Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Osvětlení Sazka Areny aneb jak se nemožné stalo skutečností

číslo 3/2004

Osvětlení Sazka Areny aneb jak se nemožné stalo skutečností

Petr Brzek, Karolina Čechová,
Eurolux lighting, s. r. o.

Výstavba Sazka Areny byla zahájena v září 2002. Společnost Eurolux, specialista na projektování a dodávky osvětlení, měla možnost podílet se na tvorbě a optimalizaci části uskutečňovaného projektu elektro – osvětlení a na dodávkách svítidel a světelných zdrojů při samotné realizaci této monumentální stavby. Vzhledem k její velikosti a požadovanému termínu dokončení v dubnu 2004 (pro účely konání mistrovství světa v ledním hokeji) bylo nutné zajistit maximálně dokonalou koordinaci všech profesí a dodavatelů a co možná nejvíce urychlit průběh a zajistit návaznost jednotlivých činností.

Obr. 1.

Koordinace a úpravy se nevyhnuly ani projektu osvětlení. Společnost Eurolux mohla pomoci při zpracování základního osvětlení arény (kromě ledové plochy, amerických interiérů a scénického osvětlení), slavnostního osvětlení arény, kompletního nouzového systému arény a osvětlení interiérů a VIP prostor, řízených systémem EIB.

V září 2003 jsme byli po mnoha jednáních osloveni realizačními společnostmi ABD Group, a.s., a ČKD DIZ, a.s., abychom ve spolupráci s generálním projektantem, ateliérem Atip, a projektantem části elektro, firmou Elpring, připravili optimalizaci projektu osvětlení budované Sazka Areny.

Po prostudování veškeré disponibilní dokumentace a několikeré prohlídce hrubé stavby byla nově nastavena koncepce osvětlení arény.

Koncepce osvětlovacího projektu

Nejprve byl objekt z hlediska charakteru osvětlení a funkčních a designových požadavků na ně rozdělen na jednotlivé části:

Obr. 2.
 • vstupní hala,
 • vnější prstence v prvním a druhém patře (tzv. žiletky),
 • klubové patro,
 • tzv. sky boxy,
 • restaurace Lokomotivka,
 • ochozy čtvrtého patra,
 • technické prostory, zázemí a garáže.

Pro každou z částí arény byly následně vybrány a schváleny druhy svítidel. Z tohoto podkladu vycházela naše konkrétní specifikace svítidel vyhovujících účelu, designu a technickým parametrům. Na základě této specifikace byla sestavena kniha všech místností arény, přičemž pro každou z místností bylo v knize přesně vyspecifikováno několik alternativ použitelných svítidel. Kniha místností byla základním podkladem pro konečný výběr svítidel, která měla být v aréně instalována.

Projekt realizace

Kniha místností vznikala několik týdnů ve spolupráci týmu techniků a projektantů společností Eurolux a Elpring a GP. Úkolem bylo prostudovat veškeré prostory stavby a neustále uzpůsobovat řešení osvětlení přibývajícím technologiím a rozvodům, které jimi byly vedeny. Zároveň musely být při návrhu řešení respektovány základní vstupní požadavky:

Obr. 3.
 • budou použita svítidla renomovaných výrobců pro zajištění maximální kvality výrobků,

 • veškerá zabudovaná svítidla do stropu musí mít maximální hloubku 100 mm a zároveň musí splňovat požadavek na minimální oslnění,

 • svítidla řízená systémem EIB budou vybavena předřadníkem DSI a konektorovým systémem,

 • konstrukční výška přisazených svítidel se musí pohybovat v rozmezí 60 až 80 mm.

Tyto parametry se vztahovaly na všechny místnosti, včetně těch, v nichž byl zabudován podhled, protože ten v mnoha případech sloužil pouze jako estetický kryt pro technologie, s minimálním prostorem pro standardní montáž zapuštěných svítidel. Navržená dispozice svítidel je tedy v mnoha případech výsledkem vyhledávání montážního prostoru přímo na stavbě a nevyhovuje vždy požadavkům na ideální rozmístění.

Veškeré nové návrhy typů a rozmístění svítidel byly neustále koordinovány s ateliérem Atip. Osvětlení Sazka Areny měl na starosti pan architekt Vít a za ateliér Atip pan architekt Rosa a pan architekt Bedrník. Veškerá vybraná řešení nakonec podléhala schválení pana inženýra Vladimíra Vokatého a pana architekta Martina Vokatého.

Obr. 4.

Během dvou měsíců se zrodila výsledná dokumentace realizačního projektu osvětlení, která obsahovala kompletní knihu místností s přesným rozpisem všech koncových prvků, včetně typů svítidel, montážních návodů a přesného vykótování umístění svítidel. Tato dokumentace prošla revizí a koncem roku 2003 byla schválena investorem stavby.

Realizace projektu

Na základě schválené dokumentace byla svítidla objednána realizačními společnostmi ČKD DIZ a. s. a ABD Group a. s. V rámci dodávky osvětlení naše společnost zaručovala, že veškerá dodaná svítidla budou odpovídat realizačnímu projektu, ale i aktuálním možnostem instalace a budou dodána včetně veškerého montážního příslušenství. Pro naši společnost tento závazek znamenal každodenní přítomnost realizačního týmu přímo na stavbě, okamžitou reakci na změny v interiéru, nové umístění technologií a rozvodů a další skutečnosti a bezchybnou koordinaci s logistikou a výrobci svítidel. Zároveň bylo nutné veškeré změny, provedené na základě nově vzniklých skutečností, okamžitě zanést do projektové dokumentace a nechat schválit GP. To vše bez navýšení již smluvených cen a při dodržení termínů dodání. Uvedená činnost v průběhu realizace projektu byla koordinována ve výborné spolupráci se společnostmi Helika a Elpring.

Obr. 5.

Koncepce osvětlení jednotlivých prostor

Vstupní hala je prostor se stupňovitým stropem, který tvoří „komín„ pro eskalátory vedoucí do čtvrtého patra. V místech, kde je strop nejvyšší, byl při volbě konečného řešení brán ohled na náročnost údržby svítidel. Tam, kde jsou stropy přístupné, což je úroveň stropu druhého patra, byla zvolena kruhová svítidla CCT a Mondial (Targetti) se zdrojem HCI, která jsou vyvěšena do konstrukce stropu a zalícována do subtilního hliníkového podhledu. Prostor eskalátorů je osvětlen nástěnnými svítidly Oyster (Luxo). Jejich přesná optika omezuje oslnění návštěvníků jedoucích po eskalátorech a zároveň zajišťuje rovnoměrnou nepřímou distribuci světelného toku. Nástupní prostor eskalátorů je dále přisvětlen zavěšenými svítidly ve čtvrtém patře. Jejich umístění je tomuto účelu přizpůsobeno.

Ochoz v prvním patře a vnější prstenec v druhém patře jsou tvořeny speciálním lamelovým stropem, tzv. žiletkami, o rozteči 600 mm. Záměrem architekta bylo použít svítidla, jejichž konstrukční výška bude přizpůsobena výšce lamel a která prostřednictvím průsvitného prstence v plášti zároveň lamely prosvětlí. Pro tento účel bylo upraveno standardní přisazené svítidlo Dese (Targetti). Vzhledem k malé instalační výšce svítidel musel být kladen důraz na zachování světelného komfortu a minimálního oslnění. To optika svítidel Dese bezpečně splňuje. Svítidla byla z hlediska příkonu dimenzována podle rozmístění na 70 W HCI TS, popř. 150 W HCI TS. Výsledný efekt splnil představy architekta i požadavky na intenzitu osvětlení daných prostor.

Obr. 6.

Prosklený prostor druhého patra a galerie ve třetím patře jsou osvětleny subtilními světlomety Techno (Simes), osazenými zdroji HQI-TS 250 W a instalovanými po obvodu haly nad okny kanceláří. V úrovni stropu druhého patra po obvodu celé haly, kde není vůbec žádný prostor pro instalaci běžných svítidel, byla požadována kontinuální světelná linie s rovnoměrnou distribucí světelného toku bez přerušení. Pro splnění tohoto požadavku bylo vybráno a instalováno liniové osvětlení Minicove (Targetti), osazené xenonovými žárovkami s životem 20 000 h. Součástí uvedeného prostoru je i skryté osvětlení květinové výzdoby, osazené speciálními zářivkami Fluora (Osram). Zmíněné osvětlení bylo instalováno do zábradlí ochozu třetího patra.

Ochozy okolo celého čtvrtého patra jsou řešeny s viditelně instalovaným technologickým vybavením bez použití podhledů. Této koncepci odpovídá i design zvolených svítidel. Základní parametry opět zněly: minimální výška spodní hrany svítidla nad zemí 3,5 m, technologickým vybavením a konstrukcí stropu přesně vymezené instalační prostory pro svítidla. Pro tento účel bylo jako nejvhodnější vybráno závěsné průmyslové svítidlo Delta (Casarano) v kompletně hliníkovém provedení, s rotačně symetrickou širokou charakteristikou, osazené výbojkou HQI-E 150 W. Svítidla byla uzpůsobena pro průchozí montáž a byla doplněna bezpečnostním tvrzeným sklem. V prostorách, kde pro technologické vybavení nebo konstrukci stropu (přechod stropu do schodnic arény) nebylo možné tato svítidla osadit, byla využita hliníková nástěnná svítidla Triangolo Diamond, osazená výbojkou HQI-TS 150 W a diamantovou čočkou, zajišťující rovnoměrné rozložení světelných paprsků v úhlu 180° horizontálně. Spojení průmyslového charakteru prostor a zvoleného osvětlení vytváří velice příjemný interiér.

Obr. 7.

Osvětlení klubového patra bylo řešeno podle požadavků architektů – malá konstrukční výška svítidel, minimální oslnění, neutrální design a materiál svítidla vhodně zapadající do interiéru. V souladu s těmito principy byla vybrána svítidla CCT Flash (Targetti), doplněná saténovým krycím sklem a skleněným dekorativním rámečkem. Veškerá svítidla v tomto patře jsou stmívána systémem EIB.

Sky boxy. Pro základní osvětlení tzv. sky boxů byla zvolena kruhová vestavná svítidla Wila o průměru 400 mm a zápustné hloubce 100 mm, osazená kruhovou zářivkou T5 55 W. Svítidla jsou stmívána systémem EIB. Byla speciálně vybrána pro možnost integrovat další technické vybavení přímo do tělesa svítidla. Přednost byla dána verzi s reproduktorem, sprinklerovou jednotkou a s nouzovým modulem zapojeným do systému CEAG. Světelný zdroj 55 W byl instalován proto, aby místnost mohla být využita i jako kancelář. Základní osvětlení bylo doplněno akcentovými svítidly Ecco (Wever&Ducre). Ostatní svítidla v uvedených prostorách byla součástí dodávky „amerických interiérů“, zastřešené firmou Techo.

Restaurace Lokomotivka byla z architektonického hlediska řešena odděleně v ateliéru DL Studio, s minimální návazností na celkovou koncepci haly. Náš návrh svítidel vycházel ze studie architekta, která byla doplněna vizualizacemi prostoru. Na základě vizualizací jsme podle představ architekta vybrali svítidla. Určenému designu nejlépe odpovídala svítidla z programu Wever&Ducre, doplněná speciálními výrobky Flos, Delta Light a TreCiLuce.

Obr. 8.

Exteriérové osvětlení loubí okolo haly využívá rotační svítidla zapuštěná v hliníkovém podhledu a vyvěšená na speciálním závěsu do konstrukce stropu. Jsou to svítidla Megazip (Simes), jež jsou osazena zdrojem 150 W HCI-T s pískovaným sklem a s krytím IP65. Přestože jsou umístěna v loubí (a tedy chráněna před vniknutím vody), zvolili jsme vyšší stupeň krytí z důvodu maximálního zamezení vniku nečistot a drobného hmyzu, který je často příčinou nutnosti příliš časté údržby svítidel. Zvolená svítidla odpovídají požadavku na vysokou intenzitu osvětlení a zároveň dokonale zalícovanou instalaci se stropem.

Nasvícení fasády z ulice Českomoravská je tvořeno čtvercovými zemními svítidly Megazip Square (Simes) s nastavitelnou optikou a malou vestavnou hloubkou. Ta byla v tomto případě základním požadavkem, neboť pod úrovní instalace se nacházejí technické prostory Malé Areny.

Ze zastřešených výkladců osvětlují vstup hliníkové výklopné světlomety Mondial (Targetti).

Vstupní pergola je osvětlena 58 svítidly Zip (Simes) s úzkým vyzařovacím svazkem, osazenými výbojkami 20 W, které evokují vzhled hvězdného nebe.

Světlíky výkladců jsou rozsvíceny přisazenými svítidly Linear (Simes se zářivkou T5 39 W.

Slavnostní osvětlení střechy obsahuje 60 světlometů Aero (Casarano) v hliníkové barvě, se symetrickou vyzařovací charakteristikou a zdrojem HQI-TS 150 W. Pro připevnění svítidel realizační firma, která zajišťovala jejich montáž, vyrobila speciální výložníky pro instalaci a nasměrování světlometu na již existující střešní konstrukci haly.

Nouzové osvětlení bylo opět řešeno v několika krocích:

 • nejprve bylo námi navrženo rozmístění nouzových svítidel v souladu s platnými normami,
 • následně byly na základě evakuačního plánu označeny nouzové východy,
 • teprve potom byl pro jednotlivé prostory vybrán design svítidel a vybraná svítidla byla doplněna do knihy místností.

Vzhledem k tomu, že v hale je použito obrovské množství svítidel s nouzovou funkcí, bylo nutné je zapojit do systému, který dokáže soustavu řídit a zároveň kontrolovat. Původní záměr projektu počítal s použitím systému Ceag a jeho základní koncepce byla již dokonale připravena společností Elpring ve spolupráci se společností Ensto. My jsme na tuto koncepci navázali a pouze ji aktualizovali podle právě aktuálního stavu.

Technické prostory, zázemí a garáže byly vyprojektovány podle platných norem s využitím svítidel Beghelli-Elplast speciálně uzpůsobených pro tuto zakázku.

Bilance

Do prostor Sazka Areny bylo společností Eurolux v průběhu tří měsíců dodáno na 15 000 svítidel. Konečná projektová dokumentace koncových prvků – svítidel, která byla směrodatným podkladem pro realizaci osvětlení, byla zpracována v průběhu dvou měsíců. Ke zdárnému dokončení projektu svou měrou přispěli téměř všichni pracovníci společnosti Eurolux. Jmenujme zde alespoň dva klíčové: Petr Brzek (vedoucí realizačního týmu) a Jiří Hotový (vedoucí projektant Eurolux). Zakázka tak velkého rozsahu a velké prestiže, jako je Sazka Arena, by nemohla být úspěšně dokončena bez souhry všech zúčastněných. Proto děkujeme za spolupráci všem osobám a společnostem, které se spolu s námi na realizaci osvětlení Sazka Areny podílely.

Kontakt:
Eurolux lighting, s. r. o.
Žalanského 22
163 00 Praha 6
tel: +420 235 097 611
fax: +420 235 097 622
e-mail: eurolux@eurolux.cz
http://www.eurolux.cz