Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2016 vyšlo tiskem
5. 12. 2016. V elektronické verzi na webu od 5. 1. 2017.

Osvětlení interiérů
Seminář Interiéry 2016 – páté výročí
Součinnost bytového interiéru a osvětlení 

Normy, předpisy a doporučení
Nové normy pro osvětlení pozemních komunikací

Aktuality

Společnost ABF převzala značku projektu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE Specializovanou výstavu svítidel, designu a příslušenství s názvem SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE…

Chytré lampy v Praze Do hlavního města Prahy vstoupily „chytré lampy“. Nová technologie je součástí chytrých…

Svítící fasáda FEL ČVUT nabídne veřejnosti interaktivní program s názvem Creative Colours of FEL Dne 13. prosince v 16.30 hodin se v pražských Dejvicích veřejnosti představí interaktivní…

Češi v domácnostech více svítí a experimentují se světlem, doma mají přes 48 milionů svítidel Češi začali v domácnostech více svítit a snaží se vytvořit lepší světelné podmínky:…

Více aktualit

První instalace nepřímého osvětlení ve venkovním osvětlení v České republice

Světlo 3/01

Ing. Ludvík Adámek

První instalace nepřímého osvětlení ve venkovním osvětlení v České republice

V Čelákovicích bylo realizováno, poprvé v ČR, osvětlení parkoviště českého manažerského centra systémem nepřímého osvětlení. Systémem nepřímého osvětlení se rozumí systém, kdy světlomet osvětluje zrcadlo (reflektor) a plocha je osvětlována odraženým světlem od zrcadla.

Obr. 1.

Uvedené systémy vyvinula před přibližně devíti lety firma Siemens pro letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Tehdy bylo zapotřebí osvětlit rozsáhlé odstavné plochy na letišti. Jestliže by se plocha osvětlovala klasickým způsobem, tj. ze stožárů, na jejichž vrcholku by byla rampa se světlomety, a současně by měly být splněny požadavky na rovnoměrnost osvětlení a zábranu oslnění, bylo by nutné vybudovat stožáry o výšce 45 m. Toto bylo z bezpečnostních i architektonických důvodů nepřijatelné. Proto bylo navrženo řešení, kdy byla odstavná plocha osvětlena odraženým světlem. Výška stožáru byla 25 m a výška s rampou pro reflektory 10 m nad zemí. Jeden stožár tehdy osvětloval plochu 80 × 80 m s průměrnou intenzitou osvětlení 25 lx. Ostatní parametry, jako zábrana oslnění a rovnoměrnost osvětlení, byly též vyhovující. Dalším příznivým důsledkem bylo podstatné snížení nákladů na údržbu osvětlení.

Od té doby byl tento systém použit na osmi letištích téměř po celém světě. Zdokonalování jednotlivých prvků tohoto systému a jeho nesporné výhody vedly k rozšíření aplikací i do dalších oblastí venkovního osvětlování, jako jsou parkoviště, překladiště, výstavní plochy, kruhové objezdy apod. Známá je instalace osvětlení Dunajského mostu v Budapešti, kde vhodným zakomponováním těchto systémů do celkového architektonického řešení vznikla nová dominanta Budapešti. Tyto systémy si razí cestu i do interiérového osvětlení, např. osvětlování plaveckých hal, atrií velkých hotelů apod.

Parkoviště Českého manažerského centra bylo před rekonstrukcí osvětleno osmi stožáry o výšce 12 m trojramenným výložníkem a třemi svítidly osazenými výbojkami SHC 250 W. Intenzita osvětlení Epk byla 18,2 lx. Rovnoměrnost osvětlení Emin: Epk byla 1 : 12. Příkon osvětlovací soustavy činil 6,6 kV·A.

Soustavu bylo nutné zrekonstruovat i z důvodu velmi zkorodovaných stožárů a poškození kabelových rozvodů v důsledku sedání návozu, který tvořil plochu parkoviště.

S ohledem na značnou zasíťovanost parkoviště (kabely vn, kanalizace, plyn) bylo nutné minimalizovat počet stožárů. Po důkladném zvážení jednotlivých možností byla vybrána varianta s nejnižšími pořizovacími i provozními náklady: systém nepřímého osvětlení.

Obr. 2.

Osvětlovací soustavu (obr. 1) tvoří jeden stožár výšky 13 m, na jehož vrcholu jsou umístěna dvě zrcadla o rozměru 2,5 × 2,5 m, ve výšce 5 m nad zemí na témž stožáru jsou umístěny dva světlomety osazené halogenidovou výbojkou o příkonu 1 000 W. Celkový příkon osvětlovací soustavy je 2,16 kV·A. Soustava byla navržena na osvětlenost Epk = 10 lx. Naměřené hodnoty po měsíci provozu jsou: Epo = 13,6 lx, rovnoměrnost Emino : Epo = 1 : 3,85. Díky velké rovnoměrnosti osvětlení působí osvětlení velmi příjemným dojmem.

Podrobnější popis si zaslouží zrcadlové plochy. Každé zrcadlo je složeno z 25 zrcadlových prvků, které jsou vyskládány do kovového rámu shora zakrytého plechovou vanou. Zrcadlový prvek je dutý vstřikovaný výlisek z PMMA stabilizovaného proti působení UV záření. Aktivní plochu prvku tvoří čtyři vypouklé plochy, které jsou na vnitřní části pozrcadleny, potaženy ochranou vrstvou a vodotěsně zatmeleny. Toto provedení spolu s vhodnou konvexní plochou zrcadla výrazně omezuje možnost vzniku námrazy na zrcadlové ploše.

Průběh osvětlení na ploše je možné doladit vyklopením a natočením zrcadlových ploch před konečným zafixováním polohy nebo natáčením a vyklápěním světlometů. Systém byl seřízen pomocí laserového zaměřovače.

Popisovaný systém by podle údajů výrobce měl být ve venkovním prostředí téměř bezúdržbový.