časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Řízení osvětlení systémem B.E.G. DALISYS® – jednoduchost a úspora

Ing. Michal Kučera | B.E.G. Brück Electronic | www.beg-luxomat.com

Inteligentní ovládání osvětlení nejen výrazně šetří náklady na energii, ale také zjednodušuje správu a řízení osvětlovací soustavy, a to v několika oblastech. Zjednodušuje zapnutí/vypnutí svítidel, jejich regulaci i podporu a údržbu celého systému. Rozhodujícím faktorem pro zjednodušení používání a ovládání uživatelského systému osvětlení je volba vhodné technologie – systém řízení osvětlení B.E.G. DALISYS®.

DALISYS® je systém řízení osvětlení od společnosti B.E.G. založený na protokolu DALI. Optimální řešení pro danou budovu je plánováno individuálně, včetně tvorby CAD výkresů a projektů, v úzké spolupráci s projektantem, realizátorem a vlastníkem. Systémový integrátor B.E.G. řeší uvedení do provozu, nastavuje systém optimálně pro celou budovu, stanovuje pravidla pro dálkovou správu a přiřazuje uživatelská oprávnění. Uživatel se věnuje pouze té části, která je nezbytná pro každodenní provoz.

Jednoduchá dálková správa systému

Při požadavku na údržbu obdrží technik na svém tabletu informaci (e-mail). Například při nahlášení poruchy svítidla může technik zkontrolovat systém v tabletu a zjistit, kde přesně je nainstalováno, jaký světelný zdroj je použit a kolik hodin bylo v provozu. Po výměně svítidla lze provozní hodiny i jednoduše vynulovat. Obdobně je-li některé z připojených zařízení vadné (např. driver), dostane informaci technik. Zařízení může být lokalizováno a internímu elektrikáři může být zaslána zpráva s žádostí o jeho výměnu.

Správa nouzového osvětlení musí být vzhledem k povinným intervalům údržby a dokumentaci obzvláště pečlivá. „In-house“ technik pravidelně používá tablet ke kontrole stavu nouzového osvětlení a vidí, zda připojená svítidla fungují spolehlivě. Je-li nutná údržba, odečítá polohu a provozní hodiny stejně jako u běžného osvětlení. Tablet také upozorňuje, kdy mají proběhnout požadované funkční testy. Technik zajistí, že tyto testy neovlivní každodenní provoz. Jediným klepnutím na monitor lze výsledky testu zobrazit na tabletu a vytisknout jako dokumentaci.

DALISYS – řešení budovObr. 1. DALISYS – řešení budov

Klasické spínače v kombinaci s ovládáním osvětlení z PC

Uživatelé nejvíce ocení hladký chod systému. Když vstoupí do kanceláře, mohou aktivovat světlo spínačem. Multisenzor poté převezme inteligentní ovládání v místnosti: dostupné vnější světlo v místnosti se měří senzorem jasu. Multisenzor tlumí umělé světlo pouze na úroveň, která je ve skutečnosti požadována pro dosažení předem naprogramované hladiny jasu v místnosti. Pracovníci mohou zesílit nebo ztlumit světlo spínačem.

Další předností je přístup k řízení DALISYS® z pracovního počítače. Každému pracovníkovi lze přiřadit oblasti, ve kterých může ovlivnit řízení osvětlení. Pracovník se přihlásí prostřednictvím svého prohlížeče a může ovládat osvětlení ve své kanceláři. Uživatelsky přívětivé rozhraní nabízí výběr scén a také přepínání a stmívání světla.

V místnostech mohou pracovníci ovládat světlo z chytrého telefonu. Pro různé typy schůzek může systém uložit scény, které lze načíst pouhým klepnutím na monitoru, jelikož svítidla v místnosti jsou rozdělena do skupin a nastavena na různé úrovně stmívání. Například lze přepnout ze scény „Setkání“ s plným osvětlením konferenčního stolu na scénu „Prezentace“ se stmívaným světlem kolem projekční plochy.

Kontrola nákladů a zabezpečení

Zodpovědná osoba může s použitím svého osobního účtu získat přehled o nákladech na energii. Současnou spotřebu energie a trend lze porovnat s historií. Přehled uvádí, které oblasti společnosti spotřebovávají kolik energie. Tyto informace lze zobrazit i jako peněžní hodnotu. Správce může také nastavit e-mailové oznámení pro účely zabezpečení, které např. ukazuje, zda byl v budově po 21. h detekován pohyb.

Dalším bezpečnostním prvkem systému je spolehlivé a odpovídající osvětlení chodeb nebo pochůzkových tras. Temné části chodeb způsobují, že se lidé necítí bezpeční. Aby se tomu předešlo, zavádí DALISYS® inovativní funkci známou jako Guided Light.

Rychlá reorganizace

Výhodu má instalace DALISYS® i při reorganizaci ve společnosti, kdy zapojení umožňuje měnit seskupování svítidel. Skupiny mohou být změněny několika kliknutími myší: ve staré kanceláři se centrální svítidla jednoduše nastaví jako hlavní a svítidla u zdi např. shromáždí do jedné skupiny; současně se uloží třeba dvě různé scény. Osvětlení je rychle přizpůsobeno a aktivováno.

Pro jednu místnost i komplex budov

DALISYS® je optimální pro všechny velikosti budov díky systému, který je modulární a škálovatelný. Od vybavení jediné místnosti až po ovládání osvětlení komplexu budov. Kromě funkce Guided Light je k dispozici několik dalších funkcí, které umožňují optimálně nastavit osvětlení podle potřeb uživatelů.

Je už tradicí, že pracovníci společnosti B.E.G. CZ/SK jsou připraveni předložit kvalitní a ekonomická řešení, která ocení dodavatel, investor i konečný uživatel.

Ing. Michal Kučera,
ředitel společnosti B.E.G. Brück Electronic pro CZ a SK

info@beg-luxomat.cz
www.beg-luxomat.com