Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

Více aktualit

Podzimní technický seminář SRVO 2010

Podzimní odborný technický seminář SRVO, tzv. setkání přátel veřejného osvětlení, se tentokrát konal v severočeském městě Jablonci nad Nisou. V prezentačních prostorách zdejšího Eurocentra se ve dnech 4. až 5. listopadu konaly hned dvě akce. První den patřil semináři určenému především pro členy SRVO, jehož hlavním tématem bylo využití LED ve veřejném osvětlení. Druhý den se konala konference Vliv osvětlení na noční prostředí, zabývající se zejména rušivým světlem, jejímž ústředním tématem byly výsledky měření jasu noční oblohy při vypnutém a zapnutém VO na celém území Libereckého kraje. Po oba dny prezentovaly v předsálí své produkty společnosti nabízející komponenty pro VO.
 
Garanty semináře byly Technické služby Jablonec n. N. a ELTODO-Citelum, středisko Liberec. Konference se konala pod záštitou města Jablonec nad Nisou, KÚ Libereckého kraje – odbor regionálního rozvoje, Svazu obcí Libereckého kraje a OHK Jablonec nad Nisou. Mezi 87 účastníky byli členové SRVO, zástupci státní správy a obcí, zástupci z řad Policie ČR a další zájemci.
 
Po uvítání účastníků semináře starostou města Jablonec n. Nisou Mgr. Petrem Tulpou následovala řada přednášek. O problémech kolem datových a mapových modulů v softwaru různých výrobců při tvorbě pasportu mluvil Jiří Tesař (SRVO) v příspěvku Sjednocení datových a mapových modulů v softwaru různých výrobců. Za pracovní skupinu zabývající se problematikou LED ve VO promluvil Ing. Jiří Skála (Eltodo-Citelum) na téma Částečné výsledky z pracovní skupiny LED svítidla – porovnání HPS a LED. Následovaly přednášky Energetické a ekologické aspekty VO Ing. Petra Žáka (ETNA) a Osvětlovací soustavy s novými světelnými zdroji LED Ing. Hynka Bartíka (Philips ČR). Jak lze zjišťovat poruchy stožárů, řekl Ing. Jan Novotný (Eltodo EG) v přednášce Metody v defektoskopii stožárů. Jak vhodně volenými úpravami podstatně prodloužit životnost stožárů, referoval ve svém příspěvku Zvýšení korozivzdornosti stožárů provedením termoplastické povrchové úpravy Karel Müller (Vysto Kobylí). Reakce řidiče v závislosti na osvětlenosti komunikace rozebral ve své přednášce Vliv osvětlení na reakční dobu řidiče doc. Jiří Plch. Odbornou část semináře uzavřela přednáška Vývojové tendence ve světelných zdrojích a svítidlech pro veřejné osvětlení (zejména vývoj LED) Ing. Petra Žáka (Etna).
 
Poté byly probrány a prodiskutovány vnitřní a organizační záležitosti SRVO. Bylo oznámeno, že se místopředseda SRVO Jiří Tesař vzdal své funkce a že bude svolána Valná hromada SRVO, při níž budou konány doplňovací volby.
 
Konferenci Vliv osvětlení na noční prostředí zahájil dr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana Libereckého kraje. Připomenul, že rozsáhlé měření, které se v tomto regionu uskutečnilo, je ojedinělé nejen v ČR, ale i v celé Evropě. V první etapě proběhlo měření jasu noční oblohy při zapnutém a vypnutém VO v okrese Jablonec, v druhé etapě v celém Libereckém kraji (viz Světlo č. 6/ 2009, str. 48). S přípravou experimentu seznámil přítomné Jiří Tesař (SRVO). Na téma Problémy správce VO při vypínání VO v Libereckém kraji při prováděném měření promluvil zástupce největšího správce VO v Libereckém kraji Ing. Jiří Skála (Eltodo-Citelum).
 
Nejen na otázku Co je vlastně rušivé světlo? odpověděl ve své přednášce Obecné seznámení s problematikou rušivého světla Tomáš Maixner (SRVO). Rušivého světla se bezprostředně týkal také další příspěvek Tomáše Maixnera: Kompenzace rušivého světla. Jak k hladině rušivého světla přispívají např. i osvětlené fasády a okna, referoval Dr. S. Darula (SAV) ve svém příspěvku Svetlo produkované oknami budov a jeho šírenie v atmosfére v noci. Následoval příspěvek dopravních psycholožek PhDr. Vlasty Rehnové (Asociace dopravních psychologů) a Mgr. Dany Černochová (Ústřední vojenská nemocnice) Vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu.
 
Nosným referátem konference byl konkrétní výstup z měření v Libereckém kraji Zpráva o měření a vyhodnocení výsledků měření jasů noční oblohy v Libereckém kraji, zpracovaný prof. Karlem Sokanským a Ing. Tomášem Novákem s kolektivem spoluautorů (VŠB-TU, Ostrava). Konference měla velmi dobrou odbornou úroveň a přinesla mnoho nových pohledů na problematiku osvětlení, na budoucnost oboru a zejména konkrétní odpovědi na otázky ohledně rušivého světla a veřejného osvětlení. Více informací k této problematice najdete na www.srvo.cz.
 
K oběma akcím byl vydán Sborník přednášek, který účastníci obdrželi při registraci. Záznam konference je možné zhlédnout i na www.elektrika.tv.
 
Jarní Technický seminář ke 20. výročí SRVO spolu s Valnou hromadou se bude konat 19. až 20. května 2011 ve Velkých
Pavlovicích.

Ing. Jana Kotková