časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Referáty

|

číslo 2/2004

Atmosféra osvětlení má vliv na to, jak se lidé cítí a jak vnímají své okolí

V přírodě neexistuje statické osvětlení. V průběhu dne se mění podle zdánlivé cesty slunce oblohou jeho směr, barevné složení a intenzita.

Moderní technika nabízí prostředky, kterými lze dynamiku osvětlení napodobit. Relativní novinkou jsou např. diody LED. Míšením světla červených, zelených a modrých LED lze dosáhnout libovolné barvy a barevného tónu světla. Plynulé změny poměru barev při jejich míšení je možné využít k dosažení požadované proměnnosti osvětlení.

V odpočinkovém, relaxačním prostředí je možné kvantitativně a kvalitativně se měnícím světelným prostředím vytvořit optimální pohodu a podmínky k obnově tělesných a dušeních sil.

Například v prostoru plaveckého bazénu nebo v koupelně lze realizovat plynule se měnící rozmanité barevné působení světla. Změny světelného klimatu během ročních dob i během dne mohou být vzorem pro vytváření proměn světelného mikroklimatu ve zmíněných interiérech. Dosáhne se tím navození pocitu pobytu v exteriéru. Změny světelného mikroklimatu však mhou být regulovány i jinak – podle okamžitých osobních preferencí osob, jež tam pobývají, např. okamžitých požadavků na barevné složení světla.

Další informace o této problematice najde čtenář v časopise Licht, č. 9/2003.

Umění využívat dynamické působení světla na člověka lidé zřejmě znali už před mnoha staletími. Indické mauzoleum Tádž Mahál je postaveno z bílého mramoru, vytěženého v nynějším Pákistánu. Povrch tohoto kamene má schopnost světlo částečně pohlcovat a částečně odrážet. To samo o sobě by nebylo nic zvláštního. Uvedená schopnost se však mění podle intenzity barevného tónu a podle směru světla dopadajícího na jeho povrch. Mění se tedy i barevné složení odráženého světla. Ráno a dopoledne palác „září“ modrošedou barvou, v poledne jasně bílou a odpoledne a večer růžovou.

Selektivita odrazu a pohlcení světla je dána i mikrostrukturou povrchu.

(DVĚBÉ)


Aktivní dynamické světlo

Pro zrakové a vegetativní funkce lidského organismu je důležité, aby světlo mělo proměnnou intenzitu, směrovost i proměnné barevné složení.

Světlo významně ovlivňuje 24hodinový rytmus člověka právě změnami zmíněných tří komponent: intenzity, směrovosti a barevného složení světla.

O tom, jak se má měnit osvětlení během dne od rána do večera co do intenzity osvětlení i co do teploty chromatičnosti světla, již bylo napsáno hodně prací.

Například podle nejnovějších poznatků by v kancelářích neměla intenzita osvětlení klesnout pod 1 000 lx. Teplota chromatičnosti by se měla měnit v rozmezí 2 700 K (ráno a v podvečer) až 5 300 K (okolo poledne).

Za poměrně nový lze považovat požadavek na změnu soustavy osvětlení podle rozložení světleného toku, resp. tvaru křivek svítivosti použitých svítidel, během pracovního dne. Ráno a večer má být v pracovním prostoru osvětlení přímé. Během dne má působit osvětlení smíšené. Smíšené, difuzní osvětlení by bylo možné nahradit osvětlením přímo-nepřímým, a to regulovat tak, že ráno a večer by byla vypnuta jeho nepřímá složka.

Zajímavý názor byl vysloven v případě doporučené proměnnosti intenzity osvětlení odpoledne: zde by se změny měly rytmicky opakovat.

Denní osvětlení interiérů je možné regulovat i s využitím multifunkčních fasád, které jsou osazeny vodorovnými průsvitnými lamelami. Při přímém oslunění prosklené fasády se lamely nastaví tak, že odrážejí značný podíl přímých slunečních paprsků včetně jejich teplené složky a propouštějí difuzní záření. Při zatažené obloze se lamely nastaví do vodorovné polohy a zvyšují tak průnik denního světla do hloubky místnosti. Tento způsob se již nějakou dobu používá.

Za relativně nový lze však považovat jiný způsob využití lamel: v noci se lamely nastaví do svislé polohy, takže vytvoří souvislou průsvitnou plochu. Pokud se v interiéru svítí, tato plocha omezuje únik světla z interiéru. Když se v místnosti nesvítí, mohou se projektory umístěnými pod jejím stropem promítat informace či reklamy na průsvitnou plochu. Tím zmíněné fasády přispívají k dynamice optického vnímání města v noci.

Pro toto sdělení byly použity úvahy a náměty zveřejněné v časopisu Licht, č. 7-8/2003, na str. 650 až 653 a na str. 668. Časopis je k dispozici např. ve studovně Státní technické knihovny na Mariánském náměstí v Praze 1.

(DVĚBÉ)


I fotbalový míč může svítit

Tisíc dní před zahájením mistrovství světa v kopané, které se bude konat roku 2006 ve Spolkové republice Německo, byl před berlínskou Braniborskou bránou umístěn obří fotbalový míč. Jen jeho ocelová konstrukce má hmotnost 60 tun.

Tento objekt svítí – světlo vyzařuje celý kulový povrch míče. Jeho světelné efekty jsou proměnlivé, takže dynamicky osvětluje okolí.

Uvnitř míče je prostor pro výstavy a přednášky, pro hraní počítačových her či sledování videofilmů nebo pro prezentace nových knih o fotbale. Je zde též možné zúčastnit se virtuálního fotbalového utkání a střílet na branku. To vše při efektním osvětlení.

Z Berlína bude svítící míč přemístěn do dalších měst, např. před starou operu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Informaci o této světelné atrakci přinesl časopis Licht, č. 10/2003.

(DVĚBÉ)


Osram převzal ruského výrobce světelných zdrojů Svět

K 1. lednu 2004 převzala firma Osram GmbH München od bankovní skupiny Alfa Moskva přibližně 90 % podílů firmy Svět. Zbývající 10% podíl zůstává v majetku drobných akcionářů.

Ruská firma sídlící ve Smolensku a zaměstnávající okolo 2 000 pracovníků vyrábí zářivky. Co se týče výroby zářivek a startérů, její obrat v tomto oboru koncem roku 2002 dosáhl 12 milionů eur. Přitom obrat na ruském trhu světelných zdrojů činí asi 200 milionů eur.

Osram hodlá ve Smolensku v příštích pěti letech investovat více než 10 milionů eur, z toho přes 2 miliony do zlepšování podmínek životního prostředí.
[Licht, č. 11-12/2003.]

(DVĚBÉ)


Ještě k článku o Ötzim (SVĚTLO č. 4/2003, str. 49)

Tato mumie pocházející z doby před přibližně 5 300 lety je nyní umístěna v bolzanském muzeu v novém „obydlí“. Je jím ledové iglú. Při dřívější instalaci Ötziho v průhledném chlazeném kontejneru jeho hmotnost neustále klesala.

Návštěvníci mohou do iglú nahlédnout postranním okénkem. Stavba je pokryta desítkami ledových cihel. Ochrana před její fotodegradací musí neustále být na původní vynikající úrovni. Zachováno musí být i teplotní mikroklima, vlhkostní mikroklima je nastaveno na takové hodnoty, aby nedocházelo k úbytku hmotnosti Ötziho.

(DVĚBÉ)