časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Regulátory osvětlení s detektorem přítomnosti

ENIKA.CZ s. r. o | www.enika.cz

Potřeba svítit je závislá na množství denního přirozeného světla vstupujícího do interiéru. Lidské oko není schopné přesně odhadnout moment, kdy rozsvítit, popř. zhasnout. Také pocitové vnímání osvětlení je u každého člověka odlišné. Dalším faktorem může být chyba (pohodlnost) obsluhy, která hned při příchodu rozsvítí bez ohledu na to, zda je to třeba, a svítí se téměř celou pracovní dobu (vysoká spotřeba elektrické energie zbytečně vynaložené na osvětlení) nebo nerozsvítí vůbec (nedostatek osvětlení, následné nedodržení hygienických norem a negativní dopad na zdraví a pracovní výkonnost). Jelikož v komerčních budovách až 50 % elektrické energie spotřebuje osvětlení, je možnost regulovat je významným faktorem při úspoře finančních prostředků. Regulací výkonu svítidel lze ušetřit až 60 % nákladů na elektrickou energii potřebnou na jejich provoz. Návratnost investice do regulace osvětlení je jeden až tři roky.


Obr. 1. Průmyslový regulátor a krycí clonka řady P8 LR

Regulátory vyvinuté společností ENIKA.CZ pracují na principu řízení osvětlení na konstantní úroveň v závislosti na množství denního světla. Snímač osvětlení neustále porovnává aktuální hladinu osvětlení s požadovanou hodnotou nastavenou uživatelem. Při zaznamenání odchylky automaticky plynule upraví úroveň svého výstupu a tím i výkon svítidel. Integrovaný detektor přítomnosti lze využít k řízení regulátoru v závislosti na přítomnosti a pohybu osob ve sledovaném prostoru. V plně automatickém režimu regulátor rozsvítí, udržuje žádanou úroveň osvětlení i zhasíná podle aktuálních světelných podmínek a přítomnosti osob. Chytré regulátory osvětlení společnosti ENIKA.CZ tedy zajistí stálé světelné podmínky při dodržení hygienických norem. Zároveň vyloučí případnou chybu obsluhy a uspoří podstatnou část elektrické energie spotřebovávané osvětlením, což má i pozitivní vliv na ochranu životního prostředí.

Hlavními výhodami bezdrátových systémů Enika jsou rychlá a snadná montáž, rychlá návratnost investice úsporami energií a světelných zdrojů s vyloučením lidských chyb a dále možnost upravit stávající instalaci bez sekání drážek ve zdech.


Obr. 2. Kancelářský regulátor řady P8 LR

POSEIDON® – efektivní systém pro regulaci osvětlení

Systém řízení POSEIDON® nabízí energeticky úsporné řešení pro řízení osvětlení a stínění. Je šetrný k životnímu prostředí a investorům nabízí nákladově zajímavé řešení splňující požadavky certifikací šetrných budov LEED, BREEAM, WELL atd.

Jedním ze základních prvků systému POSEIDON® jsou regulátory osvětlení, které plynule řídí úroveň jejich výstupů v závislosti na hladině venkovního osvětlení. ENIKA.CZ nyní přichází s unikátní variantou těchto regulátorů řady P8 LR, které jsou určené k ovládání svítidel vybavených DALI předřadníkem. Tyto regulátory jsou navíc doplněné integrovaným blokem řízení DALI.

Vlastnosti průmyslového regulátoru P8 LR:
– regulace osvětlení na požadovanou intenzitu,
– až čtyři nezávislé skupiny svítidel,
– řízení až 64 světelných předřadníků,
– použití jako senzor pohybu k bezdotykovému ovládání,
– funkce opakovače RF signálu pro zvětšení dosahu k ostatním prvkům,
– možnost napájení DALI sběrnice,
– parametrizace pomocí softwaru POSEIDON® Asistent (dodávaný zdarma),
– montážní výška (výška detekce pohybu) až 18 m, – krytí IP67.

Typy charakteristik senzoru pohybu:
a) s kruhovou snímací charakteristikou (obr. 3a), dosah není závislý na směru pohybu, proto je velmi vhodný k použití ve volném prostoru,
b) s obdélníkovou snímací charakteristikou (obr. 3b), vhodný ke snímání pohybu ve skladových uličkách.

 
Obr. 3. Typy charakteristik senzoru pohybu: a) kruhová, b) obdélníková

Použitím krycí clonky lze přesně vymezit sledovaný prostor pohybu.

Nová generace algoritmů regulace, velká montážní výška až 18 m, krytí IP67, dálková konfigurace parametrů bez nutnosti použít montážní plošinu, možnost volby provozního režimu po výpadku napájení, RF komunikace s jinými senzory pohybu, autonomní provoz i možnost napojení do BMS dělají z těchto regulátorů špičkové a unikátní přístroje.

Systém POSEIDON® je vhodný pro instalace umístěné v prostorech od malé kanceláře až po výrobní haly se stovkami svítidel. Jeho přínosem jsou vysoké úspory elektrické energie potřebné k osvětlení, úspory nákladů na údržbu, zajištění osvětlení podle hygienických norem, komfort a bezpečnost prostředí pro zaměstnance a snadné ovládání. Je vhodný jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce nebo dodatečné montáže. Systém umožňuje ovládání i z míst, která jsou pro běžnou instalaci nedostupná či jsou nebezpečná (mokré prostory, umístění na hořlavé podklady, sklo atd.).

Obr. 4. Systém POSEIDON® je vhodný pro instalace umístěné v prostorech od malé kanceláře až po výrobní haly se stovkami svítidel
Obr. 4. Systém POSEIDON® je vhodný pro instalace umístěné v prostorech od malé kanceláře až po výrobní haly se stovkami svítidel

Působením partnerské sítě distributorů, která se neustále rozrůstá po celé Evropě, je možné rozvíjet systém POSEIDON® na základě poznatků a potřeb zákazníků ze všech oblastí průmyslu a stavebnictví. Díky této spolupráci výrobky společnosti ENIKA.CZ splňují nejpřísnější kritéria a prosazují se ve vysoce konkurenčním prostředí.

ENIKA.CZ garantuje kvalitu, a proto na všechny komponenty systému POSEIDON® poskytuje rozšířenou záruku pět let.

ENIKA.CZ s. r. o.
Vlkov 33 509 01 Nová Paka
tel.: +420 493 77 33 11
e-mail: enika@enika.czwww.enika.cz

 


 

ENIKA.CZ patří k nejvýznamnějším českým výrobcům řídicích systémů s vlastní vývojovou základnou. Již 30 let si zakládá na férovosti, individuálním přístupu, stabilitě a vzájemné důvěře, což vede ke spolupráci s živnostníky i nadnárodními korporacemi. V počátcích se firma zabývala vývojem a výrobou detektorů pro zabezpečovací instalace. Zatím nejvýznamnějšího světového prvenství dosáhla v roce 1993 uvedením prvního bezdrátového spínače s rádiovým vysílačem v pouzdře vypínače. Motivací firmy je produkty zdokonalovat, inovovat a vyvíjet nové výrobky s důrazem na rozšíření funkcí umožňujících nové vazby do nadřazených systémů MaR. Značka Enika je synonymem pro spolehlivé přístroje instalační elektroniky.
Několik příkladů dosažených milníků firmy:
1992 – na trh uveden infrapasivní spínač PIR PS 1000,
1993 – první bezdrátový spínač na světě (dálkový ovládací systém na 314 MHz),
1994 – na trh uveden první soumrakový spínač NS800,
1998 – na trh uveden bezdrátový ovládací systém BOSys 434 MHz,
1999 – na trhu první instalační přístroje v designu ABB Tango; získání certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001,
2007 – na trh uveden systém inteligentní instalace Ego-n,
2013 – na trh uveden bezdrátový ovládací systém elektroinstalace Poseidon,
2017 – POSEIDON CITY Zigbee
2019 – POSEIDON CITY LoRa WAN.