Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

Více aktualit

Prvky městského mobiliáře v historickém prostředí měst


Prvky městského mobiliáře v historickém prostředí měst

Ing. arch. Martina Svobodová

Zásah do historického prostředí města je vždy velmi citlivá otázka. Existuje několik obecně platných zásad, které tvoří mantinely, ve kterých se při jakémkoliv zásahu (renovacích již existujícího, nové zástavbě) pohybujeme. Ty se příliš neliší, ať se jedná o jednotlivé památky, nebo o celá historická města.

Jestliže stav městského parteru vyžaduje obnovu, je možné zvolit některý z následujících postupů. Z hlediska památkové péče se jeví jako ideální obnova původního městského mobiliáře. Vedle toho jsou dvě možnosti další: výroba replik původního mobiliáře nebo použití zcela nových prvků. Každá z jmenovaných má svá úskalí.

Obr. 1.

Obr. 1. Plynové osvětlení v ulici Celetná v Praze, Eltodo

Městský organismus prochází během doby své existence složitý vývojem. Tak jako rostou a zase mizí jednotlivé budovy, mizí a jsou znovu instalovány jednotlivé prvky městského mobiliáře. Již velmi dlouhou dobu je nepostradatelnou součástí prostředí našich měst veřejné osvětlení. Používaná svítidla pro veřejné osvětlení procházela dlouhým vývojem. Proto důvodů, které mohou znemožnit obnovu původních svítidel, může být několik. Svítidla již zásadně neodpovídají současným bezpečnostním předpisům a potřebám a nesplňují požadované světelné parametry nebo již jsou v tak havarijním stavu, že by náklady na jejich obnovu byly neúměrně vysoké. V některých případech už ani původní svítidla neexistují, protože byla již dříve nahrazena svítidly novými, avšak naprosto nevhodnými.

V takové situaci přichází ke slovu dvě varianty – výroba repliky nebo nahrazení zcela novými svítidly. Při výrobě repliky původních svítidel je možné narazit na problém volby, pro kterou vývojovou etapu konkrétního prostoru se rozhodnout. Téměř všude se totiž v průběhu času na jednom místě vystřídalo několik různých typů svítidel. Právě jejich střídání vyjadřuje životní rytmus městského prostoru.

Toto konstatování by nahrávalo poslednímu možnému přístupu. Uplatnit nová svítidla, zohledňující nejnovější poznatky v oblasti veřejného osvětlení. Nová kvalitní svítidla s menší spotřebou energie mají při kvalitativním zlepšení potřebného osvětlení výrazně potlačenu složku rušivého světla. Při zvolení této varianty je nutné s ohledem na hodnotu historického prostředí volit vhodný typ svítidla s maximální citlivostí. Takové svítidlo, které nebude působit rušivým dojmem, bude historické prostředí vhodně doplňovat, ale zároveň bude pracovat s moderními vyjadřovacími prostředky. Ideální případ nastává tehdy, když je osvětlení řešeno v rámci již existující celkové koncepce úpravy daného prostoru.

Obr. 2.

Obr. 2. Nová svítidla na náměstí v Žatci, Etna

V centru hlavního města Prahy se ale při aplikaci prvků městského mobiliáře lze setkat s velmi konzervativním přístupem. Památkový odbor striktně trvá na použití replik historických prvků osvětlení. Narážíme na spornou otázku, z kterého období by měly být vybrány předlohy svítidel pro tyto repliky. S úspěšným projektem se zde představila firma Eltodo: znovuzavedení plynového osvětlení některých pražských ulic, např. Celené. Tento projekt je vnímán jako úspěšný v kontextu se specifickou charakteristikou místa, jeho starobylým klidným duchem a turistickou atraktivitou. Naproti tomu se chystá obnova svítidel v jiných částech centra hlavního města, např. v rámci plánované rekonstrukce Václavského náměstí. Zde je situace zcela odlišná. Je otázka, zda by využití historizujících svítidel a dalších prvků městského mobiliáře pro toto velmi živé místo, procházející rychlým vývojem, bylo adekvátní.

Jsou jistě města a obce, kde naopak byla upřednostněna cesta citlivého doplnění existujícího prostoru novými prvky. Pravděpodobně nejdiskutovanějším příkladem je rekonstrukce Horního náměstí v Olomouci, vedená architektonickým ateliérem HŠH architekti, který zvolil použití moderních svítidel. Přes počáteční potíže vznikla celkově zdařilá realizace, která dokazuje, že vhodné doplnění historického prostředí novým prvkem, odrážejícím současné potřeby města, jeho vývoj nekonzervuje, ale posouvá kupředu. Podobných zdařilých realizací na území ČR lze nalézt více.

Mapovat a vyzdvihnout zdařilé realizace v městském parteru vzniklé během posledních patnácti let si klade za cíl soutěžní přehlídka městského mobiliáře CITY POINT – Na cestě městem. Na území České republiky v letech 1990 až 2005 vzniklo mnoho realizací, které si zaslouží být oceněny a prezentovány. Do 18. září mohou obce, města, autoři nebo dodavatelé a výrobci jednotlivých prvků odevzdat soutěžní panely prezentující řešení na adresu sekretariátu soutěže. Více informací na www.citypoint.cz. Na této adrese uvítají organizátoři soutěžní přehlídky názory čtenářů na problematiku prvků městského mobiliáře v historickém prostředí měst a obcí.