Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Podzimní setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Děčíně

Světlo 4/01

Ing. František Luxa, tajemník SRVO

Podzimní setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Děčíně

Další v řadě pravidelných Setkání přátel veřejného osvětlení, sdružených ve Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlené, se konalo ve dnech 25. a 26. října 2001 v Děčíně. Vlastní setkání se uskutečnilo v areálu hotelu Maxičky, velmi vhodném prostředí pro pořádání podobných akcí, kde vše – od ubytování, přednáškového sálu, výstavního sálu až po jídelnu – bylo pod jednou střechou, což dopomohlo k pracovní atmosféře setkání. A program setkání byl opravdu naplněný.

Hostitelem tohoto setkání byly Technické služby, a. s., Děčín pod patronací ředitele Ing. Fábery a v organizační péči vedoucího střediska Veřejné osvětlení p. Františka Průchy. Poděkování patří i dalším pracovníkům TS Děčín, kteří se na přípravě a průběhu organizace podíleli. Vše klapalo na výbornou.

Po ukončení vlastního jednání, které se protáhlo tak, že jen vůně připravované večeře upozornila přednášející a diskutující na pozdní hodinu, nás pozval pan Průcha jménem Technických služeb na večerní raut za doprovodu příjemné hudby. A pochopitelně i zde se vyměňovaly názory, poznatky, navazovaly a upevňovaly se kontakty.

Pouze vysloveně podzimní počasí nedovolilo účastníkům lépe poznat příjemné okolí hotelu v lesy pokrytých kopcích nad Děčínem.

Po úvodním slově tajemníka Společnosti Ing. Luxy, který setkáním provázel, přítomné pozdravil ředitel Technických služeb Děčína Ing. Fábera.

Program byl veden ve dvou blocích: blok odborných referátů a blok firemních prezentací a vnitřních záležitostí SRVO.

Odborné přednášky byly sestaveny tak, aby zabíraly široký okruh témat z oblasti veřejného osvětlení a souvisejících činností. Seznámili jsme se se stavem veřejného osvětlení v hostitelském městě Děčíně a jeho údržbou v příspěvku p. Průchy, zajímavým tématem bylo trnování stožárů veřejného osvětlení, nyní již ověřenou technikou určenou k prodloužení životnosti stožárů, s kterým nás seznámil Ing. Musil, dále p. Benda přednesl, jak byl osvětlen architektonický objekt na Ještědu, velmi působivá a dominantní architektura. V dalším příspěvku jsme byli seznámeni s tím, jaké poznatky lze vytěžit z monitorování sítě veřejného osvětlení kolektivem pracovníků Ing. Kotkem, Ing. Šaršou, p. Vítkem, k tématu revize veřejného osvětlení, což jistě zaujalo správce a údržbáře veřejného osvětlení, byl prosloven obsažný příspěvek p. Moravce. Ing. Kárník představil Manuál pro obce, materiál, k němuž se měli možnost vyjádřit i členové Společnosti, o rozváděčích a novinkách pohovořil p. Král. Stále více sílící hlasy volající po odstranění světelného znečištění, na něž z pohledu světelného technika reagoval příspěvek Ing. Muchové z minulého čísla Zpravodaje, představuje RNDr. Holan z hvězdárny v Brně. Pozvali jsme jej na toto setkání, aby nás seznámil přímo on se svými názory.

Do vyhrazeného programu se všechny připravené referáty nevešly. Proto připravený příspěvek p. Lidmily o praktických zkušenostech s provozem a údržbou veřejného osvětlení v menších obcích přetiskujeme.

Po přestávce, která sloužila i k uklidnění atmosféry po bouřlivé diskusi k příspěvku RNDr. Holana, ale i k prohlídce výstavy výrobků ve zvláštním sále, měli přihlášené firmy možnost prezentovat své produkty. V závěru jsme se věnovali vnitřním záležitostem života SRVO.

V dopoledních hodinách se uskutečnil seminář zaměřený na představitele měst a obcí regionu, kteří jsou zodpovědni za veřejné osvětlení, na téma Veřejné osvětlení měst a obcí – příležitost pro úspory energie a financí. Seminář pořádala agentura SEVEn v rámci programu pro úsporu energie ELI. Tato agentura je členem SRVO a požádala naše členy o účast a o příspěvky, popř. zodpovězení dotazů. Bylo by dobré, aby tento typ spolupráce dále pokračoval. SRVO v současné době představuje snad jediný orgán systematicky se zaobírající problematikou VO, a poznatky členů mohou být i z pohledu úspor energie přínosem.

Na druhý den připravili hostitelé zajímavou exkurzi do provozů výrobního závodu Kabelovna Děčín Podmokly a. s., kde účastníci měli možnost seznámit se s provozem výroby kabelů a velkou šíří sortimentu.

Podzimní setkání v Děčíně mělo bohatou účast, přednášek se účastnilo 96 osob. Je to jistě zapříčiněno i rostoucím počtem členů, za poslední rok se členská základna rozšířila o osm zájemců.

Malým stínem byla nedůslednost členů při zasílání přihlášek do určeného termínu, ale i přesto přijelo mnoho účastníků – někteří bez přihlášení, naproti tomu mnozí přihlášení se nedostavili, ani neomluvili. Je to škoda, neboť tento postup přidělává starost pořadatelům se zajišťováním akce. Měli bychom být k sobě více kolegiální.

Podzimní setkání je za námi. Ještě jednou děkujeme Technickým službám, a. s., Děčín, panu Průchovi a všem ostatním za bezchybnou organizaci i všem přednášejícím, diskutujícím a aktivním členům a těšíme se, že budeme seznámeni s dalšími poznatky, produkty, novými přístupy na příštích setkáních.

Záznam vlastního průběhu jednání byl pořízem dílem z přepisu zvukového záznamu, dílem z tištěných materiálů autorů, dílem z příspěvků zaslaných elektronickou poštou. Jestliže někde došlo ke zkreslení, předem se omlouváme.