Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

Více aktualit

Plynové osvětlení na Královské cestě


Plynové osvětlení na Královské cestě

Radek Ošťádal a kolektiv, ELTODO EG, a. s.

Skupina Eltodo realizuje projekt návratu plynových lamp do významných lokalit historického centra Prahy

Před koncem roku, přesně na svátek svatého Mikuláše, se počet plynových luceren v Praze rozrostl na 93. Vedle ulic Michalská, Melantrichova, Vejvodova a Uhelného trhu, kde plynové osvětlení postupně nahrazovalo elektrické už od roku 2002, se rozzářily plynové lucerny také po celé délce Celetné ulice. Pražský magistrát, který je investorem projektu, tak naplňuje svůj záměr vrátit plynové osvětlení na významná místa historického centra. Tato snaha je v souladu se současným trendem, který je patrný i v zahraničí – v historicky významných částech metropolí je stále silnější důraz kladen nejen na praktickou funkci veřejného osvětlení, ale také na to, aby volba osvětlovací soustavy vhodně dotvářela atmosféru místa a umocňovala jeho estetické působení. Centru Prahy vrací plynové lucerny romantickou atmosféru, za níž sem turisté tak rádi jezdí a kterou určitě ocení i sami Pražané.

Obr. 1.

Obr. 1. Plynové osvětlení v Celetné ulici, Praha 1

Zavedení plynového osvětlení bylo předmětem veřejné zakázky, kterou získala akciová společnost ETODO EG. Na projektu se podíleli i pracovníci společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o., a na vlastní realizaci a oživení osvětlovacího systému, včetně plynových rozvodů v historických sloupech, pracovali odborníci ze společnosti ELTODO Power, s. r. o.

Technickou zajímavostí je umístění luceren. Kromě upevnění na ramínkách umístěných na fasádách domů, které museli schválit památkáři a majitelé objektů, byly použity i dvou- a tříramené nástavce na historické stožáry. Toto řešení si vyžádalo speciální návrh rozvodů plynu a ovládacích kabelů. Společnost ELTODO EG se smluvně zavázala zprovoznit plynové osvětlení v Celetné ulici do Vánoc. Termín ale dokázala díky pracovnímu nasazení svých zaměstnanců o téměř tři týdny zkrátit. Respektovala tak přání zadavatele, dokončit realizaci projektu tak, aby práce nenarušily sváteční předvánoční atmosféru v centru, a naopak aby se charakteristické světlo plynových lamp mohlo stát její součástí. Splnit tento dobrovolný závazek přitom rozhodně nebylo jednoduché. Veškeré činnosti, včetně výkopových prací při napojování na plynový kolektor a samotného osazování plynových luceren, přitom postupovaly za plného provozu, kdy Celetnou ulicí denně proudily tisíce turistů i Pražanů, spěchajících za nákupy vánočních dárků.

Obr. 2. Ing. Libor Hájek, prezident společnosti ELTODO EG, a. s.
Obr. 3. Jan Bürgemeister, starosta Prahy 1
Obr. 5. Historická lucerna HL 052 GAS

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 5.

Nicméně 6. prosince se mohli na rohu Celetné a Ovocného trhu sejít zástupci hlavního města Prahy v čele s náměstkem pražského primátora Janem Bürgemeisterem se zástupci skupiny Eltodo a slavnostně od nich zhotovené dílo převzít. V rámci této akce si někteří z přítomných mohli vyzkoušet funkčnost nového osvětlení a sami plynovou lucernu rozsvítit.

Plyn byl napojen vrtem z kolektorů. V části tras bylo využito již existující plynové potrubí, kterým byly protaženy nové rozvody. Předlohou instalovaných replik plynových luceren, jejichž litinové části jsou dílem Slévárny a strojírny Pilníkov, byly dochované lucerny použité při rekonstrukcích plynového osvětlení v roce 1867. Nosné části replik luceren jsou vyrobeny z šedé litiny, stejně jako původní plynové lucerny. Samotná světelná část je osazena hořákem s šesti hlavními bavlněnými punčoškami. Punčošky jsou zapalovány malým hořákem s nepřetržitým chodem. Spínání je možné zajistit nejen ručně, jako při slavnostním rozsvícení, ale i dálkově s využitím řídicí jednotky – elektrickým impulsem. Historické lucerny se systémem plynového osvětlení, včetně ovládací a hlídací elektroniky, vyrobili a zkompletovali pracovníci společnosti ELTODO Power.

Tab. 1. Provozní charakteristiky svítidla HL 052 GAS

Médium

zemní plyn

Přetlak

4 kPa

Spotřeba

0,157 m3·h–1

Teplota chromatičnosti

2 669 K

Počet punčošek

(6 + 1)

Světelný tok

1 720 lm

Provozní podmínky plynových luceren, v současné době používaných pro plynové osvětlení v historické části města, jsou uvedeny v tab. 1.

Soustava plynového osvětlení v Celetné ulici nebyla pojata jako pouze efektové či náladové osvětlení, ale byl proveden světelnětechnický výpočet v souladu s příslušnými evropskými normami. Pro výpočet osvětlení bylo změřeno rozložení svítivosti ve vybraných rovinách s krokem 5° v ČVUT Praha a zadány hodnoty do výpočetního programu. Křivky svítivosti historické lucerny HL 052 GAS ve dvou svislých rovinách orientovaných podle konstrukce lucerny a ve vodorovné rovině v rovině punčošek jsou na obr. 4a až 4c.

Z historie plynového osvětlení v Praze

Plynové osvětlení v rozsahu 200 světelných míst bylo v Praze slavnostně rozsvíceno vpodvečer 15. září 1847. (Osvětlovací soustava byla centrálně zásobena plynem z Vratislavské plynárny v Karlíně.) Ve druhé fázi jeho budování byl uložen rozvod v Karlově mostě a plynové osvětlení hlavních ulic Prahy bylo rozšířeno o 150 světelných míst na Malé Straně a Hradčanech. Pro osvětlování byly využívány nejrůznější typy hořáků i svítidel. Ve vedlejších ulicích byly stále instalovány olejové lampy. Během působení Vratislavské plynárny jako monopolního dodavatele plynu rozvoj plynového osvětlení v Praze již nepokračoval. Po vypršení monopolního práva zmíněné plynárny na osvětlování Prahy bylo osvětlení rekonstruováno a plyn začala dodávat plynárna na Žižkově, zřízená magistrátem (roku 1867). V následujících letech nastal značný rozvoj plynového osvětlení. V roce 1871 bylo nainstalováno již 2 598 plynových lamp. Na návrzích jednotlivých prvků plynového osvětlení se podíleli přední architekti té doby. Tak byla vytvořena široká škála typových, ale i zcela originálních řešení.

Obr. 4.

Obr. 4. Křivka svítivosti lucerny HL 052 GAS; a) ve svislé rovině I, b) ve svislé rovině II, c) ve vodorovné rovině III

I přes značný pokrok plynové osvětlení postupně ustoupilo efektivnějším světelným zdrojům, především pod tlakem nutnosti energetických úspor v poválečném období. Plynové osvětlení zůstalo v Praze v provozu až do roku 1985, kdy byly naposledy rozsvíceny lampy na mohutných osmiramenných stožárech na Hradčanském a Loretánském náměstí. V následujících letech připomínaly plynové osvětlení v Praze pouze repliky plynových luceren osazené elektrickými světelnými zdroji. Ty jsou na mnoha místech Prahy k vidění dodnes.

Inovace plynové lucerny HL 052 GAS

V současné době ve středisku technického rozvoje ELTODO Power je inovována lucerna HL 052 GAS. Zlepšení se týká konstrukční úpravy spalovacích, resp. směšovacích komor, které povede ke zvýšení teploty žárové punčošky. Důsledkem této úpravy je zvýšení světelného toku svítidla a tím i zlepšení užitných vlastností.

Tato lucerna s vyšším světelným tokem se stane plnohodnotným svítidlem pro venkovní osvětlení. Povede k úsporám při návrzích osvětlovacích soustav, včetně možnosti větších rozestupů světelných míst.

Závěr

Jak již bylo řečeno, z iniciativy pražského magistrátu byla v říjnu 2002 osvětlena Michalská ulice v centru Prahy (i tuto zakázku zajišťovalo ELTODO EG), po ní následovaly Vejvodova a Melantrichova ulice a Uhelný trh. V budoucnosti by měly být takto osvětleny i další významné lokality, např. Karlův most, Rytířská ulice nebo Ovocný trh. Jak při rozsvěcení plynových luceren v Celetné ulici řekl Jan Bürgemeister, pražská radnice by chtěla plynové osvětlení vrátit na celou Královskou cestu.