časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Použití lištového systému Siteco LICROSS® v praxi

Ing. Petr Höchsmann, Ph.D. | Colmark trade s. r. o. | www.colmark.cz

V současné době existují nepřeberné možnosti v oblasti světelné techniky. Zákazník si může vybrat osvětlení od naprostého základu až po sofistikované systémy, které řídí celé budovy.

Představovaný produkt dokáže do osvětlovací soustavy integrovat i nemyslitelné. Jde o na první pohled standardní lištový systém Siteco. LICROSS® je naprosto nová koncepce lištového systému. Systém vyniká unikátní konstrukcí zajišťující jedinečný způsob chlazení a mechanické stability systému. Skládá se z nosné lišty a modulů, které lze vložit do libovolného místa lišty. Nosná lišta může být až čtrnáctižilová ve třech barevných provedeních pro aplikace v krytí od IP20 až po IP64. Unikátní je také množství různých optických variant hlavního svítidla z jedenácti provedení rozložení svítivosti svítidla. Svítidla mohou být vybavena předřadníky ON/OFF „multilumen“ s konstantním světelným tokem (CLO 2.0), standardní ON/OFF a DALI. Díky variabilitě systému je možné jej doplnit čidly světla, nouzovými svítidly, tzv. spot reflektory (bodová svítidla) nebo adaptéry pro integraci produktů třetích stran. Do produktů třetích stran je nově zařazeno ozvučení, distribuce internetu nebo kamerový systém.

Obr. 1. Řez lištovým systémem  
Obr. 1. Řez lištovým systémem, Obr. 2. LED modul s UGR < 19 Prerformance

Svítidlo vyniká mechanickými vlastnostmi s mimořádně dlouhou životností až 100 000 h a velmi nízkou spotřebou elektrické energie. Běžný měrný výkon svítidla je až 180 lm/W. K dispozici jsou výkonové řady od 4 000 lm po 33 000 lm.

Prémiové optické vlastnosti podtrhují množství optických variant, díky kterým je možné osvětlit jakýkoliv interiér. V loňském roce jsme měli možnost využít téměř celé spektrum variant řešení, které LICROSS® nabízí. Podařilo se nám realizovat několik zajímavých projektů s lištovým systémem LICROSS®.

Obr. 3. Integrovaný reproduktor  Obr. 4. Základní LED modul recessed
Obr. 3. Integrovaný reproduktor, Obr. 4. Základní LED modul recessed

Osvětlení základní školy (obr. 5)

Zajímavou realizací je základní škola, kde bylo možné díky lištovému systému optimalizovat rozmístění svítidel do nejvhodnějších pozic a zároveň doplnit regulaci a protipanické nouzové osvětlení. Regulace je řešena pomocí systému OSRAM BT control, který je umístěn ve sdružené multifunkční nosné krytce, kde byl umístěn nouzový modul a zároveň čidlo osvětlenosti. Díky automatickému režimu není třeba používat ovládací tlačítka. Soustava funguje podle optimalizovaného režimu reagujícího na denní světlo a čidla pohybu. Podle potřeby je možné zvýšit hladinu osvětlenosti až na 1200 lx. Použitím nových svítidel a řídicího systému škola šetří 63 % původní spotřeby elektrické energie s tím, že původní hladina osvětlenosti byla 350 lx a nyní je nastavena na zhruba 550 lx.

Obr. 5. Školní třída  
Obr. 5. Školní třída

Osvětlení prodejny potravin (obr. 6)

Při realizaci několika prodejen potravin byla využita dvojitá asymetrická optika pro nasvětlení regálů. Osvětlovací soustava byla sice bez regulace, ale s pomocí předřadníků tzv. multilumen bylo možné nastavit požadovaný světelný tok svítidla podle výpočtu osvětlenosti. Tok bylo nutné nastavit z důvodu spojité řady svítidel. Bez této možnosti by byl prostor přesvětlen. Uvedený předřadník má i možnost aktivovat funkci CLO, to znamená, že po celou dobu životnosti udržuje stejný světelný tok svítidla a není nutné ve výpočtu počítat s poklesem světelného toku. Výrazně se tak díky vysokému udržovacímu činiteli uspoří příkon svítidel.

  
Obr. 6. Obchodní centrum, Obr. 7. Průmyslová hala

Osvětlení průmyslové haly (obr. 7)

K osvětlení průmyslové haly byla zvolena varianta „recessed“ s napojením na nadřazený řídicí systém komunikující s BMS. Oproti dosavadní osvětlovací soustavě, kterou byl taktéž lištový systém se zářivkami T8, bylo dosaženo úspory 78 % původní spotřeby elektrické energie. Byl zde brán také ohled na UGR a celá hala byla vyhodnocena s UGR pod 22, byť hladina osvětlenosti byla nastavena na 750 lx.

Zde je odkaz na ukázku použití audiosystému a kamery v lištovém systému: https://www.youtube.com/watch?v=Xf6CKNgPHgk.

LICROSS® nabízí nejširší využití. Modulárnost systému je obrovským přínosem, systém je použitelný v téměř všech oblastech osvětlování. Navrhněte jakýkoli prostor a velice rádi Vám nabídneme řešení, kde bude LICROSS® hrát hlavní roli.