časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlování komunikací nově

|


Osvětlování komunikací nově

Ing. Petr Beneš, Ing. Pavel Holub, Thorn Lighting CS, spol. s r. o.

Jet

Nová řada svítidel pro osvětlování komunikací od firmy Thorn Lighting CS, s. r. o., nese označení Jet. Svítidla jsou určena pro osvětlování všech typů komunikací, od nejmenších uliček v malých vískách po hlavní tahy ve velkých městech. Najdou uplatnění i při osvětlování parkovišť před velkými obchodními domy a jiných veřejných prostranství.

Obr. 1. Někdy se musí svitu měsíce trochu pomoci
Obr. 2. Svítidlo Jet
Obr. 3. Svítidlo Oracle

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Svítidla Jet jsou celohliníková, s krytím IP65 optické i předřadné části, s možností montáže na dřík nebo na výložník. Řada je rozdělena podle velikosti na dva typy: Jet 1 a Jet 2. Pokrývá tak rozmezí zdrojů od 50W vysokotlaké sodíkové výbojky po 400W vysokotlaké výbojky, včetně typů svítidel pro kompaktní zářivky (s elektronickým předřadníkem) a pro rtuťové výbojky. V sortimentu je i elektronická předřadná část pro 70W vysokotlakou sodíkovou výbojku, která mj. prodlužuje život výbojky přibližně o polovinu a zajistí její bezpečné odpojení na konci doby života.

Obr. 4.

Obr. 4.Svítidla Jet v praxi – parkoviště Lidl Průhonice

Jak již bylo zmíněno, těleso svítidla tvoří celohliníkový odlitek v barvě RAL 9006, při jehož návrhu byl kladen velký důraz na tvar s malým odporem vzduchu. K tělesu svítidla je sponou z korozivzdorné oceli připojen UV stabilizovaný polykarbonátový kryt. Vlastní optická část je tvořena hliníkovým reflektorem, vyrobeným z jednoho kusu eloxovaného hliníkového plechu. Poloha výbojky vzhledem k reflektoru je v obou rovinách nastavitelná a umožňuje úpravu fotometrických křivek svítidla. Toho lze využít při projektování nové osvětlovací soustavy, kde je díky přesnému vymezení světelného toku do požadované oblasti možné dosáhnout maximálních roztečí světelných míst nebo naopak, při dosavadním rozmístění stožárů dosáhnout po výměně původních svítidel za svítidla Jet úspory elektrické energie obvykle o jeden výkonový stupeň. Ke svítidlům je možné doobjednat speciální výložník s volitelným úhlem sklonu 5°, 10° a 15°.

Oracle

Další novinkou mezi uličními svítidly firmy Thorn je typ Oracle. Při jeho vývoji byl kladen důraz na optický výkon, kvalitu zpracování a estetický dojem. Svítidlo nalezne široké uplatnění ve veřejném osvětlení a je vhodné i pro nejfrekventovanější hlavní komunikace.

Byl vyvinut zcela nový optický systém, který je přínosem pro projektanty osvětlení, motoristy i obyvatele. Výhodami svítidla Oracle jsou snadná montáž, minimalizace provozních nákladů a energetické úspory.

Možnost volby je také velmi důležitá. Co se týče tohoto svítidla, lze zvolit velikost tělesa, mírně vypouklý nebo rovný skleněný kryt, montáž na dřík nebo výložník a světelný zdroj z 25 typů v příkonu od 50 do 400 W, včetně halogenidových výbojek CosmoPolis. K dispozici jsou tři varianty uložení reflektoru, včetně optického systému Optibloc®, díky kterému je svítidlo vlastně ve dvojím krytí IP66 pro prodloužení intervalů údržby. Těleso svítidla tvoří hliníkový odlitek. Jeho tenký, aerodynamický profil zaručuje velmi malý odpor větru.

Reflektor nové generace a nastavitelná poloha patice výbojky dovolují přizpůsobit vyzařovací charakteristiku geometrii vozovky. Výsledkem je méně ztrátového světla směřujícího mimo komunikaci, větší rovnoměrnost osvětlení a možnost zvětšit rozteče mezi svítidly; to souvisí s nižšími pořizovacími náklady a do budoucna i s nižšími náklady na údržbu.

Thorn Lighting CS, spol. s r. o.
Na Březince 6/930
150 00 Praha 5
tel.: 224 315 252
fax: 233 326 313
e-mail: thorn@thornlight.cz
http://www.thornlight.cz