Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

Více aktualit

Podzimní setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Děčíně

Světlo 4/01

Ing. František Luxa, tajemník SRVO

Podzimní setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení v Děčíně

Další v řadě pravidelných Setkání přátel veřejného osvětlení, sdružených ve Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlené, se konalo ve dnech 25. a 26. října 2001 v Děčíně. Vlastní setkání se uskutečnilo v areálu hotelu Maxičky, velmi vhodném prostředí pro pořádání podobných akcí, kde vše – od ubytování, přednáškového sálu, výstavního sálu až po jídelnu – bylo pod jednou střechou, což dopomohlo k pracovní atmosféře setkání. A program setkání byl opravdu naplněný.

Hostitelem tohoto setkání byly Technické služby, a. s., Děčín pod patronací ředitele Ing. Fábery a v organizační péči vedoucího střediska Veřejné osvětlení p. Františka Průchy. Poděkování patří i dalším pracovníkům TS Děčín, kteří se na přípravě a průběhu organizace podíleli. Vše klapalo na výbornou.

Po ukončení vlastního jednání, které se protáhlo tak, že jen vůně připravované večeře upozornila přednášející a diskutující na pozdní hodinu, nás pozval pan Průcha jménem Technických služeb na večerní raut za doprovodu příjemné hudby. A pochopitelně i zde se vyměňovaly názory, poznatky, navazovaly a upevňovaly se kontakty.

Pouze vysloveně podzimní počasí nedovolilo účastníkům lépe poznat příjemné okolí hotelu v lesy pokrytých kopcích nad Děčínem.

Po úvodním slově tajemníka Společnosti Ing. Luxy, který setkáním provázel, přítomné pozdravil ředitel Technických služeb Děčína Ing. Fábera.

Program byl veden ve dvou blocích: blok odborných referátů a blok firemních prezentací a vnitřních záležitostí SRVO.

Odborné přednášky byly sestaveny tak, aby zabíraly široký okruh témat z oblasti veřejného osvětlení a souvisejících činností. Seznámili jsme se se stavem veřejného osvětlení v hostitelském městě Děčíně a jeho údržbou v příspěvku p. Průchy, zajímavým tématem bylo trnování stožárů veřejného osvětlení, nyní již ověřenou technikou určenou k prodloužení životnosti stožárů, s kterým nás seznámil Ing. Musil, dále p. Benda přednesl, jak byl osvětlen architektonický objekt na Ještědu, velmi působivá a dominantní architektura. V dalším příspěvku jsme byli seznámeni s tím, jaké poznatky lze vytěžit z monitorování sítě veřejného osvětlení kolektivem pracovníků Ing. Kotkem, Ing. Šaršou, p. Vítkem, k tématu revize veřejného osvětlení, což jistě zaujalo správce a údržbáře veřejného osvětlení, byl prosloven obsažný příspěvek p. Moravce. Ing. Kárník představil Manuál pro obce, materiál, k němuž se měli možnost vyjádřit i členové Společnosti, o rozváděčích a novinkách pohovořil p. Král. Stále více sílící hlasy volající po odstranění světelného znečištění, na něž z pohledu světelného technika reagoval příspěvek Ing. Muchové z minulého čísla Zpravodaje, představuje RNDr. Holan z hvězdárny v Brně. Pozvali jsme jej na toto setkání, aby nás seznámil přímo on se svými názory.

Do vyhrazeného programu se všechny připravené referáty nevešly. Proto připravený příspěvek p. Lidmily o praktických zkušenostech s provozem a údržbou veřejného osvětlení v menších obcích přetiskujeme.

Po přestávce, která sloužila i k uklidnění atmosféry po bouřlivé diskusi k příspěvku RNDr. Holana, ale i k prohlídce výstavy výrobků ve zvláštním sále, měli přihlášené firmy možnost prezentovat své produkty. V závěru jsme se věnovali vnitřním záležitostem života SRVO.

V dopoledních hodinách se uskutečnil seminář zaměřený na představitele měst a obcí regionu, kteří jsou zodpovědni za veřejné osvětlení, na téma Veřejné osvětlení měst a obcí – příležitost pro úspory energie a financí. Seminář pořádala agentura SEVEn v rámci programu pro úsporu energie ELI. Tato agentura je členem SRVO a požádala naše členy o účast a o příspěvky, popř. zodpovězení dotazů. Bylo by dobré, aby tento typ spolupráce dále pokračoval. SRVO v současné době představuje snad jediný orgán systematicky se zaobírající problematikou VO, a poznatky členů mohou být i z pohledu úspor energie přínosem.

Na druhý den připravili hostitelé zajímavou exkurzi do provozů výrobního závodu Kabelovna Děčín Podmokly a. s., kde účastníci měli možnost seznámit se s provozem výroby kabelů a velkou šíří sortimentu.

Podzimní setkání v Děčíně mělo bohatou účast, přednášek se účastnilo 96 osob. Je to jistě zapříčiněno i rostoucím počtem členů, za poslední rok se členská základna rozšířila o osm zájemců.

Malým stínem byla nedůslednost členů při zasílání přihlášek do určeného termínu, ale i přesto přijelo mnoho účastníků – někteří bez přihlášení, naproti tomu mnozí přihlášení se nedostavili, ani neomluvili. Je to škoda, neboť tento postup přidělává starost pořadatelům se zajišťováním akce. Měli bychom být k sobě více kolegiální.

Podzimní setkání je za námi. Ještě jednou děkujeme Technickým službám, a. s., Děčín, panu Průchovi a všem ostatním za bezchybnou organizaci i všem přednášejícím, diskutujícím a aktivním členům a těšíme se, že budeme seznámeni s dalšími poznatky, produkty, novými přístupy na příštích setkáních.

Záznam vlastního průběhu jednání byl pořízem dílem z přepisu zvukového záznamu, dílem z tištěných materiálů autorů, dílem z příspěvků zaslaných elektronickou poštou. Jestliže někde došlo ke zkreslení, předem se omlouváme.