Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Více aktualit

Pátá Mezinárodní světelnětechnická konference v Sankt Petěrburgu

číslo 4/2003

Pátá Mezinárodní světelnětechnická konference v Sankt Petěrburgu

Tato světelnětechnická konference se konala 2. až 4. září 2003, tj. v roce 300. výročí založení tohoto významného ruského města s poměrně krátkou, avšak pohnutou historií. Konference se zúčastnilo více než 300 ruských odborníků z 28 měst a 135 organizací a firem a rovněž zahraniční světelní technici z jedenácti zemí (Belgie, Běloruska, Brazílie, Bulharska, Česka, Itálie, Jižní Koreje, Německa, Nizozemska, Rakouska a Ukrajiny).

Obr. 1.

Plenární zasedání zahájil G. P. Šachparunjans, prezident Meziregionální světelnětechnické společnosti. Úvodní projev pronesl mluvčí Státní dumy G. B. Boos, předal pozdravy od předsedy vlády Ruské federace M. M. Kosjanova a prezidenta Ruské akademie věd akademika Ju. S. Osipova, zdůraznil význam světelné techniky pro společnost a vyslovil přesvědčení, že ruská světelná technika již překonává krizi.

S pozdravnými projevy dále vystoupili prezident Mezinárodní komise pro osvětlení CIE V. van Bommel (Nizozemí), prezident Evropské světelnětechnické asociace P. Borzani (Itálie) a předseda Komitétu pro energetiku a technické zabezpečení S. Petěrburgu A. S. Děljugin.

Přehledu současného rozvoje světelné techniky se věnoval p. Šachparunjans, p. Bommel přednášel o úloze světla jako důležitého stimulujícího a regulačního činitele fyziologických a psychologických procesů v lidském organismu. O výsledcích zpracování nové evropské normy pro osvětlení venkovních pracovních prostorů EN 12464-2 informoval Ch. I. Richter (Trilux, Německo). O stavu a nejbližších úkolech v rozvoji výroby světelnětechnických výrobků v Rusku referoval výkonný ředitel asociace Ruské světlo N. I. Jemeljanov. Vědeckotechnologické základy vývoje nových účinných diod LED přiblížil prof. MGU Lomonosova (Moskevské státní univerzity) A. E. Junivič. Plenární zasedání bylo zakončeno společnou přednáškou odborníků GUP Lensvět (státní unitární podnik) a ZAO ETM (uzavřená akciová společnost) s množstvím krásných ukázek nových osvětlovacích soustav, která byla věnována modernizaci venkovního i vnitřního osvětlení S. Petěrburgu k jeho 300letému výročí.

Obr. 2.

Těžiště odborného programu bylo v sekcích:

  • A – světelné přístroje, osvětlovací technika a obecné otázky světelné techniky; předsedali Ju. B. Ajzenberg a V. V. Trembač,

  • B – světelné zdroje, předřadníky, ozařovací technika, metrologie; řídili A. E. Atajev a A. M. Kokinov,

  • C – světelný design; předsedal V. M. Pjatigorskij.

Přednášky byly vesměs aktuální a zajímavé a podle informací pořadatelů se na nich podílelo nebývale mnoho zahraničních odborníků.

Program sekce A byl tematicky velmi široký – úspory energie, normalizace, kritéria jakosti osvětlení pro konkrétní zrakové úkoly. Mimo jiné se probírala současná metodika a technická řešení izolace budov, aktuální otázky osvětlení automobilových komunikací a tunelů, nové osvětlovací soustavy a světelná signalizace.

V sekci B byly předneseny referáty o teoretických i experimentálních pracích z oboru světelných zdrojů. Rovněž se jednalo o vývoji konkrétních typů nových účinných světelných zdrojů jako diod LED, bezelektrodových výbojek atd., elektronických předřadníků a systémů pro řízení a regulaci.

Jednání sekce C se uskutečnilo ve velkolepém a k probírané tematice výborně zvoleném divadle Ermitáž v komplexu budov této světoznámé obrazárny. Zde se mnoho přednášek týkalo osvětlování muzeí a modernizace architekturního osvětlení v Moskvě, Jekatěrinburgu a Tomsku a rovněž metrologického zabezpečení v tomto oboru. Pozornost účastníků zaujala zejména přednáška Dinory Konteové z Brazílie s názvem Světlo a emoce – tropické zkušenosti, v němž byl mimo jiné rozebírán originální problém spočívající v tom, že světlo při dekorativním osvětlování rostlinných kompozicí nemá ovlivňovat fotoperiodicitu a procesy ontogeneze rostlin. Zajímavá přednáška byla přednesena pracovníky Moskevského energetického institutu (V. P. Budak, A. B. Petrovičev, O. A. Proskurin) na téma Realistické modelování zobrazení 3D osvětlených scén na displejích PC.

Obr. 3.

Ve vestibulu budovy GROC (Státní regionální vzdělávací centrum) před jednacím sálem pro plenární zasedání a sekce A, B byly prezentovány postery a výrobky čtrnácti předních firem na výstavce nazvané Světelnětechnické inovace – 2003.

Největší kolekce nových světelných přístrojů byla představena na výstavce podniku Světotěchnika (Lichoslavľ), z nových světelných zdrojů zde byly jen diody LED firmy ZAO NPC (vědecko-výrobní centrum) Optel (Moskva). Užití různých LED v semaforech a dalších signálních zařízeních představila firma ZAO Světlana-Optoelektronika (S. Petěrburg). Vysokou úroveň ruského světelného designu v architekturním osvětlení na fotografiích představily firmy NPSP (vědecko-výrobní světelnětechnický podnik) Světoservis, GUP Lensvět a ZAO ETM. Souběžně s vědeckým programem se pod hlavičkou moskevského obchodního domu Světelná technika (TD Světotěchnika)) uskutečnila prezentace výrobků a rozvojových programů tří výrobců: Světotěchnika (Lichoslavľ), KETZ (Kadoškinský elektrotechnický závod Kadoškino) a MOSZ (Moskevský experimentální světelnětechnický závod). Firmy ZAO NPSP a TD Světotěchnika představily nový program pro výpočty silničního, uličního a parkového osvětlení na počítačích Light in Night (Road) a poskytly ho účastníkům na CD.

Světelnětechnická obchodní asociace (STA) připravila pro účastníky konference seminář Stav a perspektivy rozvoje ruského trhu světelnětechnické produkce, jehož se zúčastnily obchodní firmy z mnoha ruských měst.

Obr. 4.

Na závěrečném plenárním zasedání zhodnotili jednotliví předsedové sekcí průběh jednání a účastníci vyslechli velmi zajímavou přednášku prof. V. V. Trembače o historických petrohradských kořenech sovětské a ruské světelné techniky.

Doprovodný kulturní program konference byl rovněž velmi pěkný. Večer 3. září se uskutečnila dvouhodinová projížďka výletním parníkem po Něvě s prohlídkou budov a mostů slavnostně osvětlených firmou Lensvět a naplno rozsvícených na počest konference. Dne 5. září byl po skončení konference uspořádán celodenní výlet a exkurze do Petrodvorce a do paláce Kateřiny II. s rekonstruovanou proslulou Jantarovou komnatou v Carském sele.

Na závěr je třeba uvést několik údajů charakterizujících konferenci. V obsáhlém sborníku jsou zařazeny teze 193 přednášek 325 autorů, takže se vlastně stal jakousi příručkou Who is who v ruské světelné technice. Představu o skladbě účastníků konference a přednášejících poskytují grafy na obr. 1 a obr. 2.

jný