časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvetlenie pobočiek VÚB v novom šate

|


Osvetlenie pobočiek VÚB v novom šate

Ing. Monika Míchalová, Ing. Peter Mišík,
Philips Slovakia s. r. o., Bratislava

Na Slovensku pravdepodobne nie je nikto, kto by nepoznal Všeobecnú úverovú banku (VÚB). Každý má pri tom zrejme iné asociácie, ale akosi si všetci navykli, že práve banky sú nositeľmi inovačných riešení nielen pre zákazníkov, ale aj pre svojich zamestnancov. A to bol dôvod, prečo sa VÚB rozhodla vsadiť na tzv. redesign vybraných pobočiek aj v rámci osvetlenia. Ďalším dôvodom je určite aj to, že vhodné osvetlenie veľmi vplýva nielen na pohodu pracovníkov, ale aj na pracovnú výkonnosť. Zameriame sa tu na zmeny, ktoré redesign priniesol z hľadiska osvetlenia.

Obr. 1.

Obr. 1. ROTARIS – svietidlo pre mnohostranné využitie; dodáva sa v závesnom, prisadenom aj zapustenom prevedení v mnohých modifikáciách

Redesign osvetlenia banky možno vo všeobecnosti rozdeliť na dve časti. Prvá zahŕňa vybrané pobočky VÚB na Slovensku, druhá sa týka Hypotekárneho centra v budove centrály VÚB v Bratislave. Nosným prvkom osvetlenia sa stali svietidlá ROTARIS v zapustenom alebo závesnom prevedení (obr. 1).

VÚB prešla pod nového majiteľa a zaradila sa do medzinárodnej skupiny Banca Intesa. Základnou myšlienkou banky je byť bankou pre ľudí. Klienti musia cítiť, že každý z nich je dôležitý – od veľkých spoločností až po jednotlivca. Mali by cítiť, že sú vypočuté ich požiadavky a potreby, rešpektujú sa a pracovníci banky robia všetko pre to, aby klientom zjednodušili život. Dosiahne sa to prostredníctvom moderných produktov, priateľského prostredia pobočiek, profesionálnej kultúry predaja a pôsobivej komunikácie. Toto motto viedlo k vypísaniu tendra na celkový redesign interiéru, v rámci ktorého bol koncom roku 2004 vyhlásený tender aj na osvetlenie. Bankové haly, ako nosné pracoviská pre styk s klientmi, pôvodne osvetľovali zapustené svietidlá s halogénovými žiarovkami (obr. 4), ktoré boli zdrojom tepla, a teda aj energeticky náročné, naviac s krátkou životnosťou. Základnou úlohou bolo navrhnúť také riešenie osvetlenia, ktoré by odstránilo uvedené problémy a zároveň spĺňalo designové, estetické a svetelnotechnické parametre (predovšetkým obmedzenie oslnenia pomocou nepriameho vyžarovania svetla).

Do tendrového procesu sa zapojila aj firma PHILIPS, ktorá v spolupráci s architektom predložila svoj 3D návrh (obr. 2), pričom cieľom bolo dosiahnuť správne, funkčné a designové osvetlenie. Pre bankové pracoviská boli ako nosný prvok navrhnuté nové moderné svietidlá ROTARIS s kruhovou žiarivkou v kombinácii s tzv. downlightmi Europa 2 (obr. 3, obr. 5, obr. 6) a pre komunikácie taktiež svietidlá Europa 2, avšak s nižším príkonom. Výsledkom tohto riešenia je až 35% úspora elektrickej energie oproti pôvodnému riešeniu. To pri hustej sieti pobočiek VÚB na Slovensku predstavuje nezanedbateľnú čiastku.

Obr. 2. Obr. 4.

Obr. 2. 3D vizualizácia osvetlenia pracoviska VÚB v pohľade
Obr. 4. Pobočka VÚB pred rekonštrukciou – pohľad na celkové riešenie osvetlenia; foto: Eduard Timko

ROTARIS, novinka od firmy PHILIPS, je svietidlo (obr. 1), ktoré ideálne zjednocuje priestor a svojim kruhovým tvarom zachováva symetrickosť s nábytkom – v danom prípade taktiež s kruhovými prvkami. V strede svietidla je umiestnený svetelný zdroj – kruhová žiarivka TL5 - 60W, vďaka čomu je účinnosť svietidla aj pri nepriamom vyžarovaní viac ako 60 %. V kombinácii s pololesklým hliníkovým reflektorom pôsobí dojmom priehľadnosti a čistoty. Zaručená je aj rovnomernosť osvetlenia, nakoľko distribúcia svetla je kruhová a výhradne nepriama v každej z veľkého množstva modifikácií svietidla. ROTARIS využíva technológiu OLC (Omnidirectional Luminance Control) na ohraničenie oslnenia vo všetkých smeroch vyžarovania. Pri nízkych stropoch, kde nie je možné použiť závesné svietidlo ROTARIS, umiestní sa jeho prisadená varianta. Potvrdilo sa predurčenie týchto svietidiel na osvetlenie kancelárskych priestorov s bežným rozstupom svietidiel. Vďaka rotačne symetrickému vzhľadu nie je priestor prísne ohraničený zaužívanou mriežkou alebo určitou orientáciou. Súčasne je možné flexibilné rozostavenie nábytku v existujúcom priestore.

Ako sa pristupovalo k redesignu Hypotekárneho centra? O tom nám povedal pár slov jeho autor Doc. Akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna:


Obr. 3. Obr. 6. Obr. 7.

„Objekt centrály VÚB v Bratislave zažil zmenu majiteľov, ktorá si vynútila aj zmenu organizácie bankových služieb. Hypotekárne pôžičky, ako najdynamickejšie sa rozvíjajúce produkty banky, boli pôvodne budované ako súčasť expozitúr banky. Postupne sa však rozdelili do samostatných celkov v súlade s novým corporate design manuálom. Keďže súčasné situovanie hypotekárneho centra v zadnom trakte objektu centrály VÚB už nezodpovedalo priestorovým požiadavkám a ani svojmu významu v hierarchii služieb, hľadali sa nové možnosti v čelných traktoch, blízko hlavného vchodu, s možnosťou kontaktu na vrcholový manažment. Nárožie budovy, pôvodne používané pre zázemie bezpečnostných služieb, sa preto prehodnotilo a rozhodlo sa o jeho využití pre Hypotekárne centrum VÚB. Jeho výhodou je spoločný vchod s expozitúrou a možnosť využitia parkoviska expozitúry banky klientmi. Po asanácii interiérových priečok vznikla hala a v nej nové pracovné miesta. Interiér bol vybavený mobiliárom podľa nového design manuálu. Dominujúcim prvkom priestoru sa stali kruhové svietidlá ROTARIS od firmy PHILIPS, ktoré zaujímavo zjednotili celý priestor a priniesli doňho rovnováhu.„

Obr. 5.

Obr. 5. Pobočka VÚB po rekonštrukcii – priestor sa opticky zväčšil a získal viac svetla; foto: Eduard Timko

Zámerom architekta bolo dodržať použitie vybraného svietidla ROTARIS a zároveň odlišiť Hypotekárne centrum VÚB v budove centrály v Bratislave od ostatných pobočiek. Preto sa tu nepoužilo závesné, ale iba zapustené prevedenie svietidla (obr. 7).

Podarilo sa splniť špecifické požiadavky, ako sú flexibilita a dynamickosť priestoru, pomocou osvetlenia tak, aby pracovný priestor inšpiroval, podporoval a umožňoval každému prítomnému vydať z jeho schopností to najlepšie.

V uvedenom článku sme sa snažili priblížiť nový trend v osvetlení kancelárskych priestorov netradičnými svietidlami. Svietidlá ROTARIS od firmy PHILIPS potvrdili aj v bankových priestoroch, že nie je potrebné skostnatelo osvetľovať podľa „vzoru štvorec„. Odvaha vyskúšať nový pohľad na moderný dizajn – s kvalitnou značkou a technickými parametrami – sa vyplatil. Potvrdzuje to aj celkový vzhľad priestoru a spokojnosť pracovníkov expozitúry pri ich činnosti a zákazníkov pri návšteve jednotlivých pobočiek (obr. 7).

Literatúra:
[1] BAHNA, J.: Hypotekárne centrum v objekte Centrály VÚB, Bratislava. Projekt, 02/05.
[2] Tlačové materiály firmy Philips.

Kontakt:
Philips Slovakia s. r. o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava, SK
tel.: +421 2 58 250 127
fax: +421 2 58 250 159
e-mail: monika.michalova@philips.com
http://www.philips.sk