časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Přepěťová ochrana pro LED svítidla veřejného osvětlení (B+C+D) – PO I LED 230V/12,5 kA KIWA

KIWA sk s. r. o. | www.kiwa.sk

Systémy veřejného osvětlení na bázi LED svítidel jsou, navzdory snahám konstruktérů o jejich vysokou odolnost, v porovnání s dosud používanými svítidly (např. se sodíkovými výbojkami) podstatně citlivější na přepětí. Zranitelnost je dána citlivostí nejen samotných LED prvků, ale i elektronického systému jejich napájení.

Tato skutečnost může mít dosti negativní vliv na poruchovost, a tedy i životnost LED svítidel, není-li jejich uvedená vlastnost (citlivost na přepětí) dostatečně eliminována instalací adekvátně dimenzovaných přepěťových ochran. Bouřková činnost může závažně ovlivnit provozní spolehlivost systému veřejného osvětlení a náklady na jeho údržbu.


Obr. 1. Přepěťová ochrana pro LED svítidla veřejného osvětlení (B+C+D) – PO I LED 230V/12,5 kA KIWA

Společnost KIWA sk s. r. o. vyvinula sérii vysoce zatížitelných výrobků PO I LED (Iimp = 12,5 kA, dlouhá vlna 10/350 µs) určených k ochraně LED svítidel veřejného osvětlení proti přepětí, které je spolehlivě ochrání i v nejnáročnějších podmínkách zatížení (krytí výrobků je IP67). O spolehlivém fungování přepěťových ochran PO I LED vypovídají i dvě patentové přihlášky, které jsou plně v souladu s normou ČSN EN 61643-11 ed.2. Použití výrobků pro LED svítidla: jako 1. a 2. stupeň ochrany (T1 hrubá a T2 střední ochrana) ve třístupňovém konceptu ochrany před přepětím.

Podrobnosti o nových výrobcích KIWA pro veřejné osvětlení zájemci najdou na stránce www.kiwa.sk nebo v e-publikaci Modernizace veřejného osvětlení na bázi LED a ochrana proti přepětí. V případě potřeby konzultace technického řešení je možné kontaktovat oddělení technické podpory na tel. +421 918 775 421 nebo na elektronické adrese technickapodpora@kiwa.sk.

KIWA sk s. r. o. Krivánska 5, 949 01 Nitra, Slovensko
tel.: +421 911 983 915 e-mail: kiwa@kiwa.sk, www.kiwa.sk