Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

Více aktualit

Osvětlení vily v Praze na Ořechovce

číslo 2/2002

Osvětlení vily v Praze na Ořechovce

Ing. arch. Filip Ditrich, Michal Doležal

Rekonstruovaná vila je součástí urbanistické zástavby pražské čtvrti Ořechovka. Architektonická hodnota objektu spočívá především v jeho dobově standardním tvarovém pojetí hmoty a usazení na pozemku. Budova si i po rekonstrukci uchovala ráz objektu z 20. let minulého století. Soudobý výraz nese přístavba patrové zimní zahrady, velkoryse pojatá schodišťová hala a koncepce prostoru hlavního vstupu. Zvolené řešení je kompromisem mezi požadavkem investora na maximální flexibilitu využitelnosti objektu, zákonnými limity a snahou architekta o ucelený, jasně čitelný koncept budovy. Jednotlivé prostorové vazby v interiéru jsou velkorysé a zřetelné. Nedílnou součástí celkové rekonstrukce je i rehabilitace parcely kolem vily. Kaskádovitá zahrada tvoří přírodní rámec objektu. Je koncipována jako pohledová s minimalizovanými nároky na údržbu.

Obr. 1. Obr. 2.

Koncepce osvětlení
Při návrhu osvětlení objektu byl určující požadavek klienta působit navenek klidně a uvnitř velmi účelně. Použitá svítidla jsou výrobky firem Modular Lighting Instruments NV a Ansorg GmbH. Systém ovládání osvětlení byl předmětem dlouhých diskusí a počáteční nároky na ovládání „čehokoliv odkudkoliv“ byly později poněkud zredukovány. Výsledkem je kompromis umožňující hospodárný provoz s možností snadného vytvoření různých světelných kulis podle momentálních přání a požadavků klienta.

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Osvětlení interiéru
Pro osvětlení interiéru byly rozhodujícími kritérii především plánované využití objektu, požadavky klienta a představy architekta. Vzhledem ke komerčnímu využití části objektu (kancelářské prostory) bylo třeba navrhnout rovnoměrné osvětlení místností dostatečné intenzity a přirozeného barevného podání. Základní hladina osvětlení ve většině kanceláří je zajištěna světelnými profily (nosnými konstrukcemi) se zářivkovými moduly, které poskytují dostatečné osvětlení s charakteristikou světla blízkou světlu dennímu. Profily jsou zapuštěny do podhledu (Freeway), zavěšeny na lankových závěsech (Big Aero, 2Flat2C) Obr. 6. nebo upevněny na zdi (2Flat2C). Zářivková svítidla osvětlují prostor přímo nebo nepřímo odrazem od stropu místnosti. Pro zvýraznění prvků interiéru byly do některých profilů zabudovány reflektorové halogenové žárovky. Základní osvětlení je doplněno úzkoúhlými svítidly, zapuštěnými do podhledu (Multiple 1 × AR111), nástěnnými úzkoúhlýmí svítidly (Nomad 2 × AR111) nebo nástěnnými zářivkovými svítidly (Format 1 × TC-L, Miniwall Tc-L 2 × 55 W). Při rozsvícení všech instalovaných zdrojů byla na deskách pracovních stolů v kancelářích naměřena průměrná hodnota intenzity osvětlení 550 lx, při běžném provozním osvětlení 350 až 400 lx. Toalety a čajové kuchyňky příslušející ke kancelářím jsou osvětleny přisazenými zářivkovými svítidly (Square Moon) s matovanými kryty vytvářejícími příjemné intimní osvětlení. Podobným způsobem je řešeno i osvětlení zádveří hlavního vstupu a recepce. Pro osvětlení schodiště jsou využita zářivková svítidla (Pizza), zapuštěná do schodišťových stěn a do podhledů na podestách. Tato stěnová instalace navozuje dojem „lodních kajut“ (průměrná hodnota intenzity osvětlení na schodišti je 150 lx). Pro nouzové osvětlení prosklené výtahové šachty byla použita svítidla (Gudeline), která opticky splývají s ocelovou konstrukcí šachty a neruší tak její tvarovou čistotu. Základní osvětlení foyeru ve schodišťovém prostoru zajišťují čtyři svítidla (Nomad 2 × AR111), jež jsou umístěna na stěnách, svítidla (Elettra ESI) s halogenidovými výbojkami poskytují zvýrazňující osvětlení květinové výzdoby. Na terase ve druhém nadzemním podlaží a v garáži byla použita svítidla (Cardea) v zápustné a přisazené úpravě.

Obr. 7.

Osvětlení exteriéru
Návrh exteriérového osvětlení vznikal ve spolupráci se zahradním architektem, který komponoval jednotlivé prvky zahrady tak, aby vlivem osvětlení vynikla plastičnost a druhová rozmanitost zahrady. Závazný byl rovněž požadavek investora nevzbuzovat osvětlením zahrady přílišnou pozornost okolí, ale vytvořit především příjemné prostředí pro uživatele vily. Osvětlení exteriéru proto na první pohled působí zcela nenápadně. Důležitým prvkem v tomto konceptu je např. osvětlení zahradní fontány (BEGA), které přináší osvěžující pohyb do jinak klidné noční zahrady. Vstupní komunikace a zahradní cesty jsou osvětleny sloupkovými svítidly (Fred Low TCD) s kompaktními zářivkami. V zahradních schodištích byla použita svítidla s diodami LED (Ansorg). Původní vzrostlé stromy osvětlují do trávníku zapuštěná svítidla (Eruption) s halogenidovými výbojkami se zpětným odrazem světelného toku. Svítidlo je koncipováno jako pochozí, což minimalizuje rušivý vzhled v okolním prostředí i případné poškození při údržbě zahrady. Světelný kužel velmi působivě vykresluje tvar koruny stromů. Vstupní fasáda, stejně jako fasáda západní, je zvýrazněna světelnými kužely světlometů (Vector TI). Zajímavým oživením vstupní branky a fasády zahradního domku jsou svítidla (Argus), jejichž světelný tok je prostřednictvím zrcadlové odrazné plochy usměrněn k zemi a neoslňuje příchozí. Za zmínku jistě stojí i světla (Fred Wery Low) osazená do dřevěného roštu terasy zimní zahrady, která společně s  horizontálně členěným zábradlím z korozivzdorné oceli vytvářejí dojem „lodní paluby“.

Rekonstrukcí se podařilo naplnit původní záměr klienta i architektů – zachovat objektu jeho vnější neokázalost a solidnost, v interiérech ctít proporce a význam jednotlivých prostor. Koncept osvětlení vznikal v úzké návaznosti na projekt interiéru a zahrady v průběhu projektových prací. Světlo se tak stalo nedílnou součástí projektu jako celku bez nutnosti dodatečných zásahů, které jsou často příčinou oslabení výrazu architektury a potlačení sdělnosti díla.

Autor projektu:
Horizont – Architektonický ateliér
Dodavatel osvětlení: Horizont, spol. s r. o.