časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Rekonstrukce kulturního domu v Písku

|


Rekonstrukce kulturního domu v Písku

Pravděpodobně všichni znají legendární film Miloše Formana Hoří má panenko. Dějištěm je kulturní dům. Ten nechybí snad v žádném městě, městečku či obci. Největší rozmach výstavby těchto domů nastal po druhé světové válce. „Kulturáky„ tvořily jakousi „nadstavbu„ režimu, měly poskytovat možnost kulturního vyžití a zajistit jeho požadovanou kvalitu.

Obr. 1. Obr. 5.

Obr. 1. Vstupní hala
Obr. 5. Restaurace

Nyní jsou tyto stavby socialistického realismu veřejností považovány za něco odpudivého, co je nutné trpět. Písečtí architekti však ke svému kulturnímu domu z padesátých let minulého století přistupují jako k památce. Přesvědčili i tvůrce projektu Ing. arch. Adama Rujbra, aby projekt co nejcitlivěji modernizoval. Firma THORN byla vybrána za dodavatele hlavního osvětlení celé budovy především pro šíři sortimentu, kterým disponuje, a flexibilitě ve fázi přípravy projektu i při jeho realizaci.

Třípodlažní budova kulturního domu byla transformována na moderní multifunkční společenské centrum. Původní vnější tvář budovy byla kultivována. V nově přistavěných částech je naopak přiznána doba vzniku použitím soudobých materiálů – hliníkové rámy, velkorysé prosklení, dřevěný obklad. Řád původní stavby je respektován. Vnější osvětlení budovy je jen minimální – je tvořeno zemními svítidly Mica a nástěnnými svítidly Aurora a Johanna.

Obr. 2. Obr. 3.

Obr. 2. Šatny
Obr. 3. Schodiště

První podzemní podlaží. Z prostoru staré kotelny vznikl ponecháním původního technického vybavení futuristicky vyhlížející klub Kotelna s barem. K osvětlení tohoto prostoru byla použita nástěnná svítidla Westminster a Salsa.

První nadzemní podlaží. Od řeky Otavy se prochází vstupní halou k šatnám. Vstupní hala (obr. 1) je osvětlena elegantními závěsnými svítidly Less čtvercového tvaru. V přilehlých šatnách (obr. 2) jsou použita vestavná svítidla Matrix.

Využitím původního technického zázemí vznikl zajímavě řešený klubový prostor Uhelna se svítidly Salsa a přilehlý salonek.

Druhé nadzemní podlaží. Ze vstupní haly přivádí návštěvníky do předsálí hlavního sálu dvě křídla schodišť, osvětlená závěsnými svítidly Less (obr. 3). V prostoru haly jsou dva bary s vlastním zázemím. Prostor hlavního sálu (obr. 4) lze díky unikátnímu teleskopickému zařízení tribuny hlediště velmi snadno a rychle přestavět a využít ho k divadelnímu i tanečnímu vystoupení. Nástěnná svítidla Less vhodně zapadají do celkového vzhledu sálu. Z předsálí jsou rovněž přístupné boční trakty – severní a jižní, taktéž vybavené svítidly Less. V severním traktu je vybudována restaurace (obr. 5) se samostatným vstupem přímo z parkoviště. Osvětlení je zde zajištěno jedinečnými závěsnými svítidly Soul kruhového tvaru. Hlavní prostor jižního traktu zaujímá menší sál s jevištěm a hledištěm, využitelný pro divadelní účely a konference. Oba tyto prostory jsou vybaveny vestavnými svítidly Chalice 190.

Obr. 4.

Obr. 4. Hlavní sál

Třetí nadzemní podlaží. Dvouramenným schodištěm se vstupuje na podestu druhého patra, odkud je vstup do jednacího sálu a nově vzniklé klubovny se svítidly Matrix a Arrowslim. Nachází se zde také zvuková kabina. Ve východním traktu je podél jeviště přistavěno křídlo pro účinkující.

Čtvrté nadzemní podlaží (podkroví). V západním traktu jsou kompletně vybavené apartmány (včetně svítidel Club) pro účinkující a kanceláře se svítidly Punch.

Písecký kulturní dům je dobrým příkladem, jak lze moderně rekonstruovat budovu reálného socialismu a přizpůsobit ji tak současným potřebám společnosti se zachováním historického ducha budovy.

Při zpracování článku byly použity tyto publikace:
Richard Němec – časopis Architekt 4/2005,
Adam Rujbr – časopis Architekt 4/2005,
Čeněk Třeček – MF Dnes 29. 1. 2005.

Thorn Lighting CS, spol. s r. o.
Na Březince 6/930
150 00 Praha 5
tel.: 224 315 252
fax: 233 326 313
e-mail: thorn@thornlight.cz
http://www.thornlight.cz