časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Počet svítidel v domácnostech vzrostl o čtyři miliony, i kvůli covidu-19

EKOLAMP s.r.o. | www.ekolamp.cz

Češi si doma svítí stále více, za poslední rok přibylo do tuzemských domácností přes 4 miliony nových svítidel. Celkem se jich letos v domácnostech rozsvěcí více než 59 milionů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti EKOLAMP, jehož se zúčastnilo 1 201 respondentů.

Tempo nákupů svítidel zrychlila letošní jarní karanténa způsobená pandemií covidu-19. Ta přiměla řadu domácností lépe si zařídit domácí pracovny či dětské studovny. Zejména jde o malá svítidla, kterých na průměrnou domácnost připadá devět ze čtrnácti svítidel celkem.

Obr. 1. Celkový počet svítidel v domácnostech v ČR (instalovaná báze)
Obr. 1. Celkový počet svítidel v domácnostech v ČR (instalovaná báze)

„Celkový počet svítidel, tedy stropních, nástěnných, stojanových či stolních, vzrostl v domácnostech za poslední rok v průměru o jedno, tj. na čtrnáct,“ shrnuje Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Zajímavým trendem je růst nákupů svítidel s integrovanými diodami LED. „Lidé si namísto samotných LED světelných zdrojů koupí svítidlo s integrovanými LED, ve kterém již světelný zdroj nebudou muset nikdy měnit,“ dodává Zuzana Adamcová. Obliba tohoto typu svítidel je pravděpodobně dána jejich dlouhou životností a touhou zlepšit nejen světelný komfort, ale i vzhled domácnosti. „Lidé se nebojí experimentovat a kombinovat různé typy osvětlení,“ doplňuje Zuzana Adamcová.

Úsporné světelné zdroje domácnostem dominují

Počet světelných zdrojů různých typů v českých domácnostech poslední dva roky naopak pomalu klesá, nyní je jich celkem 62 milionů. Pokles je způsoben zejména delší dobou života nových typů světelných zdrojů, perioda obnovy se tím podstatně prodlužuje.

Více než tři čtvrtiny (78 %) představují úsporné světelné zdroje. „Mezi úspornými světelnými zdroji převládají LED „žárovky“ (50 %), následují kompaktní zářivky (22 %),“ uvádí Zuzana Adamcová (viz obr. 2).

Obr. 2. Typy světelných zdrojů v domácnostech (zdroj: EKOLAMP, 2020)
Obr. 2. Typy světelných zdrojů v domácnostech (zdroj: EKOLAMP, 2020)

Neúsporných světelných zdrojů rapidně ubylo, zejména žárovek, a to i proto, že v oficiálním prodeji již nejsou k dostání. Jejich největšími příznivci zůstávají senioři, kteří už ale také pomalu přecházejí na úspornější druhy.

Žárovky nejsou vhodné ani do nových typů svítidel, které jsou přizpůsobeny světelným zdrojům s nižším příkonem, použití klasických žárovek tak může představovat riziko vzniku požáru.

Sběrná místa jsou přístupná všem

Když svítidlo nebo světelný zdroj doslouží, kam s ním? Z důvodu rizika úniku nebezpečných látek je rozhodně nevyhazujte do směsného odpadu. Stejně jako jiná elektrozařízení patří na místa zpětného odběru, odkud jsou odvezeny k recyklaci. Díky ní je možné z elektrozařízení znovu využít většinu materiálů a šetřit tak přírodní zdroje.

„Místa zpětného odběru najdete nejčastěji ve sběrných dvorech obcí či v obchodech s elektrem. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz,“ uzavírá Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP