Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

Řízení osvětlení pro distribuční centra a průmysl

číslo 1/2003

Řízení osvětlení pro distribuční centra a průmysl

Distribuční centra a velkokapacitní sklady se dnes nacházejí ve všech sektorech obchodu i průmyslu. Významnou část plochy těchto budov zabírají vysoké regály s úzkými uličkami. Pro jejich osvětlení se obvykle používají zářivkové rychlomontážní systémy vybavené reflektorovými úzkoúhlými svítidly, které zajišťují odpovídající vertikální osvětlení regálů ohledně hodnoty osvětlenosti i její rovnoměrnosti.

Obr. 1.

V rozsáhlých zařízeních nejsou uličky mezi regály využívány po celou pracovní dobu. Regulace zářivkové osvětlovací soustavy právě v závislosti na přítomnosti osob představuje významný potenciál úspor spotřebované elektrické energie.

Firma Philips Lighting, vědoma si tohoto potenciálu, vyvinula a v loňském roce zavedla na trh plně automatizovaný řídicí systém LINESENSE, určený pro integraci do známého rychlomontážního systému TTX400.

LINESENSE – popis systému (obr. 1)

Systém LINESENSE umožňuje, s ohledem na provedení, stmívání či spínání osvětlení podle přítomnosti osob, regulaci podle denního světla a ruční ovládání.

Systém se skládá z modulu, který obsahuje řídicí jednotku a potřebné konektory, z čidel pohybu a volitelně světelného čidla a příslušenství.

Modul se jednoduše vkládá mezi počátek světelného pásu a napáječ (1+5). Čidlo pohybu se naklapne na držák, který se rovněž naklapne na modul (2+3). Čidlo se pak propojí standardním kabelem s řídicí jednotkou.

ilustrační obr.

LINESENSE – funkce

Obecně lze říci, že ve velkých skladových a průmyslových halách a distribučních centrech je v jednom okamžiku přítomno jen relativně málo osob. Osvětlení je ovšem obvykle zapnuto celý den, což má za následek vysoký účet za elektřinu.

LINESENSE stmívá nebo vypíná osvětlení v části prostoru, kde není nikdo přítomen. V okamžiku, kdy do této části opět někdo vstoupí, osvětlení se okamžitě zapne.

Z průzkumů v praxi vyplývá, že ve skladovém prostoru s dvaceti uličkami a pěti vysokozdvižnými vozíky lze dosáhnout až 75% úspory spotřeby energie.

Systém LINESENSE se vyrábí ve třech provedeních.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Nejlepší výkon – ZTX400 MDU-DALI (obr. 2)

Modul ZTX400 MDU-DALI je určen pro světelné pásy se svítidly opatřenými digitálními předřadníky HFR-DALI. Každý pás je vybaven jedním řídicím modulem a až čtyřmi čidly pohybu (podle délky pásu). Světelný tok každé řady je v případě nepřítomnosti osob ve snímaném prostoru (uličce) po uplynutí doby prodlevy (1 až 35 min) regulován na 10, 20 nebo 30 % instalované hodnoty nebo je řada vypnuta. Hodnota regulace či vypnutí se nastavuje mikrospínači na řídicí jednotce. V okamžiku, kdy někdo vstoupí do snímaného prostoru, osvětlení se okamžitě zapne na plný výkon.

Je-li systém vybaven i čidlem denního světla, je osvětlovací soustava regulována také podle nastavené referenční úrovně osvětlenosti.

K řídicí jednotce lze připojit i dvě tlačítka, která umožňují ruční zapnutí, vypnutí a regulaci světelného pásu. Současné stisknutí obou tlačítek vede k okamžitému rozsvícení světelné řady na 100 %, např. v nouzové situaci.

Obr. 5.

Toto provedení poskytuje jednak nejvyšší potenciál úspor, jednak nejvyšší komfort, protože úroveň stmívání každé řady může být nastavena individuálně.

Nejlepší alternativa – ZTX400 MDU-R (obr. 3)

Modul ZTX400 MDU-R je určen pro světelné pásy se svítidly s analogovými stmívatelnými předřadníky HFR. Každá řada je vybavena jedním řídicím modulem a dvěma či třemi čidly pohybu. Je-li ve snímaném prostoru (uličce) zjištěna přítomnost osob, osvětlovací soustava se okamžitě rozsvítí na 100 %. Přestane-li být přítomnost osob detekována, je světelný tok řady, po uplynutí doby prodlevy, regulován na 3 %.

Hlavní výhodou tohoto řešení je zamezení vzniku temných zón v prostoru. Výsledkem je zlepšení zrakové pohody a pocitu bezpečí pracovníků. Potenciál úspor energie je významný.

Ekonomická alternativa – ZTX400 MDU-P (obr. 4)

Modul ZTX40 MDU-P je určen pro světelné řady se svítidly s elektronickými předřadníky HFP. Každá řada je vybavena jedním řídicím modulem a dvěma či třemi čidly pohybu. Je-li ve snímaném prostoru (uličce) zjištěna přítomnost osob, osvětlovací soustava se okamžitě rozsvítí na 100 %. Přestane-li být přítomnost osob detekována, je řada, po uplynutí doby prodlevy, vypnuta.

Obr. 6.

LINESENSE – komponenty systému

Řídicí moduly (obr. 5)
Řídicí moduly ZTX400 MDU jsou plně propojeny (s čím?) a vybaveny standardními konektory RJ-12 pro připojení čidel. Moduly ZTX400 MDU-DALI a R se používají spolu s nosnými lištami se sedmižilovými vodiči, modul ZTX400 MDU-P s lištami s pětižilovými vodiči.

Držák čidla pohybu (obr. 6)
Držák čidla ZTX400 MB-MDU je určen k upevnění čidla pohybu na řídicí modul (nosnou lištu). Kloubové spojení čidla a držáku umožňuje směrování čidla vůči snímanému prostoru.

Čidlo pohybu (obr. 7)
Konkrétní typ čidla pohybu je vybírán podle tvaru snímané plochy a závěsné výšky. Pro použití v uličkách mezi regály (výrobními linkami) při závěsné výšce v rozmezí 5 až 15 m je určeno čidlo pohybu LRM8117, umístěné na světelném pásu.

Obr. 7.

Toto čidlo je stejně jako ostatní typy vybaveno fotoelektrickým snímačem a potenciometrem. Je-li toto vybavení aktivováno, umožňuje potenciometr nastavení referenční hodnoty osvětlenosti denním světlem. V případě dostatečné úrovně denního světla (referenční hodnota je překročena) se světelná řada nerozsvítí ani při zjištění přítomnosti osob.

Mikrospínače čidla jsou určeny k nastavení doby prodlení v rozsahu 1 až 35 min s krokem 5 min.

Při obnovení napájení po výpadku vysílá čidlo signál „přítomnost„, a osvětlovací soustava se tedy rozsvítí naplno, není-li po dobu 15 s indikována skutečná přítomnost osob, soustava se přepne do příslušného stavu.

Bližší informace získáte na adrese:

Philips ČR spol. s r.o. Lighting
Šafránkova 1
155 00 Praha 5
tel.: 233 099 111
fax: 233 099 326
e-mail: jakub.wittlich@philips.com
http://www.philips.cz