časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení zastávek na nové trase městské dopravy v Praze

|

číslo 1/2004

Osvětlení zastávek na nové trase městské dopravy v Praze

Koncem loňského roku byla uvedena do zkušebního provozu povrchová, tzv. estakádová varianta nové tramvajové tratě Hlubočepy – Barrandov délky 3,5 km. Projekt byl zpracován podle nadčasového architektonického urbanistického řešení arch. Patrika Kotase. Na trati je výrazná zejména úprava prostorů zastávek. Pozornost je věnována jejich barevnému ladění, které je pro každou z nich charakteristické a snadno zapamatovatelné.

Obr. 1.

K celkovému osvětlení stanic je určena průběžná světelná rampa, tvořená zářivkovými svítidly Robus 4, 2 × 58 W s nalepenou fólií podle barvy zastávky. Rampa je napájena z nezajištěného rozvodu tramvajové sítě. Ze sítě zajištěné záložním zdrojem jsou napájena svítidla Saturn 1399 s halogenidovými výbojkami CDM 70 W/230 V, jež jsou zavěšena na obloucích konstrukce. Osvětlení je podle potřeby jednotlivých stanic individuálně doplněno dalšími svítidly.

Kromě klasických světelných zařízení v prostoru zastávky (např. světelné informační tabule) patří do vybavení stanic i velmi pokrokově řešená bezpečnostní světelná stopa při hraně nástupiště. Světelná stopa je zařízení používané v moderních kolejových dopravních systémech, které zvyšuje bezpečnost cestujících a zlepšuje orientaci v prostoru nástupiště. Změny stavu světelné stopy v návaznosti na kolejové obvody poskytují informaci o blížícím se vozidle.

Zařízení pro ovládání světelné stopy je umístěno v samostatném rozváděči (dvě samostatná ovládání, pro každý směr jízdy zvlášť). Světelná stopa je rozdělena na dvě části v každém směru jízdy, přičemž délka jedné části přibližně odpovídá délce jedné tramvajové soupravy. Na základě detekce průjezdu tramvaje jsou stanoveny tři režimy: stopa trvale svítí, stopa výstražně bliká, zhasnutý stav. Trvalý svit značí, že se ve sledovaném úseku před stanicí nenachází žádná tramvaj. Asi 20 s před příjezdem tramvaje do stanice se světelná stopa rozbliká a po zastavení tramvaje světelná stopa zhasne. Po odjezdu tramvaje ze stanice se stopa opět rozsvítí. Pro zajištění uvedeného režimu jsou k detekci průjezdu tramvaje použity vždy čtyři kolejové obvody pro jednu stanici v jednom směru jízdy. První kolejový obvod (KO1) je umístěn 325 m před stanicí a spouští výstražné blikání. Druhý kolejový obvod (KO2) je umístěn asi 200 m před stanicí a zpřesňuje pozici tramvaje, popř. další soupravy, ve sledovaném úseku před stanicí. Při obsazení třetího kolejového obvodu (KO3) zhasne příslušná část světelné stopy, po obsazení čtvrtého kolejového obvodu (KO4) zhasne i druhá část světelné stopy. Po zastavení tramvajové soupravy u staničního sloupku se uvolní KO3 a příslušná část světelné stopy se opět rozsvítí. (Je-li ve sledovaném úseku před stanicí již další tramvaj, tato část stopy začne blikat.) Po odjezdu tramvaje ze stanice se s uvolněním kolejového obvodu KO4 rozsvítí i druhá část světelné stopy (resp. rozbliká). Jak již bylo uvedeno, pro detekci průjezdu tramvaje jsou použity kolejové obvody. V principu se jedná o rezonanční smyčku RLC, která je tvořena ohraničenou částí kolejí a kondenzátorem, umístěným přímo v kolejišti. Přítomnost tramvaje se vyhodnocuje nejprve vyzkratováním kolejového obvodu nápravou vozu a následně i působením hmoty vozu na rezonanční obvod.

Obr. 2.

Vzhledem k četnosti spínání svítidel bylo nutné zvolit takový jeho druh, jenž vyhovuje svou životností a nenáročností na údržbu. Proto byla vybrána svítidla LED Hess s diodami LED. Ta se navíc vyznačují velmi nízkou spotřebou. Příznivé z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím je též napájení malým napětím. Absolutní těsnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhou životnost svítidla zaručuje plášť z korozivzdorné oceli, do které je vsazeno sklo s protiskluzovými ploškami v provedení anti-vandal. Svítidlo tak tvoří kompaktní celek, který se osazuje na základnu z korozivzdorné oceli. K elektrickému připojení je použit konektor M12. Tak je zachováno krytí IP67. Hrana nástupiště je zhotovena z železobetonových profilů ve tvaru „L„. Na vnitřní hranu tzv. L-profilů jsou přisazeny atypické základny nesoucí svítidla LED. Základny jsou vzájemně propojeny ohebnými trubkami (kabelovými chráničkami). Kabelové rozvody jsou přivedeny z multikanálu instalovaného v nástupišti. Svítidla o rozměrech 200 × 200 mm byla zvolena s ohledem na shodnou velikost s dlaždicemi. To dovoluje zakomponovat svítidla do vzoru dlažby. Tím byla dána i rozteč svítidel ve světelné stopě (asi 3,5 m).

Na závěr patří poděkování panu Tomáši Kaiseršotovi z firmy Subterra, a. s., panu Davidu Buršíkovi z firmy Elektrolin s. r. o. a panu Michaelu Tomešovi z firmy VA TECH EZ a. s. za poskytnutí podkladů a spolupráci při zpracování textu.

-jk-