časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlování fotbalových stadionů světlomety Philips

|

číslo 2/2002

Osvětlování fotbalových stadionů světlomety Philips

Ing. Jakub Wittlich,
Philips ČR s. r. o. Lighting

1. Stanovení požadavků

Pro stanovení požadavků na osvětlení fotbalových stadionů jsou dnes používány v zásadě dva zdroje. Jedním je ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť, druhým Guide to the artificial lighting of football pitches [1] , což je materiál vypracovaný ve spolupráci Philips Lighting a FIFA. Tento průvodce osvětlením stadionu je určen pro členy FIFA a zřizovatele stadionů, zabývá se všemi světelnětechnickými hledisky návrhu osvětlovací soustavy pro fotbalová hřiště. V únoru letošního roku se tato brožura dočkala nového, přepracovaného vydání [2].

V některých parametrech se uvedené materiály shodují, v jiných se liší. Shoda panuje v omezení činitele oslnění GR na hodnotu 50 a nižší, v požadované náhradní teplotě chromatičnosti použitých zdrojů světla v rozmezí 4 000 až 6 500 K při indexu podání barev větším než 65 (preferována je hodnota 80 a více).

Porovnejme základní parametry požadované v jednotlivých publikacích.

Tab. 1. Netelevizní osvětlení
Třída Popis Eh (lx) Emin : Ep
I národní soutěže 500 0,7
II nižší soutěže 200 0,6
III rekreační hra 75 0,5

Tab. 2. Televizní osvětlení
Ev od 900 lx podle vzdálenosti snímání
Ev min : Ev max ł0,4
Eh min : Eh max ł0,5
Eh p : Ev p 0,5 až 2,0

1.1 ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť (tab. 1 a 2)
počet kontrolních bodů: 19 až 21 × 13 až 15 podle velikosti hrací plochy
výška srovnávací roviny pro výpočet vertikální osvětlenosti: 1 m

1.2 Guide to the artificial lighting of football pitches [1] (tab. 3 a 4)
počet kontrolních bodů: 21 až 22 × 14 až 15 podle velikosti hrací plochy
výška srovnávací roviny pro výpočet vertikální osvětlenosti: 1,5 m

Vybrány jsou požadavky pro profesionální úroveň.

Tato příručka zároveň určuje polohy pozorovatelů pro výpočet oslnění a horizontálně i vertikálně vymezuje zakázané zóny umístění světlometů.

1.3 Guide to the artificial lighting of football pitches [2] (tab. 5)
Rozdíl proti předchozímu vydání je v požadovaných hodnotách osvětleností i rovnoměrností, jiná je systematika rozdělení aktivit probíhajících na hřišti. Nově se tento materiál zabývá i světelným znečištěním.

Tab. 3. Požadavky na osvětlení stadionů podle FIFA pro profesionální úroveň [1]

  Trénink Zápas TV národní TV mezinárodní HDTV TV nouzová
Eh (lx) 100 500        
Ev1 (lx)     1 000 1 400 2 000 800
Ev2 (lx)     700 1 000 1 500 500
Eh min/Eh max 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5
Eh min/Eh p 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7
Ev min/Ev max     0,3 0,4 0,6 0,3
Ev min/Ev p     0,5 0,6 0,7 0,5

Tab. 4. Požadavky na osvětlení pro fotbal podle FIFA, [2] – netelevizní osvětlení

Třída Popis Eh (lx) Emin : Ep Tcp (K) Ra
III národní soutěže 500 0,7 >4 000 ł80
II nižší soutěže, trénink 200 0,6 >4 000 ł65
I rekreační hra, trénink 75 0,5 >2 000 ł20

Tab. 5. Požadavky na osvětlení pro fotbal podle FIFA, Philips [2] – televizní osvětlení

  TV mezinárodní TV národní
Kamera slow motion pevná (na tribuně) mobilní (na úrovni hřiště) pevná (na tribuně)
Ev (lx) 1 800 1 400 1 000 1 000
Ev min/Ev max 0,5 0,5 0,3 0,4
Ev min/Ev p 0,7 0,7 0,5 0,6
Eh (lx) 1 500 až 3 000 1 000 až 2 000
Eh min/Eh max 0,6 0,6
Eh min/Eh p 0,8 0,8
Tcp (K) >5 500 >4 000
Ra ł80 ł80

Pro rekreační aktivity se připouští i použití světelných zdrojů s náhradní teplotou chromatičnosti Tcp > 2 000 K a indexem podání barev Ra ł 20.

Obr. 1.

Z porovnání zmíněných materiálů vyplývá, že při řešení osvětlení tréninkových hřišť a hřišť pro rekreační a amatérský fotbal lze vycházet z uvedené ČSN. Problematika osvětlování profesionálních sportovišť s možností televizního přenosu je mnohem komplikovanější, než nastiňuje zmíněná norma. Zodpovědný a kvalifikovaný světelný technik, jehož cílem je vytvořit osvětlovací soustavu, která bude co nejlépe sloužit svému uživateli, se tedy musí před začátkem projektování seznámit s podrobnějšími materiály rozebírajícími specifické podmínky konkrétního sportu a nemůže se spoléhat jen na obecné normy.

2. Světlomety Philips pro televizní osvětlení hrací plochy

V roce 1988 zavedl Philips do výroby první řadu světlometů Arena Vision, které představovaly zlom v technice osvětlování stadionů. Prodloužení života původně speciálních projekčních výbojek spolu s vývojem speciální přesné optiky s vloženou vnitřní clonou umožnilo konstrukci kompaktního vysoce výkonného světlometu pro halogenidovou výbojku 1 800 W s vynikajícími aerodynamickými vlastnostmi a vysokou účinností.

V současnosti představuje řada Arena Vision systém světlometů, výbojek a předřadníků pro osvětlování venkovních i vnitřních sportovišť a architektury.

Obr. 2.

Světlomety jsou vybaveny unikátním patentovaným reflektorem s volbou ze sedmi vyzařovacích charakteristik. Svítidlo s krytím IP65 se vyrábí ve dvou velikostech – větší MVF403 pro výbojky MHN-SA 1,8 a 2 kW a menší MVF401 (obr. 1) pro výbojky MHN--SA 1 kW.

Pro osvětlení fotbalových stadionů se používají světlomety MVF403 s výbojkami MHN-SA 2000/856 (světelný tok 200 000 lm, Ra 85, Tcp 5 600 K) nebo MHN-SA 2000/956 (světelný tok 180 000 lm, Ra 90, Tcp 5 600 K).

Aerodynamický odpor svítidel cx 0,93 a hmotnost 13,7 kg včetně zapalovače umožňují ekonomické a estetické dimenzování stožárů.

Zadní přístup ke zdroji při jeho výměně dovoluje údržbu bez změny směrování světlometu (obr. 2).

Sériový zapalovač je upevněn na svítidle, zatímco předřadník ZVF320 (380 až 415 V) lze umístit u paty stožáru. Toto řešení nezatěžuje hlavu stožáru hmotností předřadníku a zároveň nevyžaduje použití vysokonapěťových kabelů mezi předřadníkem a světlometem. Předřadníky se dodávají v „širokém“ provedení pro uložení do krabice nebo v „dlouhém“ provedení pro montáž do rozváděče. Samozřejmostí je nabídka verze HR pro okamžitý zápal za tepla.

Obr. 3.

Světlomety Arena Vision v různých verzích byly použity pro osvětlení sportovišť mnoha světových sportovních akcí, jako byly olympijské hry v Sydney, Lillehammeru, Atlantě a Barceloně, MS ve fotbale v letech 1990 a 1998, EURO 2000. Z deseti stadionů, na kterých se bude odehrávat letošní MS ve fotbale, je sedm osvětleno poslední generací těchto světlometů. U nás byly zatím naposled použity zmiňované světlomety pro osvětlení stadionu FC Marila Příbram (dokončeno v květnu 2002).

3. Světlomety Philips pro osvětlení rekreačních a tréninkových ploch

Rostoucí pozornost věnovaná rušivému světlu, např. z osvětlovacích soustav sportovišť, které rušivě osvětluje okolní pozemky, oslňuje okolo jedoucí řidiče a uměle zvyšuje jas noční oblohy, nasměrovala designéry firmy Philips k vývoji nového světlometu s maximálním omezením těchto rušivých efektů. Výsledkem je zcela nový asymetrický světlomet Opti Vision (obr. 4).

Asymetrické světlomety s plochým sklem Opti Vision jsou určeny pro osvětlení rekreačních a tréninkových hřišť s průměrnou horizontální osvětleností 75 až 500 lx, výškou stožárů 15 až 25 m a stranovým uspořádáním.

Obr. 4. Obr. 5. Obr. 6.

Nově vyvinutý optický systém světlometu nevyzařuje žádné světlo do horního poloprostoru (při vodorovné poloze skla je vyzařovací svazek ostře oříznut v úhlu 80° od svislice). Jsou-li světlomety instalovány ve správné výšce, je podíl světla dopadajícího na okolní pozemky („spill light“ podle doporučení CIE 5.12) třikrát menší než u klasických asymetrických světlometů a desetkrát menší než u konvenčních světlometů.

Světlomety v krytí IP65 se vyrábějí se třemi vyzařovacími svazky (úzkým, středním a širokým – obr. 5a, b) pro vysokotlaké sodíkové výbojky SON-T 600 a 1 000 W a pro halogenidové výbojky MHN-LA 1 000 a 2 000 W.

Literatura:

[1] PHILIPS LIGHTING B. V.: Guide to the artificial lighting of football pitches. (Schváleno FIFA) 6/1992.

[2] FIFA: Guide to the artificial lighting of football pitches. (Spolupracoval Philips Sports Lighting) 2/2002.