Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Za purpurovou mlhou: Světelná instalace na záhřebském mostě, která je spouštěna projíždějícím vlakem Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), nejvýznamnější světový výrobce…

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Více aktualit

Řešení elektroinstalace s konektory – gesis

Jiří Slavík, Schmachtl CZ, s. r. o.
 
Propojení zařízení s využitím konektorového systému gesis nabízí firma Wieland již více než 25 let! Firma byla založena v roce 1910 a nyní je jedním z předních světových výrobců elektrokomponent, včetně zmíněného systému gesis. Je jedničkou nejenom ve výrobě konektorové instalace, ale taktéž ve výrobě systému řízení budov pomocí sběrnic EIB/KNX, LON, Radio Control a Ethernet/PC. Konektorový systém gesis se používá jako standardní systém po celém světě, což zaručuje jeho kompatibilitu a je značnou výhodou pro výrobce se zaměřením na export svých zařízení (svítidla, řídicí jednotky apod.).
 
Současná doba klade zvýšené požadavky na kvalitu, unifikaci, bezpečnost, flexibilitu a rychlost elektroinstalace, rostou i požadavky na produktivitu práce. Použití konektorového systému gesis zkracuje dobu montáže elektroinstalace až o 70 %, zaručuje bezpečnost instalace ve ztížených pracovních podmínkách a snadnou a rychlou údržbu zařízení.
 

Novinky společnosti Wieland – „V“ konektor

Jednou z novinek je momentálně velmi často využívaný systém tzv. „V“ konektoru (obr. 1). Tento konektor byl speciálně vyvinut pro prodejce osvětlení, kteří potřebují prezentovat svítidla koncovým zákazníkům. Umožňuje je totiž velmi snadno odpojit a odejmout pouhým zasunutím celé desky do reklamního panelu, kde se zároveň svítidlo propojí i elektricky (obr. 2). Společnost Wieland je taktéž výrobcem plochého kabelu, který se v těchto případech používá k napájení svítidel. Plochý kabel s proudovým zatížením 16, 50 a 63 A se připevní na zadní stranu reklamního panelu. Poté se pomocí tzv. propichovací technologie připojí odbočné konektory (obr. 3), kterými se napájí „V“ konektor. Kabeláž je tudíž přehledná a kdykoliv ji lze velmi snadno upravit (obr. 4). Propichovací technologie v budoucnosti dovolí posouvat odbočnými konektory v ose plochého vodiče bez nutnosti měnit kabeláž. Uživatel tak může jednoduše měnit skladbu reklamních ploch, svítidel apod. Obrovskou výhodou zmíněného systému je skutečnost, že prodávající nemusí být „osoba znalá“ v oboru elektro, ale může elektricky zapojovat či propojovat svítidla bez přítomnosti elektrikáře.
 

gesisMINI – trend současné konektorové instalace

Jedním z výrobních programů společnosti Wieland jsou konektory gesisMINI. Tyto konektory jsou pro své kompaktní rozměry (obr. 5) často používány pro „regálové“ osvětlení do prodejen, obytných přívěsů apod. Konektory gesisMINI jsou taktéž velmi často využívány k propojení zářivkových svítidel řady T5. Úlohy, jako je např. propojení řídicího systému DALI, jsou dalším důkazem výhod flexibilního spojení konektory gesisMINI.
 

Výhody v praxi

Použitím konektorového systému se zkrátí doba montáže až o 70 %! To v praxi znamená méně odborných pracovníků potřebných k zapojení svítidel, což v důsledku vede ke snížení nákladů. Spojení konektorů neklade žádné požadavky na odbornost pracovníka.
 
Systém gesis je vyráběn v různých barvách a s kódováním, které omezuje možnost chybně ho zapojit. Jsou-li kabely požadovaných délek osazeny konektory přímo výrobcem, je toto zapojení strojově vyzkoušeno; tím se zamezuje vznik požáru iniciovaného jiskřením na kontaktních částech.
 
Koncepce celého systému gesis spočívá ve variabilitě jeho prefabrikovaných komponent, které usnadňují a urychlují propojení od rozváděče ke koncovým prvkům, kterými mohou být nejenom svítidla, ale také podlahové krabice, zásuvky, vypínače a další spotřebiče. Kompletní elektroinstalaci tak lze připravit a vyzkoušet před dodáním koncových zařízení. Zkracuje se rovněž doba nutná k uskladnění svítidel na stavbě. Další výhodou popsaného systému je snadná údržba svítidel připojených pomocí konektoru, protože svítidlo lze pod napětím za provozu odpojit, okamžitě nahradit jiným a poškozené opravit v klidu na příslušném pracovišti. Flexibilita elektroinstalace, jednoduché přidání či odebrání koncových prvků jsou dalšími výhodami systému gesis.
 
Obr. 1. Snadné propojení pomocí „V“ konektoru
Obr. 2. Reklamní panel před osazením svítidly pomocí „V“ konektoru a po jeho osazení
Obr. 3. Plochý vodič pro snadné připojení „V“ konektoru
Obr. 4. Připojení bez systému gesis a s tímto systémem
Obr. 5. Konektory gesisMINI