Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Více aktualit

Referáty

číslo 4/2003

Městský mobiliář

Ve dnech 5. - 7. února 2004 se ve výstavním a společenském centru IDEON v Pardubicích uskuteční nově koncipovaná výstava Městský mobiliář. Ve spolupráci s Úřadem Pardubického kraje a za osobní účasti hejtmana Ing. Romana Línka se při příležitosti výstavy bude konat pravidelné setkání všech starostů měst a obcí celého kraje. Převážně na zástupce měst a obcí bude výstava zaměřena. Díky široké nomenklatuře (komunální technika, městský urbanismus, městský mobiliář, údržba budov a historických objektů aj.) budou mít návštěvníci možnost dokonale se seznámit se vším, co města a obce pro svůj život potřebují.

Konečná uzávěrka přihlášek firemních prezentací je 16. 1 .2004.
Firmy přihlášené do konce roku 2003 obdrží slevu v hodnotě 10 % z celkové částky.

Podrobné informace lze získat na adrese:
Irena Korytářová, Pardubická výstavní a veletržní, Jiráskova 1963, 530 02 Pardubice, tel.: 466 614 830, mobil: 728 867 228, e-mail: irena.korytarova@pvv-ideon.cz

(Z tiskových materiálů P. V. V.)


Nepřímé osvětlení ulic

Nepřímé osvětlení se stále více šíří i ve venkovním osvětlení. Používá se při osvětlování náměstí, parků, ulic, velkých prostranství a též křižovatek, silničních okruhů a nově i letištních ploch.

Princip, důvěrně známý již mnoho let i u nás, spočívá v tom, že světelný zdroj, obvykle umístěný na vrcholu osvětlovacího stožáru, svítí vzhůru, přičemž je pro pohled zdola i ve vodorovném směru dokonale zacloněn. Stožár nikdy není příliš vysoký, může jít i o kandelábr střední výšky. Nad zdrojem je v určité výšce umístěno odrazné zrcadlo s povrchem plasticky členěným do optického rastru, vytvořeného ze speciálního plastu, odolného vůči vlivům venkovního prostředí.

Na toto zrcadlo dopadá veškerý světelný tok světelného zdroje. Zrcadlo jej odráží dolů tak, aby byla neoslnivě osvětlena co největší plocha venkovního prostoru. Křivka rozložení svítivosti tohoto odráženého světla je určena optickým rastrem.

Úplnou novinkou je uplatnění popisovaného osvětlovacího zařízení i v některých interiérech, např. v rozlehlých a vysokých halách či ve vnitřních nádražních prostorech a na nástupištích.
[Licht č. 3/2003.]

DVĚBÉ


Člověk může být fit při světle LED

V exkluzivním londýnském fitnessklubu Holmes Place vytvořili zvláštní světelné mikroklima použitím světelných zdrojů LED od firmy Osram. Klub, který má půdorysnou plochu 4 000 m2, je osadil ve vstupní hale, na schodištích a v chodbách vedoucích k jednotlivým prostorům (např. k plaveckému bazénu, herně squashe a tělocvičnám s různými cvičebními přístroji).

Využití LED přispívá k vytvoření správné atmosféry, odpovídá architektuře budovy a jejích interiérů. LED mají dlouhý život (podle barvy a provozní teploty až 100 000 h) a malou spotřebu elektrické energie (která vede kromě jiného i k odlehčení elektrické sítě).

Svítidla s LED jsou umístěna nízko nad podlahou a jsou opatřena optickým čočkovým systémem. Jsou řešena tak, že lícují s plochou stěny, v níž jsou zabudována.
[Licht č. 3/2003.]

DVĚBÉ


Ötzi má speciální požadavky na osvětlení

Před asi dvěma lety bylo v ledovci Ötztalských Alp nalezeno celkem zachovalé tělo pravěkého člověka, staré 5 300 let. Po alpském masivu, který pravděpodobně byl jeho domovem a určitě byl místem jeho smrti, je nyní zmíněný člověk nazýván Ötzi.

Archeologové zachránili tento nález pro budoucnost. V současné době je tělo Ötziho vystaveno v jihotyrolském Bolzanu, vlastně Bozenu, v italské Horní Adiži. Ötzi je uložen v chlazeném prostoru, do nějž vede z prostoru pro návštěvníky dobře izolované okno.

Naše čtenáře bude jistě zajímat, jak je tento „exponát„ osvětlen.

Jeho osvětlení je zajištěno světlovodnými kabely. Vlákna světlovodu přenášejí světlo bez ultrafialových, infračervených a dlouhovlnných tepelných složek, které jsou dokonale odfiltrovány. Takové světlo nepoškozuje „exponát„ fotochemickou degradací, které podléhají zvláště organické látky. Do světlovodů vstupuje světlo ze dvou projektorů. Každý z nich má příkon 150 W. Jsou funkčně svázány tak, že vždy svítí jeden a při jeho výpadku ho okamžitě nahrazuje druhý. Projektory jsou opatřeny „filtry denního světla„, které zajišťují osvětlení Ötziho chladným světlem o teplotě chromatičnosti 5 200 K. Toto světlo věrně podává podobu Ötziho – „muže z ledu„ – v okamžiku jeho nálezu.
[Licht č. 11–12/2002.]

DVĚBÉ


Okenní žaluzie mohou posloužit i v noci

Časopis Licht ve svém desátém čísle ročníku 2002 uvádí některé nové materiály o osvětlování nemocnic.

Je v nich i zmínka o zajímavém řešení celkového osvětlení interiérů přijímací budovy kliniky v německém Kasselu. Zde jsou využity zvenčí umístěné žaluzie (toto umístění je optimální např. z hlediska ochrany před tepelnými zisky od oslunění v teplém období roku). A další zmínka se týká optického vedení barevným světlem uvnitř kliniky.

Žaluzie jsou vyrobeny ze světlého cedrového dřeva. I v době nedostatečného či chybějícího denního, slunečního světla jsou tyto žaluzie světelnětechnicky využity.

Mezi fasádou a lamelovou konstrukcí žaluzií jsou umístěna svítidla, která zdola osvětlují lamely žaluzií. Ty jsou v této době natočeny tak, aby se maximum světla dopadajícího na ně odráželo dovnitř interiérů nejvhodnějším směrem. Tím je zajištěno neoslnivé celkové osvětlení uvedených prostor. Zmíněné osvětlení je velmi podobné (i s ohledem na zvolené světelné zdroje) dennímu světlu. Celkové osvětlení se pak podle potřeby a zrakových požadavků doplňuje osvětlením odstupňovaným a místním.

Další zajímavostí v systému osvětlení této kliniky je využití luminiscenčních diod (LED) pro vedení osob při průchodu vnitřními prostorami tohoto komplexu budov. Svítidla s LED jsou zabudována do podlahy a vedou návštěvníky a pacienty tam, kam se chtějí dostat. Světlo diod je v jednotlivých směrech (trasách) pohybu uvnitř kliniky různě zbarveno (vždy v každém směru určitou jednotnou barvu).

DVĚBÉ


Napodobení přírodního rytmu denního světla umělým osvětlením

Umělé osvětlení systému a-ray („a„ v tomto označení znamená emoce) se snaží napodobit denní osvětlení. K tomu účelu se používají kruhová velkoplošná svítidla (o průměru max. 2,5 m), zabudovaná do stropů interiérů, která simulují přirozený přístup denního světla. Jsou to jakési „obrazy slunce„. Doplňují je podle potřeby další malá kruhová svítidla, rovněž zabudovaná do stropu, o průměru 0,2 až 0,4 m.

Velká svítidla mají průsvitný kruh zhotovený z rozptylného, bezpečnostního skla, kterým je překryt výstupní otvor. Tento kruh je zabudován do kruhového rámu, vyrobeného ze slitiny titanu.

Dennímu osvětlení přibližuje tento systém řídicí jednotka, plynule měnící světlený tok a jas svítidla podle stavu osvětlení v přírodě. Tím je i v interiéru dosaženo rytmu proměnnosti umělého osvětlení odpovídajícího rytmu denního osvětlení v přírodě. Rytmus proměnnosti umělého osvětlení odpovídá průběhu osvětlení nejen během dne, ale i během roku.

Lidé pobývající v takto osvětlených interiérech se cítí obzvláště příjemně. Systém a-ray je vhodný i do bezokenních prostorů, v nichž je jediným prvkem udržujícím denní rytmus důležitého parametru vnitřního prostředí – osvětlení, parametru ovlivňujícího biorytmus lidí.
[Licht, č. 9/2002.]

DVĚBÉ


Nové světlo pro metro v Paříži

Asi 100 stanic pařížského metra bude mít nové osvětlení. Zatím jsou nová osvětlovací zařízení dodávána do 25 stanic (v sedmi z nich už je dohotoveno).

Intenzita osvětlení stanic, např. ploch nástupišť, je 200 lx. Protože je toto osvětlení nepřímé, působí velmi příjemně a neoslňuje (ani strojvůdce vlaků metra, v jejichž zorném poli se střídají poměrně tmavé tunely a osvětlené stanice).

Zářivková svítidla tvoří souvislé pásy, jež jsou umístěny nad hranou nástupiště. Odrazné plochy na svítidlech vrhají světlo na strop stanice. Odtud se rozptýlené světlo velmi rovnoměrně rozlévá po celém povrchu všech ploch stanice. Světelné zdroje ani světelně aktivní plochy svítidel (např. odrazné plochy) nejsou viditelné ani při neobvyklém směru pohledu (např. vzhůru).

Ve svítidlových pásech je též instalováno nouzové osvětlení a dále reproduktory pro hlášení informací a výzev. Po dobudování nového osvětlení v celé stovce stanic bude celková délka svítidlových pásů činit 17 km.

Společně s osvětlením nástupišť je modernizováno i osvětlení přepážek pro prodej jízdenek, přístupových prostorů, vestibulů a chodeb.
[Licht č. 4/2003.]

DVĚBÉ


S denním světlem se lépe prodává

Význam denního světla je nesporný. Jeho kladný vliv se projevuje i v obchodě. V listopadu roku 2002 se v Berlíně uskutečnila porada expertů o významu denního osvětlení při prodeji zboží.

Odborná diskuse na vynikající úrovni je zachycena v článku, na nějž je odkazováno v závěru tohoto příspěvku. Uvedený pramen svým čtenářům vřele doporučujeme. Mimo jiné je k dispozici ve studovně Státní technické knihovny v Praze. Nepovažujeme za účelné zmíněnou diskusi převádět do právě předkládaného příspěvku; bylo by to jen opisování.

V závěru porady bylo konstatováno, že osvětlení prodejních prostorů denním světlem je důležitým faktorem. Denní osvětlení, zprostředkované především horními, střešními světlíky, vytváří prostředí plné pohody pro zákazníky a kladně ovlivňuje jejich chuť nakupovat.

Je samozřejmé, že denní světlo musí být v propracovaném osvětlovacím konceptu podle potřeby a podle místa doplněno umělým osvětlením, aby se tak chytře využilo vlastností obou druhů osvětlení. Zejména pro zvýrazňující složky osvětlení nabízeného zboží musí být až na výjimky využito umělé světlo. Umělé osvětlení musí dále zajistit světelné mikroklima v době, kdy denní osvětlení nedostačuje.

Celý návrh osvětlení prodejních prostorů má být výsledkem spolupráce projektantů osvětlení, architektů, ergonomů a stavebních techniků. Tak to alespoň tvrdí závěry uvedené porady.

K tomu lze dodat, že opomíjeni by při návrhu denního osvětlení obchodních prostorů neměli být ani psychologové a zkušení pracovníci obchodní sítě.
[Mit Tageslicht besser verkaufen. Licht, 2003, č. 1–2, s. 48–51.]

DVĚBÉ