časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Priority pro EKOLAMP: péče o partnery, promyšlená sběrná síť a vzdělávání

|

Letos jsme zahájili sedmý kalendářní rok fungování kolektivního systému Ekolamp, a proto se sluší nejenom stručně zhodnotit rok právě skončený, ale zamyslet se i nad roky příštími. Kolektivní systém Ekolamp má stále co nabídnout nejen životnímu prostředí, ale i vaší firmě či organizaci.
 
Uplynulý rok nepřinesl příliš dobrých ekonomických zpráv a zpětný odběr není v tomto ohledu výjimkou. Krize ovlivnila objemy investic do obměny osvětlovacích zařízení, což pro Ekolamp znamenalo menší přísun materiálu pro sběr a recyklaci. Parlamentní krize zapříčinila strnulý stav na poli legislativním a znemožnila přijmout některé potřebné změny nebo rovnou nový koncept zákona o odpadech, který by měl konečně jasně určit podmínky pro fungování zpětného odběru elektrozařízení pro všechny zúčastněné subjekty. Skepse a špatná nálada ve společnosti spojené s rozčarováním z politiky se odrazily i v ochotě lidí podílet se na činnostech spojených s ochranou životního prostředí, což ukazují též výsledky pravidelných sociologických průzkumů.
 
Přesto si myslím, že Ekolamp v loňském roce obstál se ctí. Docílili jsme velmi slušných výsledků při sběru a recyklaci. V roce 2010 sebral náš kolektivní systém 721,9 tuny světelných zdrojů. Materiálové využití dosáhlo skvělých 96,2 %. Svítidel bylo sebráno 276,9 tuny a materiálové využití zde dosáhlo úrovně 79,5 %.
 
Loni jsme rovněž uskutečnili několik zajímavých vzdělávacích akcí, které úspěšně podpořily narůstající povědomí o zpětném odběru elektrozařízení. Připomeňme účast Ekolampu na již zavedeném projektu pro školy Recyklohraní, populární ekologické partnerství vánočních stromů ve vybraných krajských městech, internetovou soutěž Rozsvítíme Vaše Vánoce a v neposlední řadě virtuální osvětový projekt Ekolampov, o němž jistě brzy ještě uslyšíte.
 

Partnerství s EKOLAMP se vyplatí

 
Každá firma či organizace se může zařadit mezi naše partnery, pro něž zajišťujeme kompletní služby v oblasti svozu a recyklace vysloužilých svítidel a světelných zdrojů. Na naše náklady se postaráme o veškerou logistiku a administrativu s tím spojenou. Každý ať dělá, co umí nejlépe. Ekolamp je již šest let jedničkou v péči o vysloužilá osvětlovací zařízení, tak proč do toho nejít právě s námi.
 
V Česku se systém zpětného odběru poměrně dobře ujal. Daří se plnit evropské kvóty, ale zdaleka zatím nedosahujeme výsledků vyspělých severských států, které jsou schopny vybrat až trojnásobek stanoveného limitu. Přitom právě skandinávské země s tradičním důrazem na životní prostředí jsou pro nás důležitou inspirací. Díky tomuto vzoru se nám podařilo identifikovat několik možností, jak navýšit sebrané množství a zároveň systém sběru a recyklace zefektivnit.
 
Důraz na služby našim smluvním partnerům, promyšlené rozšiřování sběrné sítě a vzdělávání široké veřejnosti jsou hlavní priority Ekolampu pro nadcházející roky. S neustálým tlakem na optimalizaci naší činnosti a za přispění všech zúčastněných subjektů se v příštích letech rozhodně můžeme posunout zase o viditelný kus dopředu. Do letošního roku tak hledíme s optimismem a věřím, že jednou se budeme moci rovnat skandinávským zemím.
Alexandr Hanousek, jednatel
 
EKOLAMP s. r. o.
nám. I. P. Pavlova 1789/5
120 00 Praha 2
tel.: 277 775 111, www.ekolamp.cz
kontakt: Ing. Radoslav Chmela,
 
Obr. 1. Jednatel společnosti EKOLAMP s. r. o. Ing. Alexandr Hanousek
Obr. 2. Modernizovaný typ kontejneru CZ2 určeného pro úsporné zářivky a výbojky má lepší ochranu proti nepříznivým povětrnostním podmínkám
Obr. 3. Modernizovaný typ kontejneru CZ1 určeného pro lineární trubice má lepší ochranu proti nepříznivým povětrnostním podmínkám
 

O společnosti Ekolamp

 
Kolektivní systém Ekolamp je nezisková organizace zajišťující sběr, svoz a zpracování osvětlovacích zařízení. V současné době spolupracuje s 580 sběrnými dvory měst a obcí a více než 3 000 dalších obcí pokrývá mobilním sběrem. Sběr světelných zdrojů probíhá také prostřednictvím velkoobchodní a maloobchodní prodejní sítě, která v současnosti čítá téměř 900 sběrných míst. Pro sběr z domácností je využívána síť malých sběrných nádob umístněných na obecních úřadech, školách a jiných veřejných místech zahrnující 1 200 míst.