časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Ing. Zbyněk Šimetka, Ing. Tereza Šimetková | INGE Opava, spol. s r. o. | www.inge.cz

Po ne zrovna vydařeném začátku minulého roku máme pro naše zákazníky a příznivce celou řadu dobrých zpráv. V loňského roce jsme spolu s našimi obchodními partnery našli způsob, jak i nadále, bez osobních kontaktů, pracovat na významných projektech po celém světě a jak je dotahovat do realizační fáze. Bohužel nyní nemůžeme k zahraničním projektům poskytnout žádné fotografie, a proto se k nim vrátíme v některém z budoucích čísel časopisu. Restrikce v oblasti cestování nám naopak poskytly příležitost realizovat některé projekty v tuzemsku.

Sídlo rodinné společnosti PROVALVE ČR, s. r. o.

V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme osvětlili nově vybudované sídlo rodinné společnosti PROVALVE ČR, s.r.o., v Kravařích. Moderně pojatý design budovy jsme doplnili na míru koncipovaným osvětlením, které splňuje vysoké nároky na estetiku a funkčnost celého prostoru.

 Obr. 2. PROVALVE ČR, s. r. o. – osvětlení kanceláří vestavnými svítidly KVADRA-R 70 TW
Obr. 1. PROVALVE ČR, s. r. o. – svítidla KVADRA-R v tahokovovém stropě, 
Obr. 2. PROVALVE ČR, s. r. o. – osvětlení kanceláří vestavnými svítidly KVADRA-R 70 TW

V budově je použit speciální tahokovový stropní podhled, do něhož jsou nainstalována vestavná svítidla KVADRA-R 70 v atypickém rozměru tak, aby přesně odpovídala modulu stropu. Vzhledem k tomu, že v celém objektu jsou velkoformátová okna a prosklené příčky, působilo by osvětlení s monochromatickou barvou světla v průběhu dne nepatřičně. Proto jsme pro osvětlení kanceláří a jednacích místností navrhli stmívatelná svítidla s technologií Tunable White, tedy dynamickou změnou bílé barvy světla v rozsahu 2 700 K až 6 500 K.

Funkce plynulé změny intenzity a barvy bílého světla v průběhu dne v závislosti na pohybu slunce a astronomickém kalendáři zajišťuje, že umělé a denní osvětlení spolu korespondují a vzájemně se doplňují. Dynamická změna má navíc příznivý vliv na psychiku uživatelů, jejich výkon a pracovní pohodu.

Osvětlení je řízeno pomocí Bluetooth modulů firmy TRIDONIC (dále BT modul) a je uživatelsky přívětivé a nenáročné. Pro jednoduché ovládání jsou u vstupu do každé místnosti nainstalována dvě tlačítka napojená na BT moduly. První tlačítko slouží pro zapnutí, vypnutí a stmívání osvětlení. Je na něm také nastavena základní světelná scéna s cirkadiálním cyklem, která se spustí automaticky ihned po rozsvícení. Scénu lze kdykoliv po změně nastavení přivolat zpět jedním stiskem tohoto tlačítka.

Druhým tlačítkem je možné změnit barvu světla v plném rozsahu od 2700 K do 6500 K a přizpůsobit během dne barvu světla aktuálním a individuálním potřebám. Každý uživatel kanceláře si může nastavit vlastní světelnou scénu, a to nejen pomocí tlačítek na stěnách, ale i v aplikaci v mobilním telefonu.

Hlavní osvětlení budovy je doplněno orientačním osvětlením chodeb a schodiště svítidly NANO, která jsou skryta pod dřevěným obložením stěn. Protože nástěnné dřevěné panely nelze jednoduše rozebrat, jsou svítidla NANO vybavena LED moduly se dvěma nezávislými okruhy. Standardně jsou svítidla zapojena pouze na jeden okruh a při poruše nebo výpadku části LED diod je lze snadno přepnout na druhý okruh.

Obr. 3. PROVALVE ČR, s. r. o. – vestavná svítidla KVADRA-R 70 a orientační podsvícení schodiště svítidly NANO Obr. 4. PROVALVE ČR, s. r. o. – technická místnost se světlíkem a svítidlem KVADRA 70 WIN
Obr. 3. PROVALVE ČR, s. r. o. – vestavná svítidla KVADRA-R 70 a orientační podsvícení schodiště svítidly NANO, 
Obr. 4. PROVALVE ČR, s. r. o. – technická místnost se světlíkem a svítidlem KVADRA 70 WIN

Ze stejného důvodu jsou i LED drivery umístěny mimo svítidla v centrální rozvodné stanici pod schodištěm, kde je v případě potřeby možné rychle a bezbariérově provést servisní zásah. Ve stmívatelných DALI LED driverech je aktivována koridor funkce, která zajišťuje, že svítidla v základní konfiguraci svítí pouze na 20 %. Součástí instalace jsou čidla pohybu umístěná v tahokovovém podhledu tak, aby pokryla celou rozlohu komunikačních prostor. Poté, co drivery obdrží signál z čidel pohybu, zvýší se během 1 sekundy intenzita světla na 80 %. Po uplynutí nastavené časové prodlevy intenzita osvětlení pomalu klesá zpět na původní hladinu 20 %.

Na přání investora je orientační osvětlení chodeb aktivní pouze v určitém časovém intervalu. Tento interval je řízen BT modulem a je možné jej nastavit v mobilní aplikaci. Aktuálně se svítidla rozsvítí hodinu před setměním a sama zhasnou hodinu po východu slunce. Aplikace zajišťuje funkci svítidel v automatickém režimu s ohledem na místní astronomický kalendář.

Obr. 5. PROVALVE ČR, s. r. o. – nástěnné svítidlo MIKRA s vysokým krytem a stropní svítidlo OITO C 300

Komunitní centrum Jasoň

Druhou zajímavou realizací, kterou jsme v uplynulých měsících dokončili, je osvětlení nově otevřeného Komunitního centra Jasoň v Putimské ulici v Praze 12. Cílem projektu bylo vytvořit místo, kde se mohou setkávat děti s dospělými a vzájemně se při společných aktivitách inspirovat a motivovat.

Součástí centra je mateřská školka a miniškolka, dílny, přednáškové místnosti, knihovna a restaurace. Pro tyto prostory s rozdílnými a často i protichůdnými požadavky na intenzitu osvětlení jsme navrhli speciální kombinaci liniových svítidel KVADRA a reflektorových svítidel SATURN. Svítidla jsme projektovali s ohledem na to, že jeden velký prostor lze pomocí dělicích příček rozdělit až na čtyři menší prostory.

Všechna svítidla jsou napájena stmívatelnými DALI LED drivery, které jsme ve výrobě naprogramovali a sestavili do skupin tak, abychom zajistili snadnou instalaci a jednoduchost celého systému. Svítidla a jednotlivé skupiny svítidel jsou řízeny BT moduly TRIDONIC a je možné je nastavit a ovládat v aplikaci v mobilním telefonu či tabletu.

Základní funkce osvětlení lze ovládat také tlačítky na stěnách a prostřednictvím přenosných bezdrátových BT tlačítkových ovládačů, pomocí kterých je možné vyvolat přednastavené scény pro osvětlení přednášek, restauračního provozu, výstav a knihovny. To vše přináší koncovým uživatelům komfort a zároveň maximální flexibilitu.

K osvětlení školky a miniškolky jsme použili svítidla OITO C 300. Společně se svítidly OITO jsme na zakázku vyrobili i atypické eliptické rámy pro akustické podhledy a lemy pro montáž svítidel OITO do těchto podhledů. Použitím svítidel s přímo-nepřímým vyzařováním v kombinaci s LED moduly s 3000 K a Ra > 90 vznikl prostor s příjemnou atmosférou.

Obr. 7. Komunitní centrum Jasoň – osvětlení kavárny svítidly SATURN 104 v antracitové barvě se zlatě eloxovanou vnitřní částí 
Obr. 6. Komunitní centrum Jasoň – vestavná a závěsná liniová svítidla KVADRA 70 a vestavná svítidla SATURN 50 v přednáškovém sále
Obr. 7. Komunitní centrum Jasoň – osvětlení kavárny svítidly SATURN 104 v antracitové barvě se zlatě eloxovanou vnitřní částí

Obr. 8. Komunitní centrum Jasoň – osvětlení multifunkčního sálu reflektorovými svítidly SATURN 104 v lištách 
Obr. 8. Komunitní centrum Jasoň – osvětlení multifunkčního sálu reflektorovými svítidly SATURN 104 v lištách
Obr. 9. Komunitní centrum Jasoň – osvětlení školky přisazenými svítidly OITO C300 D/I a vestavnými svítidly v akustických podhledech

Sakrální stavby

Ve spolupráci se společností myLIGHT s.r.o. jsme osvětlili řadu sakrálních staveb.

Mezi velmi vydařené realizace patří osvětlení kostela sv. Jiljí ve Vrbici. Interiér kostela je osvětlen vertikálně zavěšenými lineárními svítidly MIKRA s opálovým difuzorem. Do spodní části některých svítidel jsme navíc namontovali dvě nebo tři reflektorová svítidla SATURN 50 tak, aby bylo možné precizně nasvítit sochy a fresky na stěnách kostela. Do historicky cenného dřevěného stropu kostela jsou svítidla připevněna pomocí trubkových závěsů, kterými jsou protaženy přívodní šňůry. Svítidla jsou vybavena externími stmívatelnými LED drivery, jež jsou umístěny nad stropem.

Neméně nápadité je osvětlení kostela sv. Martina v Dambořicích třemi atypickými svítidly OITO RING 3050/68. Svítidla o takto velkém průměru jsou sestavena ze čtyř segmentů, z nichž každý je vybaven samostatným DALI LED driverem. S ohledem na minimální zásahy do stropů kostela jsou svítidla zavěšena na osmi lankách, která vycházejí z jednoho bodu z centrální stropní krytky.

K osvětlení zámecké kaple v Kravařích jsme použili nástěnná svítidla SATURN LP se speciálně vyrobenou konzolou z profilu KVADRA 53. Barokní kaple je zasvěcená archandělu Michaelovi a její výzdoba pochází z roku 1730. Stropní freska s o ploše asi 550 m2 je dílem předního představitele barokní nástěnné malby na Moravě a ve Slezsku F. Ř. I. Ecksteina. Interiér kaple se zachoval v původní podobě a kaple se nyní používá k církevním i kulturním účelům.

Obr. 10. Kostel sv. Jiljí ve Vrbici – detail svítidla MIKRA s opálovým krytem a reflektory SATURN 50 
Obr. 10. Kostel sv. Jiljí ve Vrbici – detail svítidla MIKRA s opálovým krytem a reflektory SATURN 50
Obr. 11. Osvětlení kostela sv. Martina v Dambořicích – tři svítidla OITO RING 3050/68

V letech 2018 až 2019 byla freska po padesáti letech kompletně zrestaurována a interiér kaple byl nově nasvětlen. K osvětlení fresky jsme použili svítidla SATURN LP 12 LED 3 000 K, Ra > 90 s nastavitelným úhlem vyzařování a se sadou optik, s jejichž pomocí je možné dosáhnout požadovaného světelného efektu. Svítidla jsou umístěna nad atikou a skryta běžným pohledům. Jediné viditelné svítidlo osvětluje úzkým paprskem oltář s výzdobou významného opavského sochaře Jana Jiřího Lehnera.

V minulém roce jsme se podíleli na osvětlení Kaskádového sálu hotelu Zámek Valeč a dodali sem na míru vyráběná svítidla OITO 106 S. Svítidla (s pracovním názvem Zlatí úhoři) o délkách 8 156 až 13 642 mm jsou sestavena z přímých segmentů a oblouků se zaoblenými konci a nalakována perlově zlatou barvou. Svítidla jsou vybavena LED moduly 3 000 K, Ra > 80 a stmívatelnými DALI drivery.

Obr. 12. Zámecká kaple v Kravařích Obr. 13. Kaskádový sál v hotelu Zámek Valeč
Obr. 12. Zámecká kaple v Kravařích, Obr. 13. Kaskádový sál v hotelu Zámek Valeč

 
Obr. 14. Detail překřížení a koncovek svítidel OITO 106 S, Obr. 15. Databáze svítidel INGE ve výpočetním programu WILS

Kromě výroby svítidel jsme intenzivně pracovali na dokončení nové databáze svítidel v českém programu pro výpočet umělého osvětlení WILS. Projektanti pracující v tomto programu mají nyní k dispozici databázi našich LED svítidel s fotografiemi a LDT daty, která zahrnuje aktuálně vyráběný sortiment standardních svítidel. Databázi budeme průběžně doplňovat o nové produkty.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim partnerům, investorům, architektům a zákazníkům za příjemnou a tvůrčí spolupráci a za to, že nám umožnili realizované projekty prezentovat.

INGE Opava, spol. s r. o., Stará silnice 3, 746 01 Opava
inge@inge.czwww.inge.cz