časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Reflektorová svítidla firmy LTS s využitím techniky PRI

|


Reflektorová svítidla firmy LTS s využitím techniky PRI

Oldřich Vojík,
PROFI lighting spol. s r. o.

Firma PROFI lighting, s. r. o., zpracovává světelné projekty (interiérů i exteriérů), provádí výpočty a navrhuje osvětlení i ve formátu 3D s vizualizací, dále poskytuje poradenské služby a technickou pomoc s projekty elektro pro stavební povolení v návaznosti na zpracované návrhy osvětlení a rovněž dodává svítidla s kompletním servisem. V rámci obchodních aktivit nabízí svítidla německé firmy LTS, které je věnován tento příspěvek.

Firma LTS Licht Leuchten GmbH, založená v roce 1985 dvěma podnikavými sourozenci, má v Tettnangu u Bodamského jezera dva výrobní závody. Dnes na vysoké úrovni produkuje převážně speciální a účelová svítidla a světelné systémy pro profesionální použití zejména ve velkých obchodních centrech, supermarketech, výstavních prostorách, muzeích, galeriích a účelových prodejnách vybraného značkového zboží (obr. 1).

Obr. 1. Výrobní závod firmy LTS Licht Leuchten GmbH v Tettnangu
Obr. 7. Efektové barevné filtry – možné doplňky na objednávku
Obr. 8. Zemní svítidla s reflektory PRI; a) symetrické rozložení svítivosti, b) asymetrické rozložení svítivosti

Obr. 1. Obr. 7. Obr. 8.

O úspěšný a dynamický chod firmy LTS se stará 230 zaměstnanců. Vývoj, výroba a zakázková výroba probíhají na jednom místě. Firma má v Tettnangu velké výstavní a předváděcí centrum s měnitelným sortimentem výrobků, účelovým zaměřením výstavního prostoru a zejména ve vybrané předváděcí části okamžitou simulaci osvětlení regálového prodejního prostoru rotujícím zařízením řízeným počítačem s několika instalovanými sekcemi svítidel, kdy má pozvaný zákazník možnost přímo „posoudit“ osvětlené zboží. Firma se převážně zaměřuje na vývoj a výrobu tzv. rodinných řad svítidel, které tvoří designově shodné tvary různých velikostí a pro osazení různými zdroji. Výhodou výrobků je snadná výměna zdrojů, pro niž nejsou vyžadovány osoby s elektrotechnickou kvalifikací.

Obr. 2. Svítidla se zrcadlovým reflektorem; a) hladký reflektor, b) reflektor PRI
Obr. 3. Dráhy světelných paprsků v reflektoru; a) klasický (hladký) reflektor, b) reflektor PRI

Obr. 2. Obr. 3.

Z celkového velmi rozsáhlého výrobního sortimentu jsou v dalším textu uvedeny informace o některých produktech, které využívají převážně speciální vysoce jakostní reflektory PRI.

Specialita firmy LTS – vysoce jakostní reflektorová technika PRI

Označení PRI vyjadřuje tři hlavní přednosti velmi kvalitní konstrukce reflektorů svítidel: Power (výkon), Rendering (reprodukce), Improved (zdokonalení).

Obr. 4. Rotačně symetrické speciální svítidlo s dvojitým reflektorem a velkou účinností, vybavené reflektorem PRI s krytím až IP65
Obr. 5. Rozložení svítivosti svítidla Capone HIE/E40 250 W, 19 000 lm, s účinností 65,7 %
Obr. 6. Rozložení svítivosti svítidla Capone HIT/E40 250 W 60°, PRI, 25 000 lm, s účinností 77,5 %
Obr. 9. CS100, CSX100, CSA 500, CSA 600, CSA 650, Scene 4/5, Scene 6, Scene7 – pevná i výklopná stropní svítidla (downlight) s reflektory PRI

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

Speciální konstrukce reflektoru, spočívající v záměrně navrženém žebrovitém zvlnění reflektoru, má tyto hlavní nadstandardní přednosti (obr. 2 a obr. 3):

  • precizní směrování světla s minimálním podílem rozptýlených paprsků směřujících mimo potřebnou část v celé úhlové oblasti od superúzkoúhlého (bodového) reflektoru až po superširokoúhlý (plošný) reflektor pro osvětlování velkých ploch,

  • velký měrný výkon systému světelný zdroj – svítidlo v důsledku využití jinak ztrátového podílu rozptýleného světla, až o 30 % vyšší osvětlenost na srovnávací rovině, což vede k menšímu počtu svítidel v prostoru a úsporám energie ve srovnání s běžnými svítidly, Obr. 9.

  • prodloužený život světelných zdrojů vlivem příznivých teplotních podmínek uvnitř speciálního reflektoru (světelné paprsky jsou vedeny okolo světelného zdroje, tzn. světelný zdroj je umístěn v tzv. studeném místě), prodloužení života až o 25 %,

  • větší tolerance pro polohu zdroje, tj. menší vliv parametrů zdrojů na rozložení svítivosti, a tím bezproblémové využití výrobků od různých firem,

  • homogenní svazek vyzařovaného světla, nezávislý na poloze svítidla s ohledem na stínění menšími plochými překážkami v optické dráze světla nebo při znečistěném krycím skle, ale i v optickém příslušenství (barevné filtry) – podání barev na celé ploše je rovnoměrné,

  • velký úhel clonění snižuje pravděpodobnost oslnění.

Svítidla s reflektory PRI

  • Capone 100, Capone 200 – rotačně symetrická speciální svítidla i s dvojitým reflektorem a velkou účinností, vybavená právě reflektorem PRI s krytím až IP65 (obr. 4). Porovnání hlavních světelnětechnických parametrů dvou verzí svítidel Capone 200 je na obr. 5 a obr. 6. Speciální provedení s barevným filtrem k osvětlení různých skupin zboží se uvádí jako doplňkový kód v objednacím čísle příslušného svítidla; podobně lze objednat efektové filtry (obr. 7).

  • HIT 33, HIT 34 – zemní svítidla s reflektory PRI se symetrickým či asymetrickým vyzařováním světla a krycími skly z tvrzeného skla, max. zátěž 2 000 kg (obr. 8).

  • CS100, CSX100, CSA 500, CSA 600, CSA 650, Scene 4/5, Scene 6, Scene 7 – pevná i výklopná stropní svítidla (typu downlight) s reflektory PRI (obr. 9).

Uvedená svítidla, především s reflektory PRI, poskytují nové možnosti architektům a světelným technikům při vytváření nových velkých obchodních center, výrobních a pracovních prostor. Svítidla mají velký úhel clonění a poskytují velmi rovnoměrné rozložení světla na osvětlované ploše v celém kruhovém prostoru okolo svítidla i při nežádoucím zastínění svítidla v některém směru.

Profi Lighting s. r. o.
Sluneční náměstí 2583/12
158 00 Praha 5
tel./fax: +420 251 610 677
Luboš Marek mobil: +420 602 281 991
Oldřich Vojík mobil: +420 604 273 610
e-mail: profi@profilighting.cz
http://www.profilighting.cz