časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Řízení osvětlení pro jednotlivé místnosti s inteligentním propojením

|

Popis systému Řídicí modul BasicDIM RCL je příkladným pomocníkem. Řídí umělé osvětlení podle příspěvků denního osvětlení a zohledňuje také přítomnost osob. S jeho použitím lze ušetřit až 80 % elektrické energie.

Technicky vychází z modulu smart- DIM SM lp. Ten však mohl být provozován pouze samostatně a neumožňoval propojení s dalšími jednotkami smart- DIM SM lp. BasicDIM RCL (obr. 1) je digitální řídicí modul, na který je možné připojit maximálně 25 předřadníků DSI, řízených digitálním protokolem DSI.

K modulu lze připojit až čtyři senzory basicDIM, které snímají příspěvek denního osvětlení a podle jeho hodnoty přizpůsobují intenzitu umělého osvětlení. Detekují také přítomnost osob a v případě prázdné místnosti modul basicDIM RCL soustavu vypne. Tento systém rovněž částečně kompenzuje pokles světelného toku zdrojů a znečištění svítidel.

Propojovacím vodičem (Link-Line) je možné vzájemně propojit až dvacet modulů basicDIM RCL. To umožňuje v rámci jedné místnosti vytvořit až dvacet oblastí s vlastním nastavením intenzity osvětlení, přičemž svítidla se nevypnou, pokud je alespoň v jedné oblasti detekována osoba.

Modul basicDIM RCL je možné zabudovat přímo do svítidla (obr. 3). Stejně tak ho lze umístit i mimo svítidlo. Svorkovnice je uzpůsobena i pro připojení kabelů.

Otočným ovladačem (obr. 4) je možné nastavit jeden z šestnácti definovaných čásprovozních profilů. Pomocí malého konektoru (jumper) lze fixovat nastavenou hodnotu osvětlení. Toto nastavení zabrání neoprávněným změnám.

Snímací rozsah senzorů basicDIM

Snímací rozsah čidel basicDIM je znázorněn na obr. 5. Čidla basicDIM sensor 5DP 41rc (obr. 6a) a basicDIM sensor 5DP 41rs (obr. 6b) jsou určena pro maximální výšku nad stolem 3,0 m, čidlo basicDIM sensor 5DP 19f (obr. 6c) pro maximální výšku nad stolem 2,5 m.

Řízení osvětlení v závislosti na denním osvětlení

Přednosti využití popisovaného řídicího modulu:

  • nezávislé řízení řad svítidel (v blízkosti oken/dál od oken),
  • maximální úspora energie při optimálním množství světla.  

Použití systému inteligentního ovládání osvětlení je zřejmé ze schématu na obr. 7.

Zapnutí svítidel

Svítidla se zapnou stisknutím běžného tlačítka, které je připojeno k senzoru basicDIM RCL.

Nastavení parametrů

Parametry se nastavují přímo na přístroji basicDIM RCL. Neoprávněné manipulace s nastavením soustavy jsou tudíž vyloučeny (jumper).

Dvě úrovně osvětlení

Od okamžiku, kdy čidla přestanou detekovat osoby v místnosti, začíná tzv. doba doběhu, po kterou svítidla dále svítí v normálním režimu. Poté jsou vypnuta. Modul je možné nastavit tak, aby se svítidla nevypnula skokově z max. hodnoty, ale aby byla intenzita osvětlení nejdříve ztlumena na nižší hodnotu a teprve potom osvětlení vypnuto.

Chování soustavy po výpadku napájení

Po výpadku napájení se soustava vrátí do stavu, ve kterém byla před výpadkem napájení, tzn. že jestliže byla vypnuta, zůstane i po obnovení napájení vypnuta.

Závěr

Modul basicDIM RCL je uživatelsky jednoduché řídicí rozhraní, které konečnému zákazníkovi poskytuje několik výhod: výbornou funkčnost, jednoduchou instalaci, snadnou ovladatelnost, příznivou cenu a nemalou úsporu elektrické energie. Ideálním místem pro jeho instalaci jsou např. výukové prostory na všech typech škol.  

Ing. Jaromír Hříbal, Schäfer a Sýkora s. r. o.

 

Obr. 1. Řídicí modul BasicDIM RCL

Obr. 2. Typická školní učebna vhodná pro užití inteligentního ovládání osvětlení

Obr. 3. Řídicí modul Basic-DIM RCL vestavěný do svítidla

Obr. 4. Řídicí modul BasicDIM RCL, a) čelní pohled, b) detail otočného ovladače

Obr. 5. Rozsah působení senzorů osvětlení a přítomnosti osob

Obr. 6. Senzory pro ovládání osvětlení

a) detektor osvětlení a pohybu pro zapuštění do stropu – basicDIM sensor 5DP 41rc,

b) detektor osvětlení a pohybu stropní přisazený – basicDIM sensor 5DP 41rs,

c) detektor osvětlení a pohybu s malou montážní výškou pro vestavění do svítidla – basicDIM sensor 5DP 19f

Obr. 7. Schéma zapojení s použitím řídicích modulů basicDIM RCL a senzorů – basicDIM Sensor 5DP