časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení Trojské lávky v Praze-Troji

Ing. Petr Žák, Ph.D. | Atelier světelné techniky s. r. o. | http://astatelier.cz/

Přemostění Vltavy mezi pražskou čtvrtí Troja a Císařským ostrovem má význam jako pěší spojnice rekreačních cílů Pražanů, Královské obory a Trojského zámku, zoologické a botanické zahrady v Troji. Na místě lávky dříve fungoval přívoz a později provizorní mostní stavby. V roce 1984 byla vybudována lehká zavěšená betonová lávka, která se v prosinci 2017 zřítila. Spojení pak dočasně zajišťoval přívoz a v listopadu 2019 začala výstavba nové lávky, která byla dokončena v říjnu 2020. Lávka je ocelová, s dřevěnou mostovkou, posazená výše než lávka původní. Je 256 m dlouhá a 4 m široká. Stejně jako předchozí je nová lávka určena pro pěší, bruslaře a cyklisty. Je však koncipována i pro průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Jako protipovodňové opatření má lávka sklopná zábradlí. Celkové náklady na její výstavbu byly 150 milionů korun a deklarovaná životnost je 100 let.

Obr. 1. Pohled na osvětlenou Trojskou lávku
Obr. 1. Pohled na osvětlenou Trojskou lávku

Koncepce

Koncepce řešení veřejného osvětlení Trojské lávky vychází z minimalizace pohledového uplatnění osvětlovací soustavy. K osvětlení jsou použita lineární svítidla integrovaná do sloupků zábradlí po obou stranách lávky. Sloupky jsou mírně odsazené k okraji lávky tak, aby při dlouhých pohledech byla svítidla vizuálně zakryta konstrukcí lávky. Barevný tón světla byl zvolen teple bílý, aby se přiblížil barevnému tónu sodíkových výbojek navazujícího veřejného osvětlení. Svítidla osvětlují nejen mostovku, ale také prostor lávky tak, aby bylo možné rozlišovat postavy a tváře procházejících chodců a projíždějících cyklistů (obr. 1). Provoz osvětlení je koncipován tak, aby v době nižšího provozu byla jeho hladina snížena.

Požadavky

Trojská lávka je pozemní komunikace, u které se počítá se společným provozem chodců a cyklistů. Z pohledu osvětlení je zařazena podle ČSN CEN/TR 13201-1 do normální třídy osvětlení P4 s požadavky na průměrnou osvětlenost Em ≥ 5,0 lx a minimální osvětlenost Emin ≥ 1,0 lx. V období sníženého provozu v době od 22:00 do 6:00 je zařazena do adaptivní třídy P5 s požadavky na průměrnou osvětlenost Em ≥ 3,0 lx a minimální osvětlenost Emin ≥ 0,6 lx. Návrh osvětlení byl vypracován v programu Dialux (obr. 2).

  
Obr. 2. Vizualizace návrhu osvětlení (vlevo); Obr. 3. Lineární LED modul Underscore InOut (iGuzzini)

Technické řešení

Osvětlovací soustavu tvoří 204 lineárních LED modulů (obr. 3) o délce 400 mm, které jsou napájeny malým napětím 24 V DC. LED moduly mají světelný tok 87 lm, příkon 3,5 W, krytí IP68 a difuzní charakter vyzařování. Barevný tón světla je teple bílý, náhradní teplota chromatičnosti 2 500 K.

Použité LED moduly jsou zality v polymerovém pouzdře odolném proti UV záření a jsou určeny do venkovního prostředí s rozsahem provozních teplot od –30 do +45 °C. Jsou vsazeny do nosného hliníkového profilu a integrovány do horní poloviny svislých sloupků po obou stranách lávky v rozteči 2,5 m (obr. 4).

  
Obr. 4. Umístění LED modulu ve svislém sloupku (vlevo); Obr. 5. Řada LED modulů integrovaná do konstrukce zábradlí lávky

Prostřednictvím konektoru IP68 jsou připojeny k přívodnímu kabelu. Napájecí vedení 24 V DC je vedeno ocelovým profilem v úrovni mostovky po obou stranách lávky. Rozbočení z napájecího vedení k jednotlivým LED modulům je provedeno přes vodotěsné rozebíratelné rozbočky s vysokým krytím (IP68). Stmívatelné napěťové zdroje 230 V AC/24 V DC, připojené na napájecí vedení, jsou instalovány v rozváděčích na obou koncích lávky a ve čtyřech místech v konstrukčním prvku lávky. V průběhu vypracovávání návrhu byl vyroben model jednoho pole lávky v měřítku 1 : 1. Na tomto modelu bylo ověřeno rozložení osvětlenosti i technické řešení upevnění LED modulů (obr. 6). V současné době probíhá jednání o umístění uvedeného modelu u Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Obr. 6. Model segmentu lávky v měřítku 1 : 1
Obr. 6. Model segmentu lávky v měřítku 1 : 1

Osvětlení lávky je napájeno ze sítě veřejného osvětlení. Napěťové zdroje jsou současně napojeny na DALI sběrnici. Úroveň osvětlení lávky se mění podle přednastaveného časového režimu v časovači. Vyšší osvětlenost bude na začátku a konci noci, nižší v průběhu noci. Světelný tok původní svítidel byl 180 klm a příkon 1,8 kW, světelný tok nových svítidel je 18 klm a příkon 0,8 W. Instalací nové soustavy došlo je snížení příkonu o 1 kW (55%) a světelného toku o 162 klm (89%).

Obr. 7. Pohled na lávku s dělicí skříní integrovanou v zábradlí
Obr. 7. Pohled na lávku s dělicí skříní integrovanou v zábradlí

Základní informace:
Generální dodavatel: SMP CZ, a. s.
Hlavní inženýr projektu: L. Vráblík
Architekt: L. Kábrt, G. Elichová, M. Elich
Projektant elektro: P. Sněhota
Projektant osvětlení: P. Žák
Svítidla: Underscore InOut, iGuzzini
Foto: Z. Lazarová