnou překážkou, je nutné mírně posunout klávesnici, aby se dostala do některého ze snímaných kuželů.

Obr. 2.

Nesprávné je také umístění snímače přítomnosti na strop, jsou-li svítidla zavěšena pod stropem. Tím totiž rovněž vytvářejí pásma necitlivosti, jež jsou způsobena zastíněním určité části prostoru.

Rozměrnější kanceláře a jiné místnosti nepokryje po celé ploše jediný snímač přítomnosti. V tom případě je nezbytné použít i několik těchto snímačů (obr. 3). Pro jejich správnou činnost je nutné zajistit vzájemnou spolupráci uvedených prvků – musí v celé místnosti ovládat osvětlení, popř. také režim vytápění, i když nebudou obsazena všechna pracoviště. Pro jeden z nich je potřebné vybrat řídicí funkci (master), ostatní budou v podřízeném režimu (slave). Všechny snímače přítomnosti budou vzájemně komunikovat po sběrnici EIB. Nastavit režim master nebo slave u jednotlivých přístrojů je velmi jednoduché – pouhým nastavením parametrů v jejich aplikačních programech.

U snímače přítomnosti s funkcí master se nastavuje parametr „spínání při zaznamenání pohybu„ na odeslání příkazu k zapnutí, u snímačů slave bude tento parametr nastaven na cyklické zasílání zapínacího příkazu. Po uplynutí nastaveného časového zpoždění neodesílají snímače slave žádný telegram, snímač master je nastaven k odeslání příkazu k vypnutí. (Podobně lze naprogramovat i spolupráci snímačů pohybu pro spínání osvětlení na chodbách a jiných komunikačních cestách.)

Obr. 3.

Má-li být v místnosti zajištěna stálá osvětlenost, navíc se závislostí na přítomnosti osob, lze využít jeden nebo několik snímačů přítomnosti. Jeden ze snímačů, např. snímač v režimu master, může být svázán se zapuštěnou kombinací sběrnicové spojky a stmívacího a spínacího akčního členu s regulovaným výstupem 1 až 10 V DC pro řízení stmívatelných elektronických předřadníků a se silovým spínáním světelného obvodu se jmenovitými hodnotami 10 AX, 230 V AC, tedy pro spínání zářivkové zátěže. Případné další snímače přítomnosti jsou připojeny ke sběrnici pouze prostřednictvím sběrnicových spojek, přičemž jejich údaje jsou využívány pro řízení provozu zmíněného akčního členu. Jsou-li všechny snímače připojeny ke sběrnicovým spojkám, nastavuje se jejich spolupráce se stmívačem umístěným v rozváděči parametricky. Pak lze využít buď snímač intenzity osvětlení integrovaný do snímače přítomnosti (snímá osvětlenost v prostoru kolmo pod sebou), anebo samostatný snímač intenzity osvětlení umístěný např. na stropě (v elektroinstalační krabici, z níž vychází pouze světlovod) pro snímání celkové osvětlenosti. Tento další snímač je připojen dvoužilovým vedením přímo ke stmívacímu akčnímu členu v rozváděči. Schéma zapojení jednoho kanálu dvojnásobného stmívacího akčního členu, s možností připojit vlastní snímače intenzity osvětlení, je na obr. 4.

Obr. 4.

Změny nastavené hodnoty intenzity osvětlení

Je-li třeba ručně měnit nastavenou hodnotu intenzity osvětlení pro řízení na stálou osvětlenost, je nutné si uvědomit, že systém je nastaven na velmi malou rychlost stmívání, která by se měla přibližovat skutečné rychlosti změn osvětlení v průběhu dne. V takovém případě je zapotřebí podržet tlačítkový snímač dosti dlouhou dobu, v závislosti na nastavené rychlosti stmívání, která je ale v aplikačním programu pro řízení stálé osvětlenosti velmi malá. V aplikačním programu pro prosté stmívání lze nastavit rychlost stmívání již od 0, tedy od skokové změny. Toho je možné dosáhnout při řízení stálé osvětlenosti jen po odeslání zapínacího nebo vypínacího příkazu. Během řízení osvětlení na základě informací snímače okolního osvětlení jsou změny programově pomalé.

Aby tedy nebylo nutné při potřebě změny nastavené hodnoty držet tlačítkový snímač delší dobu, lze jej naprogramovat pro odesílání předem zvolených osmibitových hodnot. Jeden tlačítkový snímač tak může mít uloženy dvě různé hodnoty (např. 60řehnutelnou rychlostí.

Použití snímačů

Snímače přítomnosti se s výhodou používají nejen v kancelářích a učebnách, ale i v mnoha dalších prostorách, jako jsou vstupní haly, restaurace, čekárny, zasedací místnosti, prodejní prostory apod., především pro řízení osvětlení v závislosti na přítomnosti osob, někdy i s řízením na nastavenou osvětlenost, často i pro přepínání režimů topení anebo i chlazení.

ABB s.r.o., Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 486 364 111
fax: 483 312 059
e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
http://www.abb-epj.cz