Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Více aktualit

Řízení osvětlení pro distribuční centra a průmysl

číslo 1/2003

Řízení osvětlení pro distribuční centra a průmysl

Distribuční centra a velkokapacitní sklady se dnes nacházejí ve všech sektorech obchodu i průmyslu. Významnou část plochy těchto budov zabírají vysoké regály s úzkými uličkami. Pro jejich osvětlení se obvykle používají zářivkové rychlomontážní systémy vybavené reflektorovými úzkoúhlými svítidly, které zajišťují odpovídající vertikální osvětlení regálů ohledně hodnoty osvětlenosti i její rovnoměrnosti.

Obr. 1.

V rozsáhlých zařízeních nejsou uličky mezi regály využívány po celou pracovní dobu. Regulace zářivkové osvětlovací soustavy právě v závislosti na přítomnosti osob představuje významný potenciál úspor spotřebované elektrické energie.

Firma Philips Lighting, vědoma si tohoto potenciálu, vyvinula a v loňském roce zavedla na trh plně automatizovaný řídicí systém LINESENSE, určený pro integraci do známého rychlomontážního systému TTX400.

LINESENSE – popis systému (obr. 1)

Systém LINESENSE umožňuje, s ohledem na provedení, stmívání či spínání osvětlení podle přítomnosti osob, regulaci podle denního světla a ruční ovládání.

Systém se skládá z modulu, který obsahuje řídicí jednotku a potřebné konektory, z čidel pohybu a volitelně světelného čidla a příslušenství.

Modul se jednoduše vkládá mezi počátek světelného pásu a napáječ (1+5). Čidlo pohybu se naklapne na držák, který se rovněž naklapne na modul (2+3). Čidlo se pak propojí standardním kabelem s řídicí jednotkou.

ilustrační obr.

LINESENSE – funkce

Obecně lze říci, že ve velkých skladových a průmyslových halách a distribučních centrech je v jednom okamžiku přítomno jen relativně málo osob. Osvětlení je ovšem obvykle zapnuto celý den, což má za následek vysoký účet za elektřinu.

LINESENSE stmívá nebo vypíná osvětlení v části prostoru, kde není nikdo přítomen. V okamžiku, kdy do této části opět někdo vstoupí, osvětlení se okamžitě zapne.

Z průzkumů v praxi vyplývá, že ve skladovém prostoru s dvaceti uličkami a pěti vysokozdvižnými vozíky lze dosáhnout až 75% úspory spotřeby energie.

Systém LINESENSE se vyrábí ve třech provedeních.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Nejlepší výkon – ZTX400 MDU-DALI (obr. 2)

Modul ZTX400 MDU-DALI je určen pro světelné pásy se svítidly opatřenými digitálními předřadníky HFR-DALI. Každý pás je vybaven jedním řídicím modulem a až čtyřmi čidly pohybu (podle délky pásu). Světelný tok každé řady je v případě nepřítomnosti osob ve snímaném prostoru (uličce) po uplynutí doby prodlevy (1 až 35 min) regulován na 10, 20 nebo 30 % instalované hodnoty nebo je řada vypnuta. Hodnota regulace či vypnutí se nastavuje mikrospínači na řídicí jednotce. V okamžiku, kdy někdo vstoupí do snímaného prostoru, osvětlení se okamžitě zapne na plný výkon.

Je-li systém vybaven i čidlem denního světla, je osvětlovací soustava regulována také podle nastavené referenční úrovně osvětlenosti.

K řídicí jednotce lze připojit i dvě tlačítka, která umožňují ruční zapnutí, vypnutí a regulaci světelného pásu. Současné stisknutí obou tlačítek vede k okamžitému rozsvícení světelné řady na 100 %, např. v nouzové situaci.

Obr. 5.

Toto provedení poskytuje jednak nejvyšší potenciál úspor, jednak nejvyšší komfort, protože úroveň stmívání každé řady může být nastavena individuálně.

Nejlepší alternativa – ZTX400 MDU-R (obr. 3)

Modul ZTX400 MDU-R je určen pro světelné pásy se svítidly s analogovými stmívatelnými předřadníky HFR. Každá řada je vybavena jedním řídicím modulem a dvěma či třemi čidly pohybu. Je-li ve snímaném prostoru (uličce) zjištěna přítomnost osob, osvětlovací soustava se okamžitě rozsvítí na 100 %. Přestane-li být přítomnost osob detekována, je světelný tok řady, po uplynutí doby prodlevy, regulován na 3 %.

Hlavní výhodou tohoto řešení je zamezení vzniku temných zón v prostoru. Výsledkem je zlepšení zrakové pohody a pocitu bezpečí pracovníků. Potenciál úspor energie je významný.

Ekonomická alternativa – ZTX400 MDU-P (obr. 4)

Modul ZTX40 MDU-P je určen pro světelné řady se svítidly s elektronickými předřadníky HFP. Každá řada je vybavena jedním řídicím modulem a dvěma či třemi čidly pohybu. Je-li ve snímaném prostoru (uličce) zjištěna přítomnost osob, osvětlovací soustava se okamžitě rozsvítí na 100 %. Přestane-li být přítomnost osob detekována, je řada, po uplynutí doby prodlevy, vypnuta.

Obr. 6.

LINESENSE – komponenty systému

Řídicí moduly (obr. 5)
Řídicí moduly ZTX400 MDU jsou plně propojeny (s čím?) a vybaveny standardními konektory RJ-12 pro připojení čidel. Moduly ZTX400 MDU-DALI a R se používají spolu s nosnými lištami se sedmižilovými vodiči, modul ZTX400 MDU-P s lištami s pětižilovými vodiči.

Držák čidla pohybu (obr. 6)
Držák čidla ZTX400 MB-MDU je určen k upevnění čidla pohybu na řídicí modul (nosnou lištu). Kloubové spojení čidla a držáku umožňuje směrování čidla vůči snímanému prostoru.

Čidlo pohybu (obr. 7)
Konkrétní typ čidla pohybu je vybírán podle tvaru snímané plochy a závěsné výšky. Pro použití v uličkách mezi regály (výrobními linkami) při závěsné výšce v rozmezí 5 až 15 m je určeno čidlo pohybu LRM8117, umístěné na světelném pásu.

Obr. 7.

Toto čidlo je stejně jako ostatní typy vybaveno fotoelektrickým snímačem a potenciometrem. Je-li toto vybavení aktivováno, umožňuje potenciometr nastavení referenční hodnoty osvětlenosti denním světlem. V případě dostatečné úrovně denního světla (referenční hodnota je překročena) se světelná řada nerozsvítí ani při zjištění přítomnosti osob.

Mikrospínače čidla jsou určeny k nastavení doby prodlení v rozsahu 1 až 35 min s krokem 5 min.

Při obnovení napájení po výpadku vysílá čidlo signál „přítomnost„, a osvětlovací soustava se tedy rozsvítí naplno, není-li po dobu 15 s indikována skutečná přítomnost osob, soustava se přepne do příslušného stavu.

Bližší informace získáte na adrese:

Philips ČR spol. s r.o. Lighting
Šafránkova 1
155 00 Praha 5
tel.: 233 099 111
fax: 233 099 326
e-mail: jakub.wittlich@philips.com
http://www.philips.cz