časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Ovládací zařízení LED se štítkem lumDATA

Tridonic GmbH & Co KG | www.tridonic.com

Společnost Tridonic nedávno představila ovládací zařízení*) LED se štítkem lumDATA. Tato zařízení splňují podmínky tří základních specifikací dat standardu D4i, konkrétně DALI-2, část 251, DALI-2, část 252, a DALI-2, část 253. Umožňují zákazníkům společnosti Tridonic vyhovět požadavkům moderních výběrových řízení.

Regulují ukládání a distribuci dat zařízení, důležitých dat a údajů o spotřebě. To zase usnadňuje správu aktiv, správu hospodaření s energií, diagnostiku poruch a údržbu. Ovládací zařízení (dále ovládače) lumDATA od společnosti Tridonic splňují požadavky průmyslové specifikace D4i, které jsou nezbytné pro většinu stavebních projektů. Tridonic se zároveň záměrně vzdává zabudovaného napájecího zdroje požadovaného standardem D4i jako součást nové specifikace dat. To umožňuje, aby projekty, které nevyžadují úplné specifikace D4i, byly vybaveny diagnostickými funkcemi.

  
Obr. 1. Lineární DALI-2 lumDATA stmívatelné ovládací zařízení, parametry nastavitelné pomocí NFC, s možností využít uložená data
Obr. 2. Kompaktní DALI-2 lumDATA stmívatelné ovládací zařízení, parametry nastavitelné pomocí NFC, s možností využít uložená data; v tomto případě jsou lumDATA obsažena v označení D4i, zahrnují i integrovaný napáječ DALI sběrnice na svorkách DA-, DA+, tedy lumDATA + integrovaný napáječ DALI sběrnice = D4i

„S ovládači lumDATA mohou naši zákazníci nabídnout konkurenční řešení, které je menší než ovládače D4i, které však poskytuje tři další datové body ve srovnání s běžnými ovládači DALI,“ konstatuje Jan Schrottenholzer, manažer segmentu Office & Education ve společnosti Tridonic. „Pokud například výzva k podávání nabídek vyžaduje, aby svítidla dodala údaje o spotřebě, mohou naši zákazníci nabídnout vhodné řešení s lumDATA – aniž by zbytečně zatěžovali rozpočet. Monitorování energie je řešeno prostřednictvím stávající linky DALI.

Ovládače, které vyhovují nejnovějším specifikacím DALI-2, částem 251, 252 a 253, nejen výrazně zjednodušují zavádění a údržbu svítidel, ale také usnadňují sledování spotřeby energie a možných poruch. Zařízení lumDATA umožňuje ukládání a předávání následujících dat:

– Identifikační údaje svítidla podle DALI-2, část 251

Identifikační údaje svítidla usnadňují přiřazení svítidel během instalace a provozu a také pro správu majetku. Zadává je během výroby výrobce svítidla např. pomocí parametrizačního softwaru companionSUITE a lze je načíst s použitím softwarových nástrojů. Informace, jako je identifikační číslo OEM, OEM GTIN, připojení svítidla, příkon a napětí a světelný tok, náhradní teplota chromatičnosti Tcp, index podání barev Ra, distribuce světla a teplota barev svítidla, nejenže poskytují základ pro efektivní monitorování správcem zařízení, ale též usnadňují uvedení svítidel do provozu na staveništi.

– Energetické údaje podle DALI-2, část 252

Ovládače lumDATA od společnosti Tridonic ukládají a předávají energetická data každého svítidla v kompletní instalaci ve standardizované podobě (činný výkon, zdánlivý výkon, energie a zátěž). Majitelé a správci budov i nájemci tak mohou sledovat a hlásit spotřebu energie v celé osvětlovací instalaci. Energetické údaje jsou již podstatnou součástí výběrových řízení a v budoucnu budou stále nabývat na důležitosti.

– Diagnostická data podle DALI-2, část 253

S lumDATA poskytuje Tridonic rovněž pohled na diagnostická data, jako jsou hodiny provozu a teplota ovládače každého svítidla. To zjednodušuje správu reklamací a odečítání chyb z vadných zařízení (např. přepětí nebo přehřátí). V budoucnu by měla být možná prediktivní údržba.

„Nová specifikace dat je rozhodujícím krokem k inteligentní budově,“ uvedl Jan Schrottenholzer. „S lumDATA řešíme nejen nejdůležitější datové body moderních osvětlovacích systémů, ale také připravujeme cestu pro jejich inteligentní použití.“

Ovládače lumDATA dávají koncovým zákazníkům příležitost stále sledovat a optimalizovat své osvětlovací systémy. V budoucnu budou zároveň schopni provádět prediktivní údržbu a předcházet možným výpadkům. Také v budoucnu budou údaje o identifikaci svítidla, monitorování energie a údržbě načteny a zobrazeny na přístrojových panelech s použitím ovládacího displeje nebo na PC či tabletu prostřednictvím vhodné brány.

Společnost Tridonic je členem aliance DALI a certifikovala senzory, spínače a aplikační ovládače podle aktuálního standardu DALI-2 stejně tak, jako nové ovládače LED. Lze proto nastavit individuální a vysoce kompatibilní osvětlovací systémy. S lumDATA jde Tridonic o krok dále a nyní pokrývá také DALI díly, které definují výměnu dat. Od prosince 2020 jsou všechny prémiové ovládače DALI od společnosti Tridonic k dispozici se štítkem lumDATA. Lze je identifikovat podle loga lumDATA na krytu. Tridonic také nabízí sortiment ovládačů s kompletní specifikací D4i. Ovládače, které odpovídají částem 251, 252 a 253 nejnovějších specifikací DALI, jsou ve společnosti Tridonic označeny novým štítkem lumDATA. 


*) Tento termín byl převzat z překladu Mezinárodního elektrotechnického slovníku – kap. 845: Osvětlení, vydání 2.0, 2020-12, heslo 845-28-48 (International electrotechnical vocabulary (IEV) – Part 845: Lighting, Edition 2.0 2020-12) ovládací zařízení <světelného zdroje> (control gear <for an electric light source>) jednotka vložená mezi napájecí zdroj a alespoň jeden světelný zdroj, která slouží k napájení světelného zdroje (zdrojů) jeho (jejich) jmenovitým napětím nebo jmenovitým proudem a která se může skládat z jednoho nebo více samostatných komponentů